Käyttö-raporteista näet tietoja siitä, miten vierailijat ja sivuston editoijat käyttävät Allya. Tarkista, miten usein vierailijat lataavat vaihtoehtoisen muodon ja editoijat korjaavat helppokäyttöisyysongelmia.

Raportti on laskentataulukko, jossa on viisi välilehteä:

 1. Alternative Format Launches
 2. Alternative Format Weekly
 3. Content Feedback Launches
 4. Content Feedback Weekly
 5. Data

Jokainen välilehti sisältää tietoja valitsemaltasi ajanjaksolta.


Luo käyttöraportti

 1. Valitse Allyn institutionaalisessa helppokäyttöisyysraportissa käytön välilehti.
 2. Valitse raportin päivämääräalue.
 3. Napsauta Download usage report -painiketta.

Et ehkä näe tietoja, kun avaat raportin ensimmäistä kertaa. Ladattu tiedosto saattaa olla suojattu. Näet tiedot ottamalla muokkaamisen käyttöön.


Alternative Format Launches

Alternative Format Launches -välilehdeltä näet vaihtoehtoisten muotojen käytön ja jakelun tietyllä ajanjaksolla.

Vaihtoehtoisten muotojen käyttö

Välilehden alussa on tietoja siitä, kuinka monta kertaa Vaihtoehtoiset muodot -paneeli avattiin ja kuinka usein vaihtoehtoinen muoto ladattiin.

Muuntoluku näyttää latausten prosenttiosuuden paneelin avauskertojen kokonaismäärästä.

Yhden käyttäjän latausten kokonaismäärä näyttää kaikilta kursseilta sellaisten yksittäisten käyttäjien määrän, jotka ovat ladanneet vaihtoehtoisia muotoja tietyllä ajanjaksolla. Esimerkki:

 • Lataukset yhteensä: 100
 • Yhden käyttäjän lataukset yhteensä: 4
  • User0: 75 latausta
  • User1: 15 latausta
  • User2: 5 latausta
  • User3: 5 latausta

Vaihtoehtoisten muotojen jakelu

Näet, mitkä vaihtoehtoiset muodot ovat suosittuja tai ladatuimpia vierailijoidesi keskuudessa. Jokaisen vaihtoehtoisen muodon latauskertojen määrä ilmoitetaan.

Alueet, joilla on ladattavia vaihtoehtoisia muotoja

Tarkista toimialueet, joilta opiskelijat latasivat vaihtoehtoisia muotoja.


Alternative Format Weekly

Alternative Format Weekly -välilehdeltä näet viikoittaisen toiminnan raportin ajanjaksolta. Näet, kuinka monta kertaa vierailijat avasivat paneelin viikon aikana. Näet myös, kuinka monta kertaa he latasivat kutakin vaihtoehtoista muotoa kunakin viikkona.

Viikot alkavat maanantaista. Et voi raportoida nykyisestä päivästä.


Content Feedback Launches

Content Feedback Launches välilehdeltä näet sisältöpalautteen käytön ja jakelun tietyllä ajanjaksolla.

Sisältöpalautteen käyttö

Välilehden alussa on tietoja siitä, kuinka monta kertaa Sisällön editoijan palaute -paneeli avattiin ja kuinka usein ohjaajat korjasivat helppokäyttöisyysongelman tämän seurauksena.

Näet korjausten prosenttimäärän (eli sen, kuinka moni paneelin avauskerroista johti korjaukseen).


Content Feedback Weekly

Content Feedback Weekly -välilehdeltä näet viikoittaisen toiminnan raportin ajanjaksolta. Näet, kuinka monta kertaa sisällön editoijat avasivat paneelin viikon aikana. Näet myös, kuinka monta kertaa he korjasivat helppokäyttöisyysongelmia kunakin viikkona.

Viikot alkavat maanantaista. Et voi raportoida nykyisestä päivästä.


Data

Data-välilehdeltä  näet tarkat tiedot kultakin kerralta, kun paneeli avattiin, ladatun muodon sekä korjatun helppokäyttöisyysongelman.

 • ID: Tämä on rivin/tapahtuman yksilöllinen tunnus.
 • Alan tunnus: tämä on alan tunnus.
 • Alan koodi: tämä on alan koodi.
 • Alan nimi: tämä on alan nimi.
 • Yksilöllisen käyttäjän ristikkomerkki: Yksilöllinen käyttäjätunnus, yksittäinen käyttäjä on vuorovaikutuksessa sovelluksen kanssa.
 • Term ID: tämä on lukukauden tunnus.
 • Term Name: tämä on lukukauden nimi.
 • Content ID: tämä on sisältötunnus.
 • Event: tämä kuvaa tapahtumaa, Jos esimerkiksi joku avasi vaihtoehtoisen muodon tai sisällön editoijan palautepaneelin.
 • AFLaunch: Tämä näyttää, avasiko joku vaihtoehtoisen muodon paneelin vai ei. 1 tarkoittaa sitä, että paneeli avautui. 0 tarkoittaa sitä, että paneeli pysyi suljettuna.
 • Download: Tämä näyttää, latasiko joku vaihtoehtoisen muodon paneelin vai ei. 1 tarkoittaa sitä, että ainakin yksi vaihtoehtoinen muoto ladattiin. 0 tarkoittaa sitä, että mitään muotoa ei ladattu.
 • IFLaunch: Tämä näyttää, avasiko joku sisällön editoijan palautepaneelin vai ei. 1 tarkoittaa sitä, että paneeli avautui. 0 tarkoittaa sitä, että paneeli pysyi suljettuna.
 • Fix: Tämä näyttää, korjasiko joku helppokäyttöisyysongelman sisällön editoijan palautepaneelissa. 1 tarkoittaa, että vähintään yksi ongelma korjattiin. 0 tarkoittaa, että mitään ei korjattu.
 • CARLaunch: arvo 1 osoittaa, että Kurssin helppokäyttöisyysraportti käynnistettiin. 
 • Aikaleima: Tämä näyttää, milloin tapahtuma ilmeni. Aikaleima on sekuntien määrä 1.1.1970 jälkeen.
 • Client: Tämä on asiakastunnus.
 • File Type: Tämä on tapahtuman tiedostotyyppi. Se voi olla esimerkiksi kuva tai tiedosto.
 • Format Type: tämä on ladattu vaihtoehtoinen muoto. Format Type on tyhjä, kun Download on 0.

  Tts on äänimuoto.

 • Score Before: tämä on alueen helppokäyttöisyysarvo ennen sisällön parannuksia. Score Before on tyhjä, kun Fix on 0.
 • Score After: tämä on alueen helppokäyttöisyysarvo sisällön parannusten jälkeen. Score After on tyhjä, kun Fix on 0.
 • Improved: Tämä näyttää, paraniko helppokäyttöisyysarvo tiedoston korjausten jälkeen. 1 tarkoittaa sitä, että arvo parani. 0 tarkoittaa sitä, että arvo ei parantunut. Improved on tyhjä, kun Fix on 0.
 • Week: Tämä näyttää sen viikon ensimmäisen päivän, jona tapahtuma ilmeni. Viikko on päivien määrä viikon alkuun 30.12.1899 jälkeen.
 • AF: Tämä näyttää vaihtoehtoisten muotojen paneelin toiminnan. 1 tarkoittaa sitä, että toimintaa oli. Paneeli on saatettu avata tai muoto ladata. 0 tarkoittaa sitä, että toimintaa ei ollut.
 • IF: Tämä näyttää sisällön editoijan palautepaneelin toiminnan. 1 tarkoittaa sitä, että toimintaa oli. Paneeli on saatettu avata tai ongelmia korjata. 0 tarkoittaa sitä, että toimintaa ei ollut.