Sivustojen Allyn indeksointitoiminto

Sivustojen Allyn indeksointitoiminto sisältää sivuston robots.txt-tiedoston Disallow-lausekkeet. Nämä lausekkeet auttavat estämään indeksointitoimintoa juuttumasta äärettömiin indeksointisilmukoihin tietyntyyppisessä sisällössä, esimerkiksi hakusivuilla, kalenterisovelluksissa jne.

Sivustojen Allyn indeksointitoiminto noudattaa Robots-sulkemisstandardia. Allyn käyttämä käyttäjäagentti on seuraava: blackboardally


Vaihtoehtoisten muotojen poistaminen käytöstä

Voit halutessasi poistaa yksittäisten sisältökohteiden vaihtoehtoiset muodot käytöstä. Lisää määrite data-ally-af-disabled linkitettyyn tiedostoon HTML-koodissasi. Tämä määrite estää tiedostoa näkymästä vaihtoehtoisten muotojen paneelissa.

Jos lisäät sen esimerkiksi yhdistettyyn tiedostoon, yhdistettyä tiedostoa ei näytetä luettelossa:  <a data-ally-af-disabled href:"https://filename.pdf">PDF file</a>.

Jos haluat näyttää sisältökohteen vaihtoehtoisten muotojen paneelissa, voit poistaa määritteen milloin tahansa.

Esimerkki:

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body>
    <p><a href="/example1.pdf">This link will show up</a></p>
    <p><a data-ally-af-disabled href="/example2.pdf">This link will not show up</a></p>
  </body>
</html>


Verkkosivun osien pois jättäminen

Voit jättää verkkosivun tietyt osat pois vaihtoehtoisen muodon sisällöstä. Lisää määrite data-ally-exclude HTML-koodisi content-elementtiin. Tämä määrite estää sisällön näyttämisen valitussa vaihtoehtoisessa muodossa.

Jos esimerkiksi lisäät määritteen sivun kuvaan, kyseinen kuva ei näy vaihtoehtoisessa Beeline Reader -muodossa, kun avaat sen.

Jos sivustossa on <main>-elementti, vain tämän main-elementin sisällä oleva näytetään vaihtoehtoisen muodon sisällössä. Kaikki main-elementin ulkopuolinen jätetään automaattisesti pois. Voit silti sulkea pois main-elementin sisällä olevia elementtejä määritteellä data-ally-exclude.

Esimerkki:

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body>
    <p>This will show up</p>
    <p data-ally-exclude>This will not show up</p>
  </body>
</html>


Määritä vaihtoehtoisten muotojen latauskuvake

Päätä, miltä haluat vaihtoehtoisten muotojen latauskuvakkeen näyttävän. Voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Pieni kuvake sivun vasemmassa reunassa: data-ally-af-style="flag_small"
  • Suuri kuvake sivun vasemmassa reunassa: data-ally-af-style="flag_large"
  • Palkki sivun alareunassa: data-ally-af-style="bar_bottom"

Tällä komentosarjalla voit muokata ulkoasua.

<!--
    Tämä on Ally-sivuston integrointikomentosarja.
    Ulkoasua voi muokata määrittämällä määritteelle data-ally-af-style jonkin seuraavista arvoista:
        - flag_small
        - flag_large
        - bar_bottom
-->
<script
  data-ally-loader
  data-ally-platform-name="web"
  data-ally-client-id="8366"
  data-ally-af-style="flag_small"
  src="https://prod.ally.ac/integration/api/ally.ui.js">
</script>