Yleiskatsauksesta näet sivustosi helppokäyttöisyyden kuukauden tai vuoden mukaan. Siitä näet yleisen helppokäyttöisyysarvon, luotujen alojen ja sisällön kokonaismäärän sekä löydetyt helppokäyttöisyysongelmat.

Jos käytät Ally for Web Community Manageria, Ally näyttää osioiden kokonaismäärän alojen sijasta. Saat lisätietoja ohjeartikkelista Ally for Web Community Managerin helppokäyttöisyysraportti.

Jaksovalikon avulla voit tarkastella raporttia kuukauden tai lukuvuoden tasolla. Saat tarkempia tietoja viemällä raportin.

Lisätietoja CSV-tiedostoon viemisestä


Helppokäyttöisyysarvo

Tästä viivakaaviosta näet kaiken sisällön helppokäyttöisyysarvon valitulla ajanjaksolla. Jos valitset jaksovalikosta esimerkiksi Kuukauden mukaan, voit verrata tietoja kuukausien ajalta.

  • Vuoden helppokäyttöisyysarvo: Tämä on kaikkien sisältökohteiden helppokäyttöisyysarvojen keskiarvo kalenterivuoden ajalta
  • Jos käytät Web Community Manageria, tämä on lukuvuosi.

  • Kuukauden helppokäyttöisyysarvo: Tämä on kaikkien sisältökohteiden helppokäyttöisyysarvojen keskiarvo kyseisen kuukauden ajalta

Mitä suurempi arvo, sitä parempaa sisältö on. Näet arvot osoittamalla ajanjaksoa viivakaaviossa.

  • Verkkosivut: Tämä on sivuston sivujen keskimääräinen helppokäyttöisyysarvo.
  • Tiedostot Tämä on palveluun ladattujen tiedostojen sisällön keskimääräinen helppokäyttöisyysarvo. Tämä käsittää esimerkiksi PDF-tiedostot, Word-asiakirjat, PowerPoint-esitykset ja kuvat.
  • Yhteensä: Tämä on sekä tiedostojen että verkkosivujen sisällön yhteinen keskimääräinen helppokäyttöisyysarvo.

Jos haluat lisätietoja tietystä ajanjaksosta, valitse ajanjakso Alat yhteensä-, Tiedostot yhteensä-, Sivut yhteensä-, Helppokäyttöisyyden kokonaisarvo- ja Helppokäyttöisyysongelmat-raporteissa. Voit valita uuden ajanjakson myös jaksovalikossa.

Voit siirtyä kaavion jaksosta toiseen näppäimistön Sarkain-näppäimellä. Valitse jakso painamalla välilyöntiä.


Alojen, sivujen ja tiedostojen kokonaismäärä

Näet sivustosi tiedostojen kokonaismäärän Tiedostot yhteensä -raportista. Näet sivustosi alojen ja verkkosivujen määrän  Alat yhteensä- ja Sivut yhteensä  -raporteista. Alat yhteensä -raportissa verrataan nykyistä jaksoa edeltävään jaksoon.

Tiedostot yhteensä  -raportissa eri tiedostotyypit ilmaistaan värein. Osoittamalla tyyppiä näet sen luotujen tiedostojen kokonaismäärän ja helppokäyttöisyysarvon.

Näytönlukijoilla voi liikkua piilotetussa Tiedostot yhteensä -raportissa painamalla Sarkain-näppäintä.

Jos haluat tarkastella eri jaksoa, valitse uusi jakso helppokäyttöisyysarvon viivakaaviossa tai jaksovalikossa.


Helppokäyttöisyyden kokonaisarvo

Näet valitun jakson helppokäyttöisyysarvon. 

Jos haluat tarkastella eri jaksoa, valitse uusi jakso helppokäyttöisyysarvon viivakaaviossa tai jaksovalikossa.


Helppokäyttöisyysongelmat

Näet luettelon valitun jakson löydetyistä helppokäyttöisyysongelmista. Jos haluat tarkastella eri jaksoa, valitse uusi jakso helppokäyttöisyysarvon viivakaaviossa tai jaksovalikossa.

Ongelmat luetellaan niiden esiintymistiheyden perusteella. Ylimpiä ongelmia esiintyy eniten.Voit lajitella ongelmia niiden vakavuuden perusteella valitsemalla Vakava, Suuri tai Vähäinen.Vakavat ongelmat tulisi korjata ensimmäisenä. 

Näet kunkin ongelmat perustiedot nopeasti.

  • Tiedostotyyppi
  • Helppokäyttöisyysongelma
  • Vakavuus
  • Ongelmasta kärsivien kohteiden kokonaismäärä

Valitsemalla ongelman näet tarkan kuvauksen ongelmasta ja alueista, joita se koskee.

Tämän helppokäyttöisyysongelman sisältävät alat -taulukosta näet alan nimen, alan niiden kohteiden määrän, joihin ongelmat vaikuttavat, ja helppokäyttöisyysarvon. Alat, joilla on eniten ongelmia, näytetään luettelon alussa.

Voit palata Allyn helppokäyttöisyysraportin yleiskatsaukseen valitsemalla Takaisin yleiskatsaukseen. Voit verrata tämän ongelman sisältäviä alueita eri jaksoilla raportin jaksovalikon avulla.

Näet tästä ongelmasta kärsivät kohteet valitsemalla alueen.

Näet luettelon kohteista, joissa tämä helppokäyttöisyysongelma ilmenee, ja helppokäyttöisyysarvon.

Voit palata Tämän helppokäyttöisyysongelman sisältävät alueet -luetteloon valitsemalla Takaisin ongelmaan. Jos haluat ladata yksittäisen alan raportin, valitse Vie ala. Näet verkkosivun tai tiedoston valitsemalla sen. Jos haluat siirtyä alan etusivulle, valitse Siirry alaan.

Näyttääkö raportti poistetut tai korjatut ongelmat?

Tarkastele aiempia kuukausia. Jos ongelma on korjattu tämän jälkeen, tämä näytetään.


Kohteen helppokäyttöisyyden parantaminen

Siirry helppokäyttöisyysraporttiin. Etsi Helppokäyttöisyysongelmat-taulukosta tietty alan sisältökohde, jolla on helppokäyttöisyysongelma. Avaa palautepaneeli valitsemalla sisältökohteen helppokäyttöisyysarvon ilmaisin.

Lisätietoja arvoista ja kohteiden helppokäyttöisyyden parantamisesta