Gebruikt de instelling Office 365 of G Suite? In dat geval kun je cursusleiders en studenten vanuit een Ultra-cursus toegang geven tot hun instellingsaccount.

Beheerders configureren de instellingsaccount om deze toegang van cursusleiders en studenten in te schakelen. Wanneer cursusleiders en studenten toegang willen tot hun instellingsaccounts, wordt de account gevalideerd door de opslagprovider. Nadat de account is gevalideerd, wordt het elke keer dat gebruikers naar hun profiel, cursussen of het paneel Tools gaan, getoond.

De serviceprovider en domeinnaam zijn nodig voor de configuratie van de instellingsaccount. Na de configuratie zijn geverifieerde cloudaccounts van de instelling gekoppeld aan Blackboard Learn-accounts. Dit betekent dat gebruikers zich maar één keer hoeven te verifiëren. De instellingsaccounts worden weergegeven in hun cursus, ongeacht het apparaat of de browser die ze gebruiken.

Gebruikers moeten een aanmeldings-ID gebruiken die overeenkomt met het domein dat is ingesteld om instellingsaccounts te tonen.

  1. Selecteer in het configuratiescherm voor systeembeheer de optie Cloudopslag van instelling .
  2. Selecteer je provider.
  3. Voer de naam in van het domein van de instelling dat is gekoppeld aan je provideraccount, Bijvoorbeeld: blackboard.com
  4. Selecteer Opslaan.

Cursusleiders en studenten hebben nu vanuit hun cursus toegang tot cloudopslag.