Not Merkezi verilerinin çift girilmesi ihtimalini önlemek için, çevrim dışı not verme işlemini gerçekleştirebilir ve notları Not Merkezi'nde içeri aktarabilirsiniz. Notları e-tablo veya virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyası gibi dış kaynaklardan karşıya yükleyebilirsiniz. Verileri doğru şekilde karşıya yüklemek ve mevcut Not Merkezi verileriyle eşitlemek için özel olarak biçimlendirmelisiniz.

Kurumunuzda Grades Journey özelliği kullanılıyorsa tek tek kurslara ve ödevlere ilişkin not bilgilerini kaydedip paylaşmak için bu özelliği de kullanabilirsiniz.

Video: Work Offline with Grade Center Data

Watch a video about working offline with Grade Center data

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Work Offline with Grade Center Data shows how to set download options, download the Grade Center file, upload the new file, and select which grades to change.

Not Merkezi'nden notları indirme

Verilerin tamamını veya bir kısmını Not Merkezi'nden indirebilirsiniz.

Anonim olarak not verme işlevi etkinleştirilmiş ögeler indirilen dosyaya dâhil edilmez.

 1. Çevrim Dışı Çalış menüsüne gidin ve İndir ögesini seçin.
 2. Bu tabloda açıklandığı şekilde indirmek için veriyi seçin.
  İndirilecek veriler
  Seçenek Açıklama
  Tüm Not Merkezi Tüm sütunları ve ilişkilendirilmiş verileri içerir. Yorumlar dâhil edilmez ve bunları çevrim dışı olarak ekleyemezsiniz.
  Seçilen Not Verme Dönemi Menüden not verme dönemi seçin. Seçim yapmadan önce not verme dönemlerini oluşturmalısınız.
  Seçilen Sütun Menüden bir sütun ve verilerini seçin. Bu Sütun için yorumları Dahil Et için onay kutusunu işaretleyin. Yorumlar Hızlı Yorum özelliğinden veya Manuel Olarak Geçersiz Kıl sekmesinden indirilir. Dahil edilen yorum metnini çevrim dışı düzenleyin.
  Kullanıcı bilgileri Kullanıcı adı gibi öğrenci verilerini içeren sütunlar dâhil edilir.
 3. Virgül veya Sekme dosya ayırıcısını seçin.
 4. İndirilen verilerde Gizli Bilgileri Dahil Et seçeneğini kullanıp kullanmayacağınızı belirleyin. Gizli bilgiler, indirilen dosyada görünümden gizlediğiniz sütunları ve öğrencileri içerir.
 5. İndirme işlemi için konum seçin. Erişiminiz varsa İçerik Koleksiyonu'ndaki klasörü seçmek için gözatın.
 6. Gönder'i seçin.
 7. Sonraki Notları İndir sayfasında, İndir'i seçerek dosyayı kaydedin.

Not geçmişi verilerini indirin

 1. Raporlar menüsüne gidin ve Not Geçmişini Görüntüle ögesini seçin.
 2. Not Geçmişi sayfasında dosya için İndir'i ve Ayırıcı Türü'nü belirleyin.
 3. Yorumları Dahil Etmek için Evet'i veya bunları indirme işleminden hariç tutmak için Hayır ögesini seçin.
 4. Gönder'i seçin.
 5. Dosyayı bilgisayarınıza kaydetmek için İndir ögesini seçin.

Çevrimdışı çalışma

Dosyayı indirip uygun düzenleme yazılımında açtıktan sonra, değişiklikleri yapabilirsiniz. Tam Not Merkezi'ni indirmek için notları değiştirebilir, ekleyebilir ve dosyayı karşıya yüklemek için kaydedebilirsiniz. Tek bir sütunu karşıdan yüklediyseniz not ve yorumları ekleyebilir, değiştirebilir veya dosyayı karşıya yüklemek için kaydedebilirsiniz.

Yorumları düzenleyin

Yorumlar yalnızca tek bir Not Merkezi'ni seçtiğinizde ve ilişkilendirilmiş yorumlarını dâhil etme seçeneğini belirlediğinizde indirilir. İndirilen ve karşıya yüklenen yorumlar Hızlı Yorum özelliğinden veya Manuel Olarak Geçersiz Kıl sekmesinden erişilebilen notlar içindir. Yorumlar, Denemeyi Görüntüle veya not verme sayfalarında erişilen deneme için değildir.

Dört adet yorumla ilgili sütun indirme dosyasına dâhil edilir. Yorumları çevrim içi eklediyseniz bunlar indirme işlemine dâhil edilir. Aksi takdirde, yorumları çevrim dışı ekleyebilir ve Manuel Olarak Geçersiz Kıl sekmesi veya Hızlı Yorumlar özelliğinde görünmeleri için bunları tam Not Merkezi'ne ekleyebilirsiniz.

Yorumları Not Verme Notları ve Kullanıcıya Geri Bildirim sütunlarına ekleyin veya düzenleyin.

Yorumlarda, görüntü veya ses dosyaları gibi zengin medya içeriği bağlantıları çevrim içi olarak eklenmeli ve düzenlenmelidir.

Notlar ve yorumlarda yaptığınız düzenlemeler tamamlandığında, dosyayı kaydedin, tam Not Merkezi'ne geri dönün ve karşıya yükleyin.

Yorumla ilgili sütunlar

Yorumla ilgili sütunlar
Sütun Adı Açıklama
Not Yorumları Not Merkezi sütununa özel yorumlar yalnızca eğitmen veya öğretim görevlisine gösterilir
Not Biçimi Akıllı metin, düz metin veya HTML
Kullanıcıya Geri Bildirim Öğrencilere gösterilen Not Merkezi sütununa özel yorumlar
Geri Bildirim Biçimi Akıllı metin, düz metin veya HTML

Geri Bildirim biçimi seçenekleri

Geri Bildirim biçimi seçenekleri
Biçim Türü Açıklama
Akıllı metin Otomatik olarak bir bağlantıyı, Enter tuşunu paragraf etiketi olarak tanımlar ve HTML etiketlerini kabul eder.
Düz metin Metni metin alanına girildiği gibi görüntüler. Düz metin HTML kodunu görüntülemez. HTML kodu metin olarak görünür.
HTML Metni kullanıcı tarafından HTML etiketleriyle kodlandığı gibi gösterir.

Harici dosyaları biçimlendirin

Dış verileri Not Merkezi verileriyle eşitlemek için, Not Merkezi'ndeki her öğrenci ve her sütun için benzersiz tanımlayıcılar gereklidir. Her öğrenci için kullanılan benzersiz tanımlayıcı, öğrencinin kullanıcı adıdır. Her sütuna ait benzersiz tanımlayıcı, bir sütun kimliği numarasıdır. Sütun Kimliği numaraları, sistem tarafından üretilmekte olup bu numaralar değiştirilmemeli veya silinmemelidir. Karşıya yüklenen bir dosyada sütun kimliği numaralarına sahip olmayan sütunlar, Not Merkezi'nde yeni sütunlar oluşturur.

Bir dış dosyadan Not Merkezi'ne eklediğiniz sütunlar, sıfıra (0) eşit olası notlarla metin sütunları olarak eklenir. Metin sütunları ağırlıklı, toplam, ortalama ve minimum/maksimum gibi hesaplanan sütunlara dâhil edilemez. Karşıya yükledikten sonra metin sütunlarını başka sütun türlerine dönüştürün ve olası notları ekleyin.

Not Merkezi'ne karşıya yüklediğiniz her veri dosyası, sonrasında satır başına bir kayda sahip bir üstbilgi satırını gerektirir.

Not Merkezi'ne karşıya yüklenen veri dosyası biçimi, verileri ayrı sütunlara ayrıştırmak için kullandığınız ayırıcı türü tarafından belirlenir. Veri dosyaları, XLS dosya uzantısıyla sekmeyle ayrılır veya CSV dosya uzantısıyla virgülle ayrılır.

Virgülle ayrılmış dosyaların her sütunundaki veriler tırnak işareti karakteri içine alınmalıdır. Yaygın olarak (" ") tırnak işaretleri kullanılır. Sekmeyle ayrılmış dosyaların her sekmesinde bulunan veriler tırnak işareti karakterine gerek duymaz.


Dış verilerle çalışma ipuçları

Not Merkezi'ne veri yüklerken, sekmeyle ayrılmış dosyalar kullanmanızı öneririz. Sekmeyle ayrılmış dosyalar kullanırken tırnak işareti karakterlerini kullanmanız gerekmez ve dosyaları doğrudan Microsoft® Excel®'de açabilirsiniz.

Karşıya yüklemek için doğru şekilde biçimlendirilmiş bir dosya elde etmek için, önce tam Not Merkezi'ni indirin ve bir metin düzenleyici veya elektronik tablo uygulamasında açın. Mevcut sütunlarda, gelecekteki karşıya yüklemelere dâhil edilmesi gereken sütun kimliği sayıları vardır.


Toplu iş dosyası standartları

Toplu iş dosyaları, sisteme karşıya yüklenecek büyük miktarda bilgiyi tutan TXT dosyalarıdır. Her toplu iş yardımcı programında, toplu iş dosyasını oluşturmayla ilgili özel talimatlar bulunur. Aşağıdaki toplu iş dosyası standartları evrenseldir:

 • Her dosya desteklenen dosya türlerinden biri olmalıdır: TXT veya CSV.

  Microsoft Excel 2003 ve daha sonraki sürümleri, çalışma sayfası bir CSV dosyası olarak kaydedilirse her alana otomatik olarak çift tırnak ekler.

 • Her dosya DOS biçiminde olmalıdır. MAC veya UNIX biçimindeki dosyalar DOS'a çevrilmelidir.
 • Her alan çift tırnak işareti içine alınmalıdır, örneğin: "ENG_201"
 • Bir alanda tırnak işaretleri görünüyorsa sonraki karakterle alan sonunun işaretlenmediğini göstermek için bir çıkış karakteri kullanın. Çıkış karakteri ters eğik (\) çizgidir, örneğin: "\"ENG_201\""
 • Her alan, şu ayırıcılardan biriyle ayrılmalıdır: Virgül, iki nokta veya sekme. Otomatik seçildiğinde her toplu iş dosyasında yalnızca tek ayırıcı türü kullanılabilir. Örneğin: "ENG_201" veya "İngiliz Edebiyatı" ya da " "ENG_201":"İngiliz Edebiyatı"
 • Her kayıt ayrı bir satırda olmalıdır.
 • Kayıtların arasına boş satır eklemeyin. Boş satır işlenir ve bir hata döndürülür.
 • Çoğu tarayıcıda zaman aşımı kısıtlamaları olduğundan, her toplu iş dosyasının 500 kaydı aşmamasını öneririz.

Dosyayı Not Merkezi'ne yükleme

Not girdisi için "Tamamlanmadı" ifadesini içeren ve karşıya yüklediğiniz her dosya, not olmadan boş olarak ayarlanır veya bir metin gösterilir. Bir not girdisi için "Tamamlandı" ifadesini içeren ve karşıya yüklediğiniz herhangi bir dosya, Tamamlandı/tamamlanmadı birincil gösterimine sahip bir sütunda maksimum olası puanların geçersiz kılma notu (not ögesi için %100) olarak ayarlanır. Karşıya yüklediğiniz, bir sayısal girdi içeren herhangi bir dosya bir sayısal girdi olur.

 1. Çevrim Dışı Çalış menüsüne gidin ve Karşıya Yükle ögesini seçin.
 2. Dosyaya erişiminiz varsa İçerik Koleksiyonu'ndan veya bilgisayarınızdan gözatın.
 3. Sınırlayıcı türünü seçin: Virgül, Sekme veya Otomatik. Otomatik seçildiğinde sistem otomatik olarak seçilen dosyada kullanılan ayırıcıyı tespit etmeye çalışır.
 4. Dosyayı karşıya yüklemek için Gönder ögesini seçin.
 5. Not Onaylarını Karşıya Yükle sayfasında, dosyadan yüklemek istediğiniz veri listesini gözden geçirin. Karşıya yüklemeden hariç tutulacak veriler için onay kutularını işaretleyin. Bu yöntemi kullanarak, dosyadan yalnızca istediğiniz veri sütunlarını karşıya yükleyebilirsiniz.

  Doğru verilerin karşıya yüklendiğinden emin olmak için Veri Ön İzleme sütununu gözden geçirin. Yanlış görünen veriler hatalı biçimlendirilmiş bir dosyayı belirtebilir. Veri ön izlemesi yalnızca dosyada bulunan her sütundaki bir veri örneğini gösterir.

 6. Büyük dosyaların işlenmesi belirli bir süre alır ve işlenmesi ek süre gerektiren dosyalar için uyarı iletisi görünür. Uzun işlem sürelerini önlemek için, büyük dosyaları farklı karşıya yüklemeler şeklinde ayırın.
 7. Dosyayı onaylamak ve karşıya yüklemek için Gönder ögesini seçin.