De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. Rubrieken zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Beoordelen met een rubriek

Nadat je een rubriek hebt gemaakt en deze aan een item hebt gekoppeld, kun je de rubriek gebruiken bij het beoordelen.

Als je meerdere rubrieken hebt, selecteer je de titel van de rubriek waarmee je wilt gaan beoordelen. Als je klaar bent, kun je gaan beoordelen met een andere gekoppelde rubriek.

Ga in Grade Center of via de pagina Cijfer nodig naar het item dat je wilt beoordelen. In sommige gevallen kun je ook beginnen met beoordelen vanuit het inhoudsitem, zoals een blog. Selecteer Rubriek weergeven of de titel van de rubriek om te beginnen met beoordelen of eerst de rubriek nog eens te bekijken. Als je de rubriek opent in een nieuw venster, kun je kiezen uit twee weergaven: Rasterweergave en Lijstweergave.

 • Selecteer in de rasterweergave een cel om de bijbehorende waarde toe te passen op het cijfer. In het geval van een rubriek met een puntenbereik selecteer je een waarde in het menu. Als je de selectie wilt wijzigen, selecteer je een andere cel in dezelfde rij. Je kunt ook feedback voor de student typen in het tekstvak dat verschijnt wanneer er een cel is geselecteerd.
 • Selecteer desgewenst Lijstweergave om een andere weergave te kiezen en selecteer vervolgens een optie voor elk criterium om die waarde toe te passen op het cijfer. Je kunt ook de selectievakjes Beschrijvingen weergeven en Feedback weergeven inschakelen.

Als je in de lijstweergave geen optie selecteert voor een criterium en vervolgens feedback typt, wordt deze feedback niet samen met de rubriek opgeslagen.

Een opdracht beoordelen met een rubriek

Begin met beoordelen in Grade Center of op de pagina Cijfer nodig.

Op de pagina Opdracht beoordelen kun je opdrachtbestanden van studenten weergeven, voorzien van commentaar en aan de hand van een rubriek beoordelen.

 1. Vouw het beoordelingsvenster uit om de rubriek weer te geven.
 2. Selecteer de titel van de rubriek om deze te openen in het deelvenster. Je kunt ook de selectievakjes Beschrijvingen weergeven en Feedback weergeven inschakelen. Of selecteer het pictogram Rubriek weergeven in venster om de rubriek in een afzonderlijk venster te openen en daar te beoordelen.
 3. Selecteer een prestatieniveau. De waarde van Onbewerkt totaal wordt automatisch bijgewerkt terwijl je punten selecteert. Typ desgewenst een score in het vak Aantal punten wijzigen om de geselecteerde score te wijzigen.
 4. Selecteer Rubriek opslaan om de rubriekscore toe te voegen aan het veld Poging.
 5. Typ eventueel algemene feedback voor de student.
 6. Selecteer Verzenden.

Wanneer je het rubriekcijfer vervangt in het vak Aantal punten wijzigen, wordt hierover een bericht weergegeven wanneer je de rubriek bekijkt vanaf de pagina Cijferdetails van de student.

Meer informatie over de pagina Cijferdetails


Een toetsvraag beoordelen met een rubriek

Je kunt open vragen, vragen met een kort antwoord en vragen met een bestandsantwoord in een toets beoordelen aan de hand van een rubriek. Op het toetsbord herken je vragen die aan een rubriek zijn gekoppeld aan het rubriekpictogram naast het vak voor het aantal punten.

Wanneer je toetsinzendingen van studenten beoordeelt, selecteer je Rubriek weergeven om de rubriek te openen in een nieuw venster.

Studentenweergave van een toetsvraag met een rubriek

Voor vragen met een rubriek kunnen studenten Rubriek weergeven selecteren om de beoordelingscriteria te bekijken voordat ze de vraag gaan beantwoorden.

Video: Grade Using a Rubric


Watch a video about grading with rubrics

The following narrated |video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grade using a rubric explains shows how to access a rubric that's been associated with a graded discussion and use it for grading.


Een rubriekevaluatierapport uitvoeren

Als je een rubriek of jouw gebruik ervan wilt evalueren, kun je een rubriekevaluatierapport uitvoeren. Nadat je een rubriek hebt gebruikt voor beoordeling, kun je het rapport bekijken. De statistieken worden steeds bijgewerkt tijdens het beoordelingsproces.

Configuratiescherm > Cursustools > Rubrieken

 1. Open het menu van de rubriek en selecteer Gekoppelde inhoud weergeven.
 2. Als je een item al hebt beoordeeld, verschijnt er een menu naast de naam van het item op de pagina Alle items weergeven. Geef het menu van het item weer en kies Rubriekevaluatierapport.
 3. Selecteer op de pagina Rapporten uitvoeren instellingen voor Indeling, Begindatum en Einddatum.
 4. Selecteer Verzenden.
 5. Je kunt het rapport opslaan in Content Collection, indien beschikbaar. Selecteer anders Rapport downloaden om het rapport te bekijken of Een nieuw rapport uitvoeren om een andere indeling of datumbereik te kiezen. Selecteer OK om terug te keren naar de hoofdpagina van het onderdeel Rubrieken.

Het rapport bestaat uit drie gedeelten:

 • Totale prestatie rubriek verwijst naar de gemiddelde totaalscore van alle pogingen die met behulp van de rubriek zijn beoordeeld.
 • Rubriekanalyse toont voor elk criterium de gemiddelde scores ten opzichte van het mogelijke aantal punten.
 • Frequentiedistributie verwijst naar de verdeling van scores binnen elk prestatieniveau.