Als u een Managed Hosting-klant bent, is dit onderwerp voor u niet van toepassing.

Het Blackboard Learn-installatieprogramma wordt vanaf de opdrachtregel uitgevoerd. Als je Windows gebruikt, moet deze handeling worden uitgevoerd door een gebruiker met beheerdersbevoegdheden. In Linux moet de handeling worden uitgevoerd door bbuser.

Voordat je het verwijderprogramma uitvoert in UNIX

Het is belangrijk dat je alle Blackboard Learn-sessies die verbinding hebben met de Oracle-database sluit. Volg onderstaande stappen om de verbinding met deze sessies te verbreken:

 1. Meld je aan als rootgebruiker:

  su - root

 2. Stop alle Blackboard Learn-services.
 3. Beëindig de databaseverbindingen door Oracle Database Server te sluiten en opnieuw te starten.

  -OF-

  Geef de volgende SQL-opdracht op om verbonden sessies te zoeken:

  SQL>select process from v$session where schemaname IN
  ('BBLEARN_ADMIN', 'BBLEARN', 'BBLEARN_STATS', 'BBLEARN_CMS',
  'BBLEARN_CMS_DOC');


Verwijderen in een systeem met netwerktaakverdeling

Voor een systeem met netwerktaakverdeling moeten voor het verwijderen de toepassingsbestanden van elke toepassingsserver en de Collaboration-server worden verwijderd. Nadat de optie Verwijderen op een toepassingsserver is uitgevoerd, worden die toepassingsserver, het bestandssysteem en de database verwijderd. Gebruik de optie Appserver verwijderen om de toepassingsbestanden op de Collaboration-server en de andere toepassingsservers te verwijderen. Als je alleen de appserver wilt verwijderen, voeg je de optie -a toe aan de opdracht, aangeduid met [-a] als optioneel in de onderstaande voorbeelden.


Blackboard Learn 9.1 Q2 2016 en later verwijderen

Als het verwijderen mislukt, neem je contact op met de technische ondersteuning van Blackboard. Hiervoor meld je je aan bij Behind the Blackboard op https://behind.blackboard.com.

Volg onderstaande instructies om Blackboard Learn volledig te verwijderen.

 1. Stop alle Blackboard Learn-services.
 2. Het installatieprogramma starten

  Met het installatieprogramma van Q2 2016 wordt er geen persistent bestand bb-installer-log.txt gemaakt. Daarom moet je altijd de uitvoer van de installatie vastleggen voor als er problemen optreden. Voer de volgende opdracht uit om het installatieprogramma te starten:

  UNIX

  Als je de toepassing wilt verwijderen, open je een terminal en voer je het volgende in:

  /usr/local/bbinstaller/installer.sh -c /full/path/to/installer.properties -u [-a] | tee -a bb-installer-log.txt

  WINDOWS

  Als je de toepassing wilt verwijderen, open je een opdrachtprompt en voer je het volgende in:

  C:\bbinstaller\installer.bat -c C:\full\path\to\installer.properties - u [-a] 1> bb-installer-log.txt 2>&1

  Er moet naar het volledige pad van de eigenschappen van het installatieprogramma worden verwezen. Dit is vereist voor het verwijderen van de Learn-toepassing. Raadpleeg Installatie-eigenschappen voorbereiden voor meer informatie over het instellen van het eigenschappenbestand.

 3. Het installatieprogramma downloadt de juiste Gradle-versie en start het proces voor het verwijderen van de toepassing.

Blackboard Learn 9.1 Q4 2015 en eerder verwijderen

Het installatieprogramma en het updateprogramma bevatten twee verwijderfuncties.

 • Met Verwijderen worden de toepassingsbestanden, inhoudsbestanden en database volledig verwijderd.
 • Met Alleen appserver verwijderen worden alleen de toepassingsbestanden verwijderd en blijven de inhoudsbestanden en database intact. Doorgaans wordt Alleen appserver verwijderen gebruikt als onderdeel van het proces wanneer je een systeem met netwerktaakverdeling verwijdert. Het kan echter handig zijn om de toepassingsbestanden te verwijderen en de inhoudsbestanden en database te archiveren.

Blackboard raadt je aan om een systeemkopie van de toepassings- en databaseservers te maken in plaats van deze te verwijderen en daarna een schone installatie van het besturingssysteem uit te voeren. Als het verwijderen mislukt, neem je contact op met de technische ondersteuning van Blackboard. Hiervoor meld je je aan bij Behind the Blackboard op https://behind.blackboard.com.

 1. Stop alle Blackboard Learn-services.
 2. Start het installatieprogramma. Windows-gebruikers kunnen op het installatieprogramma dubbelklikken. UNIX-gebruikers moeten de volgende opdracht uitvoeren om het installatieprogramma te starten. Hierbij is /usr/local/bbinstaller/java de locatie van het installatieprogrammabestand:

  /usr/local/bbinstaller/java -jar updater_file

 3. Nadat het welkomstbericht is verschenen, selecteer je Volgende of druk je op ENTER om door te gaan.
 4. Geef de map op waar Blackboard is opgeslagen. Hiervoor selecteer je Volgende om de standaardlocatie te gebruiken of geef je een nieuwe waarde op, waarna je Volgende selecteert.
 5. Selecteer de optie Blackboard Learn verwijderen en selecteer Volgende.
 6. Er wordt een bericht weergegeven waarin wordt vermeld wat er wordt verwijderd. Selecteer Volgende om de items te verwijderen.