This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Not Merkezi verilerini paylaşma

Not verilerini ve diğer bilgileri öğretim asistanları, not verenler, öğrenciler, gözlemciler ve diğer pay sahipleri ile paylaşabilirsiniz. Bu roller, Not Merkezi ve Not Merkezi verilerine yönelik hangi türde erişime sahip olduklarını belirler. Örneğin; öğretim asistanları ve not verenler Not Merkezi'ndeki özellikler ve araçlara tıpkı eğitmenlerin sahip olduğu erişim izinlerini kullanarak erişir.

Öğrenci bilgilerini başka kişilerle paylaşmadan önce kurumsal ilke ve talimatları gözden geçirin. Öğrenci gizliliği koruma altındadır. ABD'deki Aile Eğitim Hakları ve Gizliliği Yasası (FERPA) gibi uluslararası, ulusal ve bölgesel yasa ve düzenlemelere uymak zorundasınız.

Not Merkezi'ni öğrencilerle paylaşma

Öğrencilere yayımlanacak Not Merkezi verilerini ve ne zaman yayımlanacağını kontrol edersiniz. Sütunların öğrencilere gösterilmemesini seçebilirsiniz. Kullanılabilir sütunlar Notlarım'da görünür ve rapor kartı modülünde ayrı olarak da görüntülenebilir.

Not Merkezi istatistiklerinin kullanıcılar tarafından kullanılıp kullanılmayacağını seçebilirsiniz. Varsa istatistikle sütun gösterildiğinde görüntülenecektir.

Not Merkezi'ne yeni bir sütun eklerken aşağıdaki seçenekler belirlenmiştir:

  • Bu Sütunu Not Merkezi Hesaplamalarına Dahil Et
  • Bu Sütunu Öğrencilere Göster
  • Bu Sütuna ait İstatistikleri (ortalama ve orta değer) Notlarım'da Öğrencilere göster

Not Merkezi sayfasına görüntülediğinizde sütun menüsüne gidin ve Sütun Bilgilerini Düzenle ögesini seçin. Mevcut seçenekleri değiştirebilirsiniz. Sütun menüsüne erişebilir ve Öğrencilerden Gizle (açık/kapalı) seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Not Merkezi'ni gözlemcilerle paylaşma

Gözlemciler genellikle sistemle etkileşime girmeden Blackboard Learn'deki belirli kullanıcıları takip etmek üzere atanır. İzin verilirse gözlemciler kursunuzu görüntüleyebilir ve öğrenci ilerleyişini izleyebilir. Ayrıca gerektiğinde gözlemcilere kursunuzdan e-posta uyarıları da gönderebilirsiniz.

Gözlemciler oturum açtıktan sonra ilişkilendirilmiş öğrencileriyle ilgili bilgilere Araçlar panelindeki Kurumum sekmesinden erişilen Gözlemci Paneli'nde erişebilir. İzin verilmesi halinde gözlemciler ilişkilendirilmiş öğrencilerine ait kullanıma açık Not Merkezi verilerini görüntüleyebilir.

Gözlemci erişimi hakkında daha fazla bilgi


Not Merkezi ayarlarını ve verilerini kaydetme ve yeniden kullanma

Bu tabloda bir kurs içinde Not Merkezi ayar ve verilerini nasıl kaydedip yeniden kullanacağınızı öğrenin.

Veri seçeneklerini kaydedin
İşlev Not Merkezi Verileri ve Ayarlarını İşleme
Arşiv Arşivle, sıkıştırılmış dosya biçiminde bütüncül kurs kopyası oluşturur. Arşivlenmiş kaynak kurs içindeki tüm kümülatif not sütunları, öğrenci notları ve ilişkilendirilmiş ayarlar kurs paketine dâhil edilir.
Geri Yükle Geri Yükleme, yeni bir kurs oluşturmak için arşivlenmiş bir kursu kullanır. Seçtiğiniz arşivlenmiş kurs içindeki tüm hesaplanan not sütunları, öğrenci notları ve ilişkilendirilmiş ayarlar hedef kursa geri yüklenir. Yeni kurs içindeki varsayılan son toplam puanlar ve son ağırlıklı puan sütunlarının üzerine arşivlenmiş kurs paketindeki kümülatif puan sütunları yazılır.
Kurs Malzemelerini Yeni Bir Kursa Kopyala Materyali, yeni bir kursa kopyalamak istediğiniz mevcut kurstan seçin. Orijinal kurstan gelen Not Merkezi ayarları yeni kursa kopyalanır. Not Merkezi'ni kopyanın parçası olarak seçtiğinizde, kaynak kurstaki tüm hesaplanan not sütunları ve ilişkilendirilmiş ayarlar hedef kursa kopyalanır. Yeni kurs içindeki varsayılan son toplam puanlar ve son ağırlıklı puan sütunlarının üzerine kaynak kurstaki kümülatif puan sütunları yazılır.
Kurs Malzemelerini Mevcut Bir Kursa Kopyala Mevcut bir kurstan başka bir mevcut kursa kopyalamak için materyal seçin. Kopyalanan kurstan gelen Not Merkezi sütunları, hedef kurstaki mevcut sütunlardan herhangi birine eklenir. Not Merkezi'ni kopyanın parçası olarak seçtiğinizde, kaynak kurstaki tüm hesaplanan not sütunları ve ilişkilendirilmiş ayarlar hedef kursa kopyalanır. Kaynak ve hedef kurslar birleştirilir ve hedefteki hiçbir şeyin üzerine yazılmaz. Hedef kurs, her iki kurstan gelen tüm hesaplanan puan sütunlarını içerir. Bu da son toplam puanlar ve son ağırlıklı not sütunlarının kopyalanmasına yol açabilir.
Kursu Kullanıcılarla Birlikte Kopyala (Tam Kopya) Tüm kullanıcılar ve kullanıcı verileri dâhil olmak üzere mevcut kursun tam bir kopyasını oluşturur. Kaynak kurs içindeki tüm hesaplanan not sütunları, öğrenci notları ve ilişkilendirilmiş ayarlar hedef kursa dâhil edilir. Yeni kurs içindeki varsayılan son toplam puanlar ve son ağırlıklı puan sütunlarının üzerine kaynak kurstaki hesaplanan puan sütunları yazılır.
Dışa Verme Dışarı aktarma ile, dışarı aktarılan ve sıkıştırılmış dosyaya eklemek üzere mevcut bir kursun tümünü veya bir kısmını seçebilirsiniz. Dışarı aktarma işlemi öğrenci verilerini içermez. Not Merkezi'ni dışarı aktarma işleminin parçası olarak seçtiğinizde, kaynak kurstaki tüm hesaplanan not sütunları ve ilişkilendirilmiş ayarlar kurs paketine dâhil edilir.
Paketi İçeri Aktarma Seçilen kurs materyallerini dışarı aktarılıp sıkıştırılmış bir dosyadan bir kursa içeri aktarmak için Paketi İçeri Aktar seçeneğini kullanın. Sıkıştırılmış dosyanın tamamı ve seçilen parçaları karşıya yüklenir. Not Merkezi'ni içeri aktarma işleminin parçası olarak seçtiğinizde dışarı aktarılan kurs paketindeki tüm hesaplanan not sütunları ve ilişkilendirilmiş ayarlar hedef kursta içeri aktarılır. Kurs paketi ve hedef kurslar birleştirilir ve hedefteki hiçbir şeyin üzerine yazılmaz. Hedef kurs, her iki kurstan gelen tüm hesaplanan puan sütunlarını içerir. Sonuç, hangisine izin verilirse son toplam puanlar ve son ağırlıklı not sütunlarının kopyalanmasına neden olabilir.