Bu bilgi yalnızca Orijinal Kurs Görünümü için geçerlidir. Kurumunuz hangi araçların kullanıma açık olacağını kontrol eder.

Kurslarınız ve öğrencileriniz için yazdırılabilir raporlar oluşturabilirsiniz. Bir sınıftaki tanımlanmış bir öğrenci grubu için belirli bir not verme dönemine ait tüm notları içeren bir ilerleme raporu da oluşturabilirsiniz. Öğrencilerin raporda yalnızca bir bölümde görünmelerini seçebilirsiniz. Her bölüm için ayrı bir rapor yürütmelisiniz.

Blackboard Learn sürümünüze bağlı olarak, öğrenciler ödevlerini başarıyla gönderdiklerinde onay numaraları alabilirler. Varsa tüm öğrenci gönderimlerinin onay numaralarını Not Merkezi'nden görüntüleyebilirsiniz.

Raporları kişiselleştirebilirsiniz. Ayrıca rapor üstbilgisi ve altbilgisi, bir imza satırı, tarih ve kurs bilgilerini de dâhil edebilirsiniz.

Yazdırırken, sayfada yalnızca bir öğrenciye izin verilir.

Rapor oluşturma

Not Merkezi'nde Raporlar menüsüne gidin ve Rapor Oluştur öğesini seçin.

Burada seçim yapabilir ve her bir bölüm için metin sağlayabilirsiniz. Altbilgide rapor oluşturma tarihi için tarih göster seçeneğini düzenleyebilirsiniz.

Rapora dâhil etmek istediğiniz kullanıcıları seçerken bu kullanıcılar oluşturulana kadar gruplara dâhil edemezsiniz.

Birden çok öğrenci seçmek için Üstkarakter tuşuna basın ve ardından birinci ve sonuncu öğeleri seçin. Öğrencileri sırasız olarak seçmek için Ctrl tuşunu basılı tutun ve gereken her öğrenciyi seçin. Mac için, Ctrl tuşu yerine Command tuşuna basın.

Raporu göndermeden önce ön izleyebilirsiniz.


Raporu kaydetme veya yazdırma

Raporu kaydetmek için tarayıcınızın Farklı Kaydet işlevini kullanın ve konum seçin. Rapor bir HTML dosyası olarak kaydedilir.

Bir raporu yazdırmak için, tarayıcınızın yazdırma işlevini kullanın. Uygun seçenekleri belirtin. Yazdırma hakkında daha fazla bilgi için tarayıcınızın çevrim içi yardımına bakın.


Not Merkezi istatistikleri

Not Merkezi'nde, bir sütun veya herhangi bir kullanıcıyla ilgili istatistiksel bilgileri görüntüleyebilirsiniz. İstatistikler sayfaları salt okunurdur. Notları veya diğer bilgileri düzenleyemezsiniz.

Kullanıcı İstatistikleri sayfası

Kullanıcı İstatistikleri sayfasında öğrenci bilgileri ile o saat ve tarihte tamamlanan öğelerin toplam sayısını ve yüzdesini görüntüleyebilirsiniz.

Öğrenci iletişim bilgileri bir öğrencinin paylaşmayı seçtiği bilgilerden oluşturulur.

Kullanıcı İstatistikleri sayfasında, bir öğrencinin istatistikleri gösterilir. Not Merkezi'nde kullanıcı menüsüne gidin ve Kullanıcı İstatistiklerini Görüntüle'yi tıklatın.

Kullanıcı İstatistikleri sayfasındayken başka bir kullanıcının verilerini görüntülemek için Kullanıcı menüsünden uygun öğrenci adını seçin ve Git öğesini seçin. Alfabetik olarak önceki veya sonraki öğrenciye gitmek için sol ve sağ okları kullanın. İletişim bölümündeki bu sayfadan öğrencilere e-posta gönderebilirsiniz.

Bu sayfada görüntüleyebildiğiniz istatistikleri değiştirmek için Şunun İçin İstatistikleri Göster menüsünden bir görünüm seçin ve Yenile öğesini seçin. Varsayılan olarak, Not Merkezi'nin tam görünümü gösterilir ancak belirli bir görünüm seçerseniz bu istatistikler gösterilir.

Sütun İstatistikleri sayfası

Sütun İstatistikleri sayfası ortalama, orta değer ve standart sapma dâhil olmak üzere bir not öğesine ait çeşitli istatistikler gösterir. Ayrıca kaç not verilmeye ihtiyaç olduğunu ve bu notların nasıl dağıtıldığını da görüntüleyebilirsiniz.

Not Merkezi'nde sütun başlığı menüsüne gidin ve Sütun İstatistikleri öğesini seçin.

İstatistiklerde kullanıma kapalı öğrencileri dâhil edebilirsiniz. Şunun İçin İstatistikleri Göster menüsüne gidin ve Tüm Kullanıcılar öğesini seçin. Yenile öğesini seçin.

Başka bir sütunu görüntülemek için Sütun menüsünden seçin ve Git öğesini tıklatın. Başka bir sütuna taşımak için Sonraki Sütun ve Önceki Sütun simgelerini kullanın.

Kullanılabilir İstatistikler

  • Minimum ve Maksimum Değerler: Not Merkezi'ndeki tüm not verilen sütunların en düşük ve en yüksek değerleri
  • Aralık: Bir öğeye ait en yüksek ve en düşük not arasındaki sayısal aralık
  • Ortalama: Öğenin istatistiksel ortalaması
  • Orta Değer: Öğelerin orta noktadaki puanı
  • Standart Sapma: Öğe değerleri ve öğe ortalaması arasındaki fark
  • Varyans: Öğelere ait yayılım ve değişim istatistiksel ölçümü

Öğrenci ödev gönderim onayları

Öğrenciler ödevleri başarıyla gönderdiğinde, gönderilen ödevle ilgili bilgilerin, ayrıca başarılı olduğunu belirten ve bir onay numarası içeren mesajın bulunduğu Gönderim Geçmişini Gözden Geçir sayfası görünür. Öğrenciler, gönderim yaptıklarının bir kanıtı olarak, ayrıca akademik ihtilaflarda da kanıt olarak sunmak için bu numarayı kopyalayıp kaydedebilir. Birden fazla denemeye izin verilen ödevlerde, öğrenciler her gönderim için farklı bir numara alır. Kurumunuz gönderim onayı için e-posta bildirimlerini etkinleştirmişse öğrenciler her gönderim için bir onay numarası ve diğer ayrıntıları içeren bir e-posta alırlar.

Kurumunuzda Blackboard Learn 9.1 Q4 2016 veya daha eski bir sürüm kullanılıyorsa öğrencileriniz ve siz, onay numaralarını göremezsiniz. Öğrenci e-posta bildirimleri ve öğrencilerin teslim alma geçmişine erişimi, ilk olarak Blackboard Learn 9.1 Q2 2017 sürümünde sunulmuştur.

Bir deneme, ödev veya öğrenci daha sonra kurstan silinse dahi yöneticilerin ve sizin artık sistemden alabileceğiniz bir kaydınız olur. Bu kayıtlar kursta saklanır ve arşivleme/geri yükleme işleminden sonra bunlara ulaşılabilir.

Tüm öğrencilerinizin onay numaralarına Not Merkezi'nden erişebilirsiniz. Raporlar menüsünden, Gönderim Onayları'nı seçin.

Gönderim Onayları sayfasında, her ödevle ilgili bilgileri (kimin ne zaman gönderdiği gibi) görebilirsiniz. Grup ödevleri de günlüğe kaydedilir ve Gönderen sütununda grup adına kimin gönderdiği belirtilir. Gönderim sütununda, bir öğrencinin bir dosyayı gönderirken veya gönderimi yazarken ödevin düzenleyicisini kullanıp kullanmadığını görebilirsiniz.

Öğelere filtre uygulamak için sayfanın en üstündeki menüleri kullanın. Tüm gönderim onaylarını görmek istiyorsanız ikinci menüde Boş değil'i seçin ve arama kutusunu boş bırakın. Öğeleri sıralamak için bir sütun başlığı seçin.