This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Not Merkezi'nde, öğrencilere üç şekilde ekstra kredi verebilirsiniz:

 • Toplam sütunu için ek kredi
 • Notların ağırlığını hesaplarken ek kredi - bir kategoriye eklenir
 • Bir ağırlıklı toplam sütunu için ek kredi

Toplam sütunu için ek kredi

Not Merkezi'nde, varsayılan Toplam sütun hesaplamasına dâhil edilen ve maksimum puanı 0 olan bir ek kredi sütunu oluşturabilirsiniz. Ardından, gerektiği gibi ekstra kredi puanları atayabilirsiniz.

Bu yöntem sadece notların ağırlıklandırılmadığı tek bir ek kredi sütunu için kullanılabilir.

Örnek: Not Merkezi'ndeki Sütunlar

Olası puanlara sahip Not Merkezi sütunları
Sütun Olası Puanlar
Atama 1 10
Atama 2 10
Deneme 50
Test 30
Ekstra kredi 0
Toplam 100

Olası puanlar olarak 0 değerini atarsanız Yüzde veya Harf gibi bir yüzde kullanan herhangi bir not verme şeması, Tam Not Merkezi’nde bir puan olarak temsil edilir. Bu not verme şemaları, puan yüzdesi ile olası puanların karşılaştırılmasını temel alır. Olası puanlar 0 olduğunda bir yüzde hesaplanamaz.

Ek kredi sütunu oluşturma

 1. Not Merkezi'nde Sütun Oluştur ögesini seçin.
 2. Not Sütunu Oluştur sayfasında, uygun bilgileri girin.
 3. İkincil Gösterim menüsünde Puan seçin.
 4. İkincil Gösterim menüsünde Yüzde seçin.
 5. Olası notlar için 0 girin.
 6. Bu Sütunu Not Merkezi Hesaplamalarına Dahil Et için Evet ögesini tıklatın.
 7. Gönder'i seçin.

Not Merkezi'nde ek kredi sütunu görünür. Bir ek kredi sütununa puanları ekledikten sonra, öğrencinin toplam puanları %100'den daha fazlasına karşılık gelebilir. Bir öğrenci, tüm not verilen ögeler için tam kredi (100 puan) alırsa ve ayrıca 6 ek puan alırsa sonuç 100'de 106 veya %106 olur.


Notların ağırlığını hesaplarken ek kredi oluşturma

Ağırlıklı toplam sütunu, seçilen sütunlar, kategoriler ve ilgili yüzde sonuçlarına göre not üretir. Ağırlıklı sütunu oluştururken, hesaplanan diğer sütunları veya ağırlıklı diğer sütunları ekleyebilirsiniz. Seçenekleriniz, bir kategoriye veya genel nota ek kredi puanları eklemektir.

Ağırlıklı toplam sütunu oluşturma hakkında daha fazla bilgi

Bir kategoriye ek kredi puanları ekleme

Örnek:

Testlere 5 puan ek kredi eklemek istiyorsunuz. Not Merkezi'nde, 0 puan değerinde bir ek kredi sütunu oluşturun. Ek kredi sütununa her öğrenci için 5 puan ekledikten sonra, birleşik test notları toplamını hesaplamak için başka bir sütun oluşturun. “Test Toplamları” sütunu, test notlarını barındıran sütunları ve ek kredi sütununu içerir. Ağırlıklı toplam sütununu oluştururken, %20 değerindeki "Testler" kategorisini eklemek yerine %20 için “Test Toplamları" sütununu ekleyin.

 1. Not Merkezi'nde Sütun Oluştur ögesini seçin.
 2. Not Sütunu Oluştur sayfasında, bir test ek kredi sütunu için uygun bilgileri girin.
 3. İkincil Gösterim menüsünde Puan seçin.
 4. Olası notlar için 0 girin.
 5. Bu Sütunu Not Merkezi Hesaplamalarına Dahil Et için Evet ögesini tıklatın.
 6. Gönder'i seçin.

Test sütunlarının ve test ek kredi sütununun toplamını hesaplamak için başka bir sütun oluşturun.

 1. Menüye erişmek için Hesaplanan Sütun Oluştur'u ve ardından Toplam Sütunu ögesini seçin.
 2. Uygun bilgileri girin ve bir ad (örneğin, “Test Toplamları”) yazın.
 3. Test sütunlarını ve test ek kredi sütununu ekleyin.
 4. Birincil Görüntü menüsünden Yüzde'yi seçin.
 5. Gönder'i seçin.

Ağırlıklı toplam sütununuz için, ağırlığı hesaplanan sütunun "Testler" kategorisi değil "Test Toplamları" sütunu olduğuna emin olun.

Ekstra kredi sütununu bir ağırlıklı toplam sütunuyla birleştirdiğinizde artık her ikisi de yüzde yerine puan olarak hesaplanır. Ağırlıklı toplam sütunlarında kullanılan hesaplama mantığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Genel nota ek kredi puanı ekleme

 1. Not Merkezi'nde Sütun Oluştur ögesini seçin.
 2. Not Sütunu Oluştur sayfasında, bir ek kredi sütunu için uygun bilgileri girin.
 3. İkincil Gösterim menüsünde Puan seçin.
 4. Olası notlar için 0 girin.
 5. Bu Sütunu Not Merkezi Hesaplamalarına Dahil Et için Evet ögesini tıklatın.
 6. Gönder'i seçin.

"Ağırlıklı Toplam" ve "Ek Kredi" sütunlarını içeren bir "Son Toplam" sütunu oluşturun.