Your institution controls which tools are available in the Original Course View. The gradebook is always available to instructors in the Ultra Course View.

Üç sütun türü

Not Merkezi'nde, üç sütun türü görünür: kullanıcı, hesaplanmış ve not. Her sütunun seçeneklere sahip bir menüsü vardır. Görünen seçenekler, sütun türüne bağlı olarak değişir.

Sütun oluşturduğunuzda veya düzenlediğinizde, istediğiniz verileri Not Merkezi'nde göstermek için ayarları seçebilirsiniz. Ayrıca sütunları gizleyebilir, gösterebilir, kategoriler ve not verme dönemleriyle ilişkilendirebilir ve yeniden düzenleyebilirsiniz.

Hesaplanan sütunlar hakkında daha fazla bilgi


Kullanıcı sütunları hakkında

Yeni bir kursta, Not Merkezi kılavuzunda altı varsayılan sütun görünür:

 • Soyadı
 • Ad
 • Kullanıcı Adı
 • Öğrenci Kimliği
 • Son Erişim
 • Kullanılabilirlik

Varsayılan kullanıcı sütunlarını silemez veya düzenleyemezsiniz. Kılavuzdaki ilk kullanıcı sütunu dışında tümünü gizleyebilirsiniz. İlk sütunu gizlemeniz gerekirse Sütun Organizasyonu sayfasında kullanıcı sütunlarını yeniden düzenleyebilirsiniz. Ancak en az bir kullanıcı sütunu gösterilmelidir. Ayrıca kullanıcı sütunlarını siz kılavuzda ilerledikçe yerlerinde kalmaları için dondurabilirsiniz.

Kullanıcılar sayfasında, bir kullanıcıyı kullanıma kapalı hale getirebilirsiniz. Not Merkezinde, kullanıma kapalı kullanıcı sütununda Kullanıcı Kullanıma Kapalı simgesi görünür. Ancak, kılavuzda kullanıcı satırı gizlenmez. Kullanıma kapalı kullanıcılar kursunuza erişemez.

Sütunu sıralamak için sütun başlığını tıklatın. Örneğin; Son Erişim sütununu sıralayabilirsiniz. Kursunuza en son erişen kullanıcılar listede önce görünür. Sıralanan liste siz bunu değiştirinceye veya oturumu kapatıncaya kadar etkili kalır.


Dış not sütunu

Dış not sütunundaki sonuçlar, öğrencilerinizin kursunuza ilişkin notları olarak kurumunuzla paylaşılır. Hangi sütunun dış not olarak ayarlanacağına siz karar verirsiniz. Yeni kurslarda, varsayılan toplam sütunu varsayılan dış not sütunudur ve sütun başlığında Dış Not simgesi görünür. Başka bir sütunu dış not olarak ayarlayıncaya kadar, varsayılan toplam sütununu silemezsiniz.

Dış notu ayarlamak için bir sütunun menüsünü açın ve Dış Not Olarak Ayarla’yı seçin. Seçtiğiniz sütun başlığında Dış Not simgesi görünür ve varsayılan toplam sütun başlığında hiçbir işaret görünmez.

Bir kursu kopyalar veya geri yüklerseniz, seçtiğiniz dış not sütunu, dış not sütunu olarak kalır.


Menü seçenekleri

Her sütunun menüsü bu sütun için özel olan seçenekleri gösterir.

Örnek: Sütun adlarını düzenleme

Not Merkezi'nde, test ve ödevler gibi not verilen ögeler için otomatik olarak oluşturulan sütunların Öge Adı'nı değiştiremezsiniz. Kursunuzdaki not verilen öge adını düzenleyebilirsiniz ve ad Not Merkezi'nde değişir.

Otomatik oluşturulan sütunlar için Sütun Düzenle sayfasında Not Merkezi Adı kutusuna farklı bir ad girebilirsiniz. Girdiğiniz adı Not Merkezi kılavuzunda yalnızca siz görebilirsiniz. Öğrenciler bu adı görmez. Kursunuzdaki öge adı değiştirilmez.

JAWS® ile sütun menülerine erişme hakkında daha fazla bilgi


Not sütunlarının otomatik olarak silinmesi

içerik alanında bulunan ve hiç deneme yapılmadan not verilmiş ögeler içeren bir içerik klasörünü silerseniz ilgili sütunlar da Not Merkezi'nden silinir.

Kapsayıcıları ve içeriği silme hakkında daha fazla bilgi

Öğrencilerden Sütunları Gizleme


Öğrencilerin ne zaman notlarını ve geri bildirimleri görebileceklerini kontrol edebilir miyim?

Notlarını ve geri bildirimlerini verirken öğrencilerin Notlarım sayfalarından bir sütunu gizleyebilirsiniz. Bir sütunu öğrencilerinizden gizlediğinizde onu hâlâ Not Merkezi kılavuzunda görürsünüz.

 1. Not Merkezi'nde sütun menüsüne gidin ve Sütun Bilgilerini Düzenle'yi seçin.
 2. Sütunu Düzenle sayfasında Seçenekler bölümüne gidin.
 3. Bu sütunu Not Merkezi hesaplamalarına dahil et ve Bu sütunu öğrencilere göster seçenekleri için Hayır'ı seçin.
 4. Gönder'i seçin.

Not verilen çalışma öğrencilere Notlarım sayfalarında gösterilmeyecektir. Öğrenci not verilen çalışmaya içerik alanından erişirse herhangi bir not veya geri bildirim görünmeyecektir.

Sütun Not Merkezi kılavuzunda, sütun başlığının hemen yanındaki Sütun Kullanıcılar Tarafından Görünür Değil simgesi ile birlikte görünür.

Notların ve geri bildirimlerin öğrenciler tarafından görülebilmesini istediğinizde Sütunu Düzenle sayfasına erişip her iki seçenek için Evet'i seçin.


Otomatik olarak oluşturulan not sütunları

Kursunuzda not verilen ögeler oluşturduğunuzda, Not Merkezi'nde puan sütunları otomatik olarak oluşturulur. Yeniden adlandırmak, farklı bir kategoriyle, dereceli puanlama anahtarı ve not verme dönemiyle ilişkilendirmek üzere not sütununu düzenleyebilirsiniz. Öğrencilerin sonuçları Notlarım'da görüp göremeyeceğini belirleyebilir, sütunu hesaplamalara ekleyebilir veya hesaplamalardan çıkarabilirsiniz.

Öğrenciler not verilmeye hazır ödevleri gönderdiklerinde kendi hücrelerinde Not Bekleyenler simgesi görünür.

 • Ödevler: Ödevleri bireylere veya gruplara dağıtabilirsiniz.
 • Ölçme Sınavları: Ölçme sınavlarına sistem tarafından otomatik olarak puan verilir. Öğrenciler anketi tamamlandığında öğrenci hücresinde Tamamlandı simgesi görünür. Ölçme sınavı sonuçlarını görüntülemek için sütun menüsünü açın ve Denemeler İstatistiği’ni seçin. Her bir yanıtı seçen öğrencilerin yüzdesini görüntüleyebilirsiniz. Öğrenci yanıtları anonim olduğundan sonuçları tek tek görüntüleyemezsiniz.
 • Testler: Çoğu test sorusuna sistem tarafından otomatik olarak puan verilir. Yalnızca otomatik olarak puan verilen soruları kullanarak oluşturduğunuz testlerde bu notlar öğrencilerin hücrelerinde görünür. Manuel olarak puanlamanız gereken Deneme soruları gibi sorular içeren bir test oluşturursanız öğrencilerin hücrelerinde Not Bekleyenler simgesi görünür. Test sonuçları öğrencilerin hücrelerinde görünmeden önce, bu soruları puan vermelisiniz.
 • Tartışma panosu: Forumlar veya ileti dizileri için not vermeyi etkinleştirirseniz gönderilere manuel olarak not vermelisiniz. Bir grup üyesi not verilen grup tartışma panosuna bir gönderi gönderdiğinde, atadığınız puan yalnızca bireysel üye içindir.
 • Bloglar, günlükler ve wiki'ler: Not vermeyi etkinleştirdiğinizde, gönderilen girdileri ve wiki katılımlarına manuel olarak not vermelisiniz.
 • Yoklama: Yoklama'yı Denetim Masası > Kurs Araçları bölümünden açarsanız Not Merkezi'nde yoklama oluşturabilirsiniz.

Manuel olarak oluşturulan not sütunları

Bilim sergisi veya jürili resim sergisi gibi sınıf dışında yer alan etkinlikler için not sütunları oluşturabilirsiniz. Ayrıca bir olaya katılım için kredi atayabilirsiniz. Manuel olarak eklenen ögeler için hiçbir gönderim mevcut değildir. Notları atadığınızda sütun çoğalır.

 1. Not Merkezi'nde Sütun Oluştur ögesini seçin.
 2. Not Sütunu Oluştur sayfasında kısa bir ad ve isteğe bağlı olarak açıklama yazın. Bu ad, Not Merkezi ve öğrencilerin Notlarım sayfalarında sütun adı olarak görünecektir. Aynı ad Not Merkezi'nde eksiksiz olarak görüntülenemeyecek kadar uzunsa Not Merkezi Adı kutusuna daha kısa bir ad girin.
 3. İkincil Gösterim menüsünde seçiminizi belirleyin. Seçim, Not Merkezi'nde ve Notlarım'da öğrencilere gösterilen not biçimidir. Özel not verme şemaları oluşturursanız listede görünür. Beş varsayılan seçenek görünür:
  • Puan: Sayısal değer varsayılan ayardır. Seçim yapmazsanız kılavuzda bir puan görünür.
  • Harf: Harf notu görünür. Harf notları atamak için varsayılan not verme şeması görünür. Örneğin, 21/30 puanı %70'e eşittir ve C olarak görünür.
  • Metin: Metin notu verme şeması oluşturduğunuzda ve ilişkilendirdiğinizde sütunda metin görünür. Metin değerleri örnekleri şunları içerir: Mükemmel, Çok İyi, İyi, Orta ve Kötü -VEYA- Yeterli ve Yetersiz. Metin notu verme şeması mevcut değilse ve Metin seçeneği işaretlenmişse sütun hücrelerine metin girebilirsiniz. Metninizi 32 karakterle sınırlayın. Sütun sonuçlarını Notlarım'da öğrencilerle paylaşmayı seçerseniz öğrenciler notlarına ait metin değerlerini göreceklerdir.

   Sayısal bir puanı metin notuna dönüştürebilirsiniz. Ancak özel bir metin notu şeması oluşturmamanız ve sayısal puanlamaya geri dönmeniz halinde dönüştürülemeyen değerler geri dönme eyleminden sonra sıfır değerini gösterir. Metinleri not olarak eklemek isterseniz metin notu şeması oluşturmanızı ve ilgili sütunlarla ilişkilendirmenizi öneririz.

  • Yüzde: Bir yüzde görünür. Örneğin, 21/30 puan %70 olarak görünür.
  • Tamamlanmış/Tamamlanmamış: Öğrenci bir öge gönderdiğinde, elde edilen puandan bağımsız olarak sütunda Tamamlandı simgesi görünür.
 4. İsteğe bağlı olarak, İkincil Gösterim menüsünde seçim yapın. Varsayılan ayar, Hiçbiri seçeneğidir. Not Merkezi sütununda, ikincil değer parantezler için görünür. İkincil değer öğrencilere görünmez.
 5. İsteğe bağlı olarak sütunu bir kategori ile ilişkilendirebilirsiniz. Varsayılan ayar, Kategori Yok şeklindedir. Not Merkezi verilerini filtrelemek, akıllı görünümler oluşturmak ve hesaplanan sütunlar oluşturmak için kategorileri kullanın.
 6. Olası Notlar kutusuna toplam notları girin. Girdiler sayısal olmalıdır.

  Olası puanlar olarak 0 değerini atarsanız Yüzde veya Harf gibi bir yüzde kullanan herhangi bir not verme şeması, Tam Not Merkezi’nde bir puan olarak temsil edilir. Bu not verme şemaları, puan yüzdesi ile olası puanların karşılaştırılmasını temel alır. Olası puanlar 0 olduğunda bir yüzde hesaplanamaz.

 7. Not verme dönemleri mevcutsa sütunu bir not verme dönemiyle ilişkilendirebilirsiniz. Not verme dönemleri yoksa menü görünmez. Not Merkezi verilerini filtrelemek ve hesaplanan sütunları oluşturmak için not verme dönemlerini kullanabilirsiniz.
 8. İsteğe bağlı olarak bir Son Tarih belirleyin. Test veya ödev, zamanında gönderilmezse bir uyarı oluşturmak için Koruma Merkezi ile son tarihleri kullanabilirsiniz. Son tarihler kurs takviminde de görünür.
 9. Seçenekler'i seçin:
  • Bu Sütunu Not Merkezi Hesaplamalarına Dahil Et: Hesaplanan sütunları oluştururken sütunu olası ilave için kullanıma açmak için Evet ögesini seçin.
  • Bu Sütunu Öğrencilere Göster: Sütunu Notlarım'da öğrencilere göstermek için Evet ögesini seçin.
  • Bu Sütuna ait İstatistikleri (ortalama ve orta değer) Notlarım'da Öğrencilere göster: Öğrencilere gösterildiğinde, istatistiksel bilgileri not değerleriyle eklemek için Evet ögesini seçin.

  Bir test için Not Merkezi sütununu düzenlediğinizde Diğer Not Merkezi Hesaplamalarına bu Sütunu Dahil Et ve Notlarım'daki Öğrencilere bu Sütun İstatistiklerini Göster (ortalama ve orta değer) seçenekleri mevcut olmayabilir. Test Seçenekleri sayfasında Bu Test Sonuçlarını Eğitmen ve Not Merkezi'nden Tamamen Gizle seçeneğini belirlerseniz bu seçenekler kullanıma kapatılır.

 10. Gönder'i seçin.