Your institution controls which tools are available in the Original Course View. The gradebook is always available to instructors in the Ultra Course View.

Hesaplanan sütunlar hakkında

Not Merkezi'nde notları, hesaplanan sütunlar ile notları hesaplayabilirsiniz. Performans sonuçlarını elde etmek için, hesaplanan sütunlar birden çok sütundan gelen verileri birleştirir. Bu sonuçları öğrencilerle ve kurumunuzla paylaşabilirsiniz.

Başka bir hesaplanan sütun oluştururken hesaplanan sütun ekleyebilirsiniz. Örneğin, kısa sınav notlarının ağırlığını hesaplayan bir hesaplanan sütun oluşturduysanız o sütunu, son not sütunu oluştururken ekleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için hesaplanan sütun başlığı menüsünü açın ve Hızlı Sütun Bilgileri’ni seçin. Bazı öğrenciler test veya ödevden muaf olabildiğinden, hesaplanan sütunlarda Olası notlar(öğrenciye göre değişebilir) ifadesini içerir. Bazı öğrenciler, sütun hesaplamasına dâhil olan ögelerin tamamını teslim etmemiş olabilir.

Hesaplanan sütun ayarlarını değiştirebilir ve sütun hesaplamasına dâhil edilecek ögeleri değiştirebilirsiniz. Hesaplama otomatik olarak güncellenir.

Not gösterimi olarak hesaplanmış metin notu içeren sütunlar, sütun hesaplamasına dâhil edilmez. Örneğin; bir metin notu göstermek için sütunu Yeterli/Yetersiz olarak ayarlarsanız not hesaplamaları için bunu kullanamazsınız.

Hesaplanan notu düzenleme işlemini, hesaplanan sütun hücresinde yapamazsınız. Hücrelerin içindeyken hiç menü görünmez.

Sistem, varsayılan olarak yeni kurslarda, toplam ve ağırlıklı toplam olmak üzere iki tane hesaplanan sütun oluşturur.

Not değerleri niçin ondalık basamak içeriyor?


Toplam sütun hakkında

Toplam sütun, kazanılan kümülatif puanlara göre izin verilen puanlara bağlı bir not üretir. Hangi sütunların ve kategorilerin toplam sütunu hesaplamasına eklendiğini seçebilirsiniz. Toplam sütununu oluştururken, diğer hesaplanan sütunları da bu sütuna ekleyebilirsiniz.

Toplam sütunu varsayılan olarak oluşturulur ve yeni kurslarda görünür. Ayarları yeniden adlandırabilir, değiştirebilirsiniz. Ayrıca eklenecek sütunlar arasında tercih yapabilir veya sütunu silebilirsiniz.

Toplam puan formülü

Toplam puanı bulmak için tüm seçilen sütunların olası notlarını ekleyin. Ardından seçili tüm sütunlar için öğrencinin kazanılan puanlarını ekleyin. Bu sonuç, toplam olası notların dışında kazanılan toplamdır. Hariç tutulan ögeler yoksayılır. Sonuç, Birincil ve İkincil Gösterim seçeneklerine göre gösterilir.

Sütun 1 kazanılan puanlar + Sütun 2 kazanılan puanlar + Sütun 3 kazanılan puanlar + Sütun 4 kazanılan puanlar = Toplam olası puan dışında kazanılan toplam puan

Örnek: Öğrenci A

Sekiz değer: 8/10, 3/5, 2/2, 3/7, 47/50, 20/25, 88/100

Kazanılan puanların değeri: 171

Olası notların değeri: 199

Toplam puanlar: 171/199


Toplam sütunları oluşturma

 1. Not Merkezi'nde, Hesaplanan Sütun Oluşturmenüsünü açın ve Toplam Sütunu’nu seçin.
 2. Toplam Sütunu Oluştur sayfasında, kısa bir ad ve isteğe bağlı açıklama yazın. Bu ad, Not Merkezi ve öğrencilerin Notlarım sayfalarında sütun adı olarak görünecektir. Aynı ad Not Merkezi'nde eksiksiz olarak görüntülenemeyecek kadar uzunsa Not Merkezi Adı kutusuna daha kısa bir ad girin. Gireceğiniz adın yalnızca ilk 14-15 karakteri Not Merkezi kılavuzundaki sütun başlığında görünür.
 3. İkincil Gösterim menüsünde seçiminizi belirleyin. Seçim, Not Merkezi'nde ve Notlarım'da öğrencilere gösterilen not biçimidir. Özel not verme şemaları oluşturursanız listede görünür. Beş varsayılan seçenek görünür:
  • Puan: Sayısal değer varsayılan ayardır. Seçim yapmazsanız kılavuzda bir puan görünür.
  • Harf: Harf notu görünür. Harf notları atamak için varsayılan not verme şeması görünür. Örneğin, 21/30 puanı %70'e eşittir ve C olarak görünür.
  • Metin: Metin notu verme şeması oluşturduğunuzda ve ilişkilendirdiğinizde sütunda metin görünür. Metin değerleri örnekleri şunları içerir: Mükemmel, Çok İyi, İyi, Orta ve Kötü -VEYA- Yeterli ve Yetersiz. Metin notu verme şeması mevcut değilse ve Metin seçeneği işaretlenmişse sütun hücrelerine metin girebilirsiniz. Sütun sonuçlarını Notlarım'da öğrencilerle paylaşmayı seçerseniz öğrenciler notlarına ait metin değerlerini göreceklerdir.

   Sayısal bir puanı metin notuna dönüştürebilirsiniz. Ancak özel bir metin notu şeması oluşturmamanız ve sayısal puanlamaya geri dönmeniz halinde dönüştürülemeyen değerler geri dönme eyleminden sonra sıfır değerini gösterir. Metinleri not olarak eklemek isterseniz metin notu şeması oluşturmanızı ve ilgili sütunlarla ilişkilendirmenizi öneririz.

  • Yüzde: Bir yüzde görünür. Örneğin, 21/30 puan %70 olarak görünür.
  • Tamamlanmış/Tamamlanmamış: Öğrenci bir öge gönderdiğinde, elde edilen puandan bağımsız olarak sütunda Tamamlandı simgesi görünür.
 4. İsteğe bağlı olarak, İkincil Gösterim menüsünde seçim yapın. Varsayılan ayar, Hiçbiri seçeneğidir. Not Merkezi sütununda, ikincil değer parantezler için görünür. İkincil değer öğrencilere görünmez.
 5. Not verme dönemleri mevcutsa sütunu bir not verme dönemiyle ilişkilendirebilirsiniz. Not verme dönemleri yoksa menü görünmez. Not Merkezi verilerini filtrelemek ve hesaplanan sütunları oluşturmak için not verme dönemlerini kullanabilirsiniz.
 6. Sütunları Seç bölümünde, sütun hesaplamasına neyin dâhil edileceğini seçin. Bu tablo, sütun seçeneklerini listeler.
  Sütun Seçenekleri
  Seçenek Açıklama
  Tüm Puan Sütunları Tüm tek puan sütunlarını Not Merkezi'ne ekleyin.
  Not Verme Dönemindeki Tüm Not Sütunları Yalnızca hesaplamadaki not verme dönemiyle ilişkilendirilmiş sütunları dâhil etmek için menüden not verme dönemi seçin. Not verme dönemleri yoksa menü görünmez.
  Seçilen Sütunlar ve Kategoriler Not sütunlarını ve kategorileri tek tek seçin.

  Seçilecek Sütunlar kutusunda sütunları seçin ve seçimleri Seçilen Sütunlar kutusuna taşımak için sağı gösteren oku seçin. Bu Sütunu Not Merkezi Hesaplamalarına Dahil Et eylemi için Hayır olarak ayarlanan bir sütun, seçim listesinde görünmez.

  Windows için bir listede birden fazla öge seçmek üzere Üstkarakter tuşuna basın ve ilk ve son ögeleri seçin. Ögeleri sırasız olarak seçmek için Ctrl tuşunu basın ve gereken her ögeyi seçin. Mac için, Ctrl tuşu yerine Command tuşuna basın.

  Seçilecek Kategoriler kutusunda kategorileri seçin ve seçimleri Seçilen Sütunlar kutusuna taşımak için sağı gösteren oku seçin. Kategori seçtiğinizde, Seçilecek Kategoriler kutusu altındaki Kategori Bilgileri alanına dâhil edilecek sütunları görüntüleyebilirsiniz. Kategoriyi Seçilen Sütunlar kutusuna taşıdıktan sonra diğer seçenekler görünür:
  • Not verme dönemleri mevcutsa Not Verme Dönemi menüsünde bir seçim yapın.
  • Notları Bırak, hesaplamadan her kategori için en yüksek veya en düşük notlardan birini kaldırır. Kutulara sayıları girmezseniz hiç not bırakılmaz.
  • Hesaplamak İçin Sadece En Düşük -VEYA- En Yüksek Değeri Kullan seçenekleri en iyi veya en kötü puan hariç tüm notları hesaplamadan temizler.

  Seçilen Sütunlar kutusunda bir seçimi silmek için kırmızı X simgesini seçin.

 7. Değişen Toplam Olarak Hesapla: Değişen toplam olarak hesaplamak için Evet ögesini seçin. Veri içermeyen hücreler hariç değişen toplamlar. Not mevcut değilse 0 değerini kullanarak hesaplamaya tüm seçili sütunları dâhil etmek için Hayır ögesini seçin. Bu sonuç notlarda yapay bir düşüklüğe neden olur.
 8. Seçenekler'i seçin:
  • Bu Sütunu Not Merkezi Hesaplamalarına Dahil Et: Hesaplanan sütunları oluştururken sütunu olası ilave için kullanıma açmak için Evet ögesini seçin.
  • Bu Sütunu Öğrencilere Göster: Sütunu Notlarım'da öğrencilere göstermek için Evet ögesini seçin.
  • Bu Sütuna ait İstatistikleri (ortalama ve orta değer) Notlarım'da Öğrencilere göster: Öğrencilere gösterildiğinde, istatistiksel bilgileri not değerleriyle eklemek için Evet ögesini seçin.
 9. Gönder'i seçin.

Sütunlardan birini toplam hesaplamaya dâhil edilen Not Merkezi'nden silerseniz bu sütun hesaplamadan da kaldırılır.


Ağırlıklı sütunlar hakkında

Ağırlıklı sütun, seçilen sütunlar ve kategorileri ve ilgili yüzde sonuçlarına göre not üretir. Ağırlıklı sütunu oluştururken, hesaplanan diğer sütunları veya ağırlıklı diğer sütunları ekleyebilirsiniz.

Yeni kurslarda varsayılan ağırlıklı toplam sütunu görünür. Bu sütunu yeniden adlandırabilir, ayarları değiştirebilir, buraya dâhil edilecek sütunları ve kategorileri değiştirebilir veya bu sütunu silebilirsiniz. Hesaplamaya dâhil edilecek sütunları ve kategorileri seçinceye kadar varsayılan ağırlıklı toplam sütununda hiçbir sonuç gösterilmez. Bu sütun, Son Not Görünümü akıllı görünümüne de dâhil edilir.

Ağırlıklı toplamlar, not verme şemalarını/harf notlarına göre değil, yüzdelere göre hesaplanır. Ağırlıklı toplama dâhil edilen sütunlar, giriş not değerleri ile aynı not verme şemasını kullanarak gösterilmez. Not verme şemaları, görüntüleme amaçları çerçevesinde bir yüzde aralığını belirli bir etiketle eşler. Şemalar, yüzdeleri veya puanları/olası puanları esas alan ağırlıklı toplamın altında yatan hesaplamalar üzerinde etkili değildir.

Ekstra kredi bir ağırlıklı toplam sütunuyla birleştirildiğinde puanlar, elde edilen ağırlıklı nota eklenir. Ardından, bir yüzde değeri elde etmek üzere elde edilen ağırlıklı puan, olası ağırlıklı puanlara bölünür. Ekstra kredi ile ağırlıklı toplam sütunları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Eylem halindeki ağırlıklı sütun

Örnek: Yıllık ağırlıklı son not

Diğer ağırlıklı sütunları içeren ağırlıklı sütunları dâhil olmak üzere çok sayıda ağırlıklı sütunları oluşturabilirsiniz. Son notu hesaplamak üzere üç aylık dönemleri kullanan ağırlıklı sütunları ve son test not sütunlarını kullanan ağırlıklı sütunları oluşturabilirsiniz.

(Üç Aylık 1 = %15) + (Üç Aylık 2 = %20) + (Üç Aylık 3 = %15) + (Üç Aylık 4 = %20) + (2 sömestir testi = %30) = (Yıl sonu notu*)

*Yeni bir kursta, varsayılan toplam sütunu varsayılan dış not sütunudur, ancak herhangi bir sütunu dış not olarak ayarlayabilirsiniz. Dış not, kurumunuza rapor edilen puandır.

Dış not sütunu hakkında daha fazla bilgi

Learn, hesaplanan sütunlar için ağırlıklı toplamları nasıl hesaplar?

Ağırlıkları kullanarak not defterinizi özelleştirebilir, böylece bir öğrencinin genel puanında belli bir kurs ödevinin diğer kurs ödevlerine göre daha fazla payı olmasını sağlayabilirsiniz.

Ağırlıklar yararlı olmakla birlikte karmaşık görünebilir. Bu örnekte, her öge farklı bir ağırlığa sahip olduğunda Blackboard Learn'ün bir sütun toplamını nasıl hesapladığı özetlenmektedir.

Örnek: Kursunuzda beş test vardır ancak en son test, final sınavıdır ve bu sütun için son not hesaplanırken grupta en son testin diğer testlerden daha fazla ağırlığı olması gerekir.

İlk dört testte her bir testin ağırlığı %15 iken final sınavının ağırlığı %40'tır. Ayrıca, aşağıda gösterildiği gibi testlerin her birinin farklı puan değeri vardır.

Öge adı Olası puanlar Öge ağırlığı
Test 1 30 puan %15
Test 2 30 puan %15
Test 3 60 puan %15
Test 4 60 puan %15
Final Sınavı 100 puan %40
  280 puan %100

Sütunun olası puanları nasıl hesaplanır? Ağırlığı hem öğrencinin puanına hem de toplam olası puana uygulamamız gerekir.

Önce, ağırlığa göre bu sütunda alınabilecek kaç puan olduğuna bakalım.

 • Test 1: 30 puan x 0,15 = 4,5
 • Test 2: 30 puan x 0,15 = 4,5
 • Test 3: 60 puan x 0,15 = 9
 • Test 4: 60 puan x 0,15 = 9
 • Final sınavı: 100 puan x 0,4 = 40

Bu kategorideki olası tüm ağırlıklı puanların toplamı 67'dir.

Şimdi öğrencinin her testteki sonuçlarına bakalım.

Öge adı Öğrencinin puanı Olası puanlar Öge ağırlığı
Test 1 22 puan 30 puan %15
Test 2 25 puan 30 puan %15
Test 3 40 puan 60 puan %15
Test 4 55 puan 60 puan %15
Final Sınavı 80 puan 100 puan %40
  222 puan 280 puan %100

Sütunda alınabilecek puanı biliyoruz, şimdi de öğrencinin aldığı ağırlıklı puanlara bakalım.

 • Test 1: 22/30 puan x 0,15 = 0,11
 • Test 2: 25/30 puan x 0,15 = 0,125
 • Test 3: 40/60 puan x 0,15 = 0,1
 • Test 4: 55/60 puan x 0,15 = 0,1375
 • Final sınavı: 80/100 puan x 0,4 = 0,32

Alınan bu ağırlıklı yüzdelerin toplamı 0,7925 veya yaklaşık olarak %79'dur.

Bu sütunun ağırlıklı puan toplamını bulmak için; alınan ağırlıklı yüzdeyi ve olası ağırlıklı puanı çarparız.

0,7925 x 67 puan = 53,0975 puan


Ağırlıklı sütun oluşturma

Hesaplanan sütun oluşturmanın temeli, toplam sütun bölümünde listelenir. Bu tablo, Seçilen Sütunlar kutusuna bir kategoriyi taşıdıktan sonra görünen seçenekleri listeler.

Kategori Seçenekleri
Seçenek Açıklama
Not Verme Dönemleri menüsü Hesaplama için bir kategori seçtiyseniz belirli bir not verme dönemini seçerek sütunları sınırlayabilirsiniz.
Ağırlık Sütunları Kategori içindeki sütunların nasıl ağırlıklandırılacaklarını seçin.
 • Kategori içindeki tüm sütunlara eşit değeri uygulamak için Eşit Olarak seçeneğini belirleyin.
 • Sütunlardan birine kategori içindeki diğer sütunlarla karşılaştırılan puanlarına göre uygun değeri uygulamak için Orantısal Olarak seçeneğini belirleyin.
Notları Bırak Hesaplamadan her kategori için en yüksek veya en düşük notların sayısını kaldırır. Kutulara sayıları girmezseniz hiç not bırakılmaz.
Hesaplamak için yalnızca En Düşük -VEYA- En Yüksek Değeri kullanın Hesaplamadan en iyi veya en kötü puan dışındaki tüm notları kaldırır.

Her seçim için bir yüzde girin. Yüzdelerin beklediğiniz şekilde dağıtılabilmesi için, eklenen tüm sütunların yüzdelerinin toplamı %100 olmalıdır.

Yüzde değeri 100'den azsa kaydetmenize izin verilir. Tasarım gereği, ağırlıkların toplamı %100 olmazsa %100'e ulaşılması için ağırlık sütunlara eşit olarak dağıtılır. Ağırlıklı hesaplamalar yanlış olduğunu düşünüyorsanız "Ağırlıklı Sütunu Düzenle" sayfasındaki ağırlıkları kontrol edin ve yüzdeleri gerektiği gibi ayarlayın.

Son yüzdeyi atadıktan sonra, Toplam Ağırlık alanında Seçilen Sütunlar kutusu altındaki yüzdeyi güncelleştirmek için kutuda herhangi bir yeri tıklatın.

Seçilen Sütunlar kutusunda bir seçimi silmek için kırmızı X simgesini seçin.

Ağırlıklı sütununa ait hesaplamaya dâhil edilen bir sütunu silerseniz, silinen sütuna atanan yüzde kaldırılır. Seçilen Sütunlar kutusunda, Toplam Ağırlık artık %100 olmaz. Hesaplama kendini dengelemez. Ancak bir sütun eksik olduğundan atadığınız yüzdelere göre olması da gerekmeyecektir. Sistem, Seçilen Sütunlar kutusundaki yüzdeleri güncellemez. Ancak Not Merkezi'ndeki ağırlıklı sütunda görünen not %100'e göredir.

Eşit ve orantısal ağırlık

Ağırlıklı sütun için seçtiğiniz sütunlar ve kategoriler, farklı puan değerlerine sahip olduğunda, Eşit ağırlıklandırma bunları yüzdelere dönüştürür. Ağırlıklı sütununa dâhil edilen ögelerin her biri için bir eşit değeri almak üzere bu yüzdelerin ortalaması alınır. Eşit ağırlıklandırma, bileşik puanı belirlerken her ögeye eşit ağırlık verir.

Orantısal ağırlıklandırma, dâhil edilen sütun ve kategorilerin ham puanlarını ekler. Ardından sistem, ağırlıklı sütunundaki her öge için bir yüzde elde etmek üzere sonucu toplam puanlara göre böler. Elde edilen yüzdeler her ögenin orantısal ağırlığını koruyacağından daha büyük puan değerine sahip ögeler bileşik not üzerinde daha fazla etkiye sahiptir.

Ağırlıklı sütunlar için değişen toplamlar

Ağırlıklı sütun için Değişen Toplam olarak Hesapla ögesini seçebilirsiniz. Notlara sahip olmayan sütunlar ve kategoriler Not Merkezi'nde görünen ağırlıklı sütun toplamına dâhil edilmez.

Değişen Toplam Olarak Hesapla seçeneği Not Merkezi'nde ağırlıklı sütunu için gösterilen puanı etkilenir. Bu örnekte Kategori C'nin hiç puanı yoktur. Bu örnek kategorileri kullanır. Ancak kategori yerine sütunları seçerseniz aynı prensip uygulanır.

Örnek ağırlıklı değerler
  Kategori A

Ağırlık %40
Kategori B

Ağırlık %40
Kategori C

Ağırlık %20
Elde Edilen Puanlar 90 75 -
Olası Puanlar 100 100 100
Ağırlıklı Değer 90 puan * %40 = 36 75 puan * %40 = 30 -

Örnek: Değişen Toplam olarak Hesaplanan = %82,5

Değişen toplam olarak hesaplandığında; ağırlıklı sütunun toplam yüzdesi, kategori A ve B ağırlıklı değerlerinin toplamını alıp 100/80 ile çarparak hesaplanır. 80 paydası, yalnızca puan içeren kategorilerin toplanan ağırlıklarıdır (40 + 40 = 80).

(36 + 30) * 100/80 = 82.5%

Örnek: Değişen Toplam olarak HESAPLANMAYAN = %66

Değişen toplam olarak hesaplanmadığında, ağırlıklı sütunun toplam yüzdesi kategori A, B ve C ağırlıklı değerlerinin toplamını alıp 100/100 ile çarparak hesaplanır. 100 paydası her zaman 100 olan bütün kategorilerin toplanan ağırlıklarıdır.

(36 + 30 + 0) * 100/100 = 66%

Ağırlıklı toplamınıza ek kredi eklemek mi istiyorsunuz? Ek kredi konusuna bakın.


Ortalama sütunlar hakkında

Ortalama sütun, seçilen sütun sayısı ortalamasını gösterir. Örneğin; tüm testlerin ortalamasını gösterebilir veya bir Not Verme Dönemi için her öğrenciye ait ortalama notu gösterebilirsiniz.

Basit ortalama formülü

Seçilen tüm sütunların ortalamasını bulmak için, yüzde dört ondalık basamak olarak hesaplanır. Tüm seçilen sütunlara ait yüzde değerleri birbirine eklenir. Sonuç, hesaplamaya eklenen sütun sayısına bölünür. Sonuç, Birincil ve İkincil Gösterim seçeneklerine göre gösterilir.

(Sütun %1) + (Sütun %2) + (Sütun %3) + (Sütun %4) = 4 sütuna bölünerek elde edilen %= Ortalama yüzde puanı

Örnek:

Üç değer: 8/10, 3/5, 2/2

Yüzde eşitlikleri: %80.0000, %60.0000, %100.0000

Değerlerin toplamı: 240,0000

Öge sayısı: 3

Sütun sayısına bölünen toplam değer: 240.0000/3 = %80.00


Ortalama sütunlar oluşturun

Hesaplanan sütun oluşturmanın temeli, toplam sütun bölümünde listelenir. Sütunları Ağırlıklandır için Kategori içindeki sütunların nasıl ağırlıklandırılacaklarını seçin:

 • Kategori içindeki tüm sütunlara eşit değerleri uygulamak için Eşit Olarak ögesini seçin.
 • Sütunlardan birine kategori içindeki diğer sütunlarla karşılaştırılan puanlarına göre uygun değeri uygulamak için Orantısal Olarak seçeneğini belirleyin.

Minimum/maksimum sütunlar hakkında

Minimum/maksimum sütun, seçilen sütunlar için minimum veya maksimum notu gösterir. Örneğin; tüm testlere ait minimum puanı bulabilirsiniz. Sütunu Notlarım sayfalarında öğrencilere göstermeyi veya göstermemeyi seçebilirsiniz.

Minimum/maksimum formülü

Hesaplamaya dâhil edilen her sütuna ait yüzde değeri en düşük dört ondalık basamağa kadar karşılaştırılır veya en yüksek değer gösterilir. Sonuç, en fazla iki ondalık basamağa kadar gösterilir.

Örnek:

Üç değer: 8/10, 3/5, 2/2

Yüzde eşitlikleri: %80.0000, %60.0000, %100.0000

En Az: %60.00

En Fazla: %100.00

İki değer, en az/en fazla sütunu için tam olarak aynı ise bu değer Not Merkezi kılavuzunda görünür.


Minimum/maksimum sütunlar oluşturma

Hesaplanan sütun oluşturmanın temeli, toplam sütun bölümünde listelenir. Sütunları Seç bölümünde, Hesaplama Türünü seçin: Minimum veya Maksimum.