Conformiteitsverklaring over de toegankelijkheid van Blackboard Learn

Product: Blackboard Learn Release 9.1, Service Pack 11 (SP11)

Datum: 6 december 2012

Onafhankelijke auditor: Deque Systems, Inc & Jim Thatcher

Overeenkomstig de vereisten opgesteld door het W3C, claimt Blackboard het volgende voor wat betreft conformiteit met WCAG 2.1 voor een subset, hieronder beschreven, van Blackboard Learn Service Pack 11:

Op 20 november 2012 is vastgesteld dat de webpagina's die nodig zijn voor de onderstaande gebruikersactiviteiten allemaal voldoen aan de Web Content Accessibility-richtlijnen 2.1, niveau AA.

 1. Aanmelden bij het LMS
 2. Het LMS gebruiken als een student
  • Persoonlijke instellingen en kleuren wijzigen
  • Een cursus vinden en openen
  • Inhoud vinden en doornemen binnen de cursus, inclusief multimedia-inhoud (audio/video)
  • Inhoud bijdragen aan een cursus-wiki, inclusief het uploaden van bestanden
  • Een opdracht vinden, doornemen en inleveren
  • Een toets vinden, instructies lezen, alle vragen beantwoorden en de toets verzenden
  • Cijfers vinden en doornemen
  • Mededelingen van de docent lezen
  • Een cursusblog vinden, een bericht posten op een blog en andere bewerkingen uitvoeren
  • Discussieforums vinden en deelnemen aan de gesprekken
 3. Het LMS gebruiken als een docent
  • Inhoud maken in een cursus
  • Cursusinhoud met voorwaardelijke beschikbaarheid maken
  • Een opdracht maken
  • Toetsen met verschillende soorten vragen maken
  • De volgorde van de items in het cursusmenu aanpassen
  • Items kopiëren tussen cursussen
  • Cijfers invoeren en beheren
  • Werk van studenten beoordelen

De technologieën die worden gebruikt om deze inhoud aan te bieden, zijn HTML 4.01, HTML Transitional, JavaScript en CSS3.

Een externe consultant gespecialiseerd in toegankelijkheid heeft alle pagina's die voor de bovenstaande processen nodig zijn, handmatig getest op alle succescriteria van WCAG 2.1 AA en details gegeven van en oplossingen aanbevolen voor elke vastgestelde tekortkoming. Blackboard Development heeft in samenwerking met de consultant alle tekortkomingen verholpen totdat deze allemaal de kwalificatie Verholpen hadden. Blackboard Quality Assurance heeft tegelijkertijd tests van WCAG 2.1 AA uitgevoerd en is tot dezelfde conclusie als de consultant gekomen: op 20 november 2012 voldoen alle pagina's die nodig zijn voor de bovenstaande bewerkingen aan alle succescriteria van WCAG 2.1 AA.

Er is één uitzondering op de hierboven beschreven conformiteit. De RTF-editor die in het product wordt gebruikt, voldoet niet aan het succescriterium 2.1.1 (toegang via toetsenbord) van niveau A voor sommige, maar niet alle, opmaakelementen. Met name bij het navigeren in de selectielijsten voor lettertype en tekengrootte kan de volledige pagina gaan schuiven in plaats van de verschillende opties weer te geven. Deze editor, TinyMCE versie 3.5.6, is een externe component en Blackboard heeft dan ook geen directe controle over deze technologie. Blackboard werkt nauw samen met TinyMCE om ervoor te zorgen dat de editor in een toekomstige versie van Blackboard Learn ook voldoet aan het succescriterium 2.1.1.

Contactgegevens voor de externe consultant:

Deque Systems, Inc. POC - Preety Kumar 2121 Cooperative Way, Ste. 210 Herndon, VA 20171 (703) 225-0380, www.deque.com

Jim Thatcher POC - Jim Thatcher 709 Fletcher Street Austin, TX 78704 (512) 306-0931, Verenigde Staten, www.jimthatcher.com