Alternatif Biçimlerde İndirilen Etki Alanları

Öğrencilerin, alternatif biçimlerini indirdiği etki alanlarını görün.


Veri

Veri çalışma sayfasında; panel her açıldığında, bir biçim indirildiğinde ve erişilebilirlik sorunu giderildiğinde ilgili ayrıntılar gösterilir.

 • Kimlik: Satırın/olayın benzersiz kimliği.
 • Etki Alanı Kimliği: Etki alanı kimliği.
 • Etki Alanı Kodu: Etki alanı kodu.
 • Etki Alanı Adı: Etki alanı adı.
 • Dönem Kimliği: Dönem kimliği.
 • Dönem Adı: Dönem adı.
 • İçerik Kimliği: İçerik kimliği.
 • Olay: İşlemi açıklar. Örneğin, bir kullanıcının Alternatif biçimler veya Eğitmen Geri Bildirimi panelini açması.
 • AFLaunch: Bir kullanıcının Alternatif biçim panelini açıp açmadığını gösterir. 1, panelin açıldığını belirtir. 0, panelin kapalı kaldığını belirtir.
 • İndirme: Bir kullanıcının alternatif bir biçim indirip indirmediğini gösterir. 1, bir veya daha fazla biçimin indirildiğini belirtir. 0, biçim indirilmediğini belirtir.
 • IFLaunch: Bir kullanıcının Eğitmen Geri Bildirimi panelini açıp açmadığını gösterir. 1, panelin açıldığını belirtir. 0, panelin kapalı kaldığını belirtir.
 • Düzeltme: Bir kullanıcının Eğitmen Geri Bildirimi panelinden bir erişilebilirlik sorununu düzeltip düzeltmediğini gösterir. 1, bir veya daha fazla sorunun düzeltildiğini belirtir. 0, hiçbir şeyin düzeltilmediğini belirtir.
 • Zaman damgası: Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösterir. Zaman damgası, 1 Ocak 1970'ten bu yana saniye hassasiyetinde ifade edilmektedir.
 • İstemci: İstemcinin kimliği.
 • Dosya Türü: Olaydaki dosyanın türünü belirtir. Örneğin; bir görüntü veya sunum.
 • Biçim Türü: İndirilen alternatif biçimi tanımlar. İndirme sayısı 0 ise Biçim Türü boş olur.

  Tts, ses biçimini temsil eder.

 • Önceki Puan: İçerikte iyileştirmeler yapılmadan önceki etki alanının erişilebilirlik puanı. Düzeltme sayısı 0 ise Önceki Puan boş olur.
 • Sonraki Puan: İçerikte iyileştirmeler yapıldıktan sonra etki alanının erişilebilirlik puanı. Düzeltme sayısı 0 ise Sonraki Puan boş olur.
 • İyileştirme: Dosya düzeltildikten sonra erişilebilirlik puanının iyileşip iyileşmediğini gösterir. 1, puanın arttığını belirtir. 0, puanın artmadığını belirtir. Düzeltme sayısı 0 ise İyileştirme boş olur.
 • Hafta: Olayın gerçekleştiği haftanın ilk gününü gösterir. Hafta, 30 Aralık 1899'dan söz konusu haftanın başlangıcına kadar gün sayısı olarak ifade edilmektedir.
 • AF: Alternatif Biçim paneliyle yapılan etkinliği gösterir. 1, etkinlik olduğunu belirtir. Panel açılmış veya bir biçim indirilmiştir. 0, etkinlik olmadığını belirtir.
 • IF: Eğitmen Geri Bildirimi paneliyle yapılan etkinliği gösterir. 1, etkinlik olduğunu belirtir. Panel açılmış veya bir sorun düzeltilmiştir. 0, etkinlik olmadığını belirtir.