Näet sivustosi suoriutumisen alueittain. Tästä taulukosta näet kaikki alueet, joilla on helppokäyttöisyysongelmia.

Jos käytät Ally for Web Community Manageria, Ally näyttää osiot alojen sijasta. Saat lisätietoja ohjeartikkelista Ally for Web Community Managerin helppokäyttöisyysraportti.

Näet kultakin alalta nimen, alan ongelmallisten kohteiden määrän, URL-perusosoitteen ja kunkin alan helppokäyttöisyysarvon.

Voit hakea tiettyä alaa, viedä alaraportin tai valita alan, jonka tietoja haluat tarkastelle yksityiskohtaisemmin.

Lisätietoja CSV-tiedostoon viemisestä


Yksittäisen alan raportti

Yksittäisen alan raportissa näet tiedostojen kokonaismäärän, sivujen kokonaismäärän, yleisen helppokäyttöisyysarvon ja alan helppokäyttöisyysongelmat.

Jos haluat ladata yksittäisen alan raportin, valitse Vie ala. Jos haluat tarkastella verkkosivua tai tiedostoa, valitse haluamasi kohde. Jos haluat siirtyä alalle, valitse Siirry alaan.


Tiedostojen ja sivujen kokonaismäärä sekä yleinen helppokäyttöisyysarvo

Tiedostot yhteensä  -raportissa eri sisältötyypit ilmaistaan värein. Osoittamalla sisältötyyppiä näet sen luodun kokonaismäärän ja helppokäyttöisyysarvon.

Näytönlukijoilla voi liikkua piilotetussa Tiedostot yhteensä -raportissa painamalla Sarkain-näppäintä.

Sivut yhteensä  -raportista näet alalle luotujen sivujen kokonaismäärän.

Helppokäyttöisyyden kokonaisarvon raportista näet, miten ala suoriutuu. Mitä suurempi arvo, sitä parempaa sisältö on.


Helppokäyttöisyysongelmat

Näet luettelon alalta löytyneistä helppokäyttöisyysongelmista. Ongelmat luetellaan niiden esiintymistiheyden perusteella. Ylimpiä ongelmia esiintyy eniten.  Voit lajitella ongelmia niiden vakavuuden perusteella valitsemalla Vakava, Suuri tai Vähäinen. Vakavat ongelmat tulisi korjata ensimmäisenä. 

Näet kunkin ongelmat perustiedot nopeasti.

  • Sisältötyyppi
  • Helppokäyttöisyysongelma
  • Vakavuus
  • Ongelmasta kärsivien kohteiden kokonaismäärä

Valitsemalla ongelman näet tarkan kuvauksen ongelmasta ja kohteista, joita se koskee. Näet kunkin kohteen ja sen helppokäyttöisyysarvon.

Voit palata alueraporttiin valitsemalla Takaisin ongelmaan. Jos haluat tarkastella tiedostoa, valitse haluamasi kohde. Jos haluat siirtyä alalle, valitse Siirry alaan.


Kohteen helppokäyttöisyyden parantaminen

Siirry helppokäyttöisyysraporttiin. Etsi Helppokäyttöisyysongelmat-taulukosta tietty alan sisältökohde, jolla on helppokäyttöisyysongelma. Avaa palautepaneeli valitsemalla sisältökohteen helppokäyttöisyysarvon ilmaisin.

Lisätietoja arvoista ja kohteiden helppokäyttöisyyden parantamisesta