Your institution controls which tools are available in the Original Course View. Rubrics are always available to instructors in the Ultra Course View.

Bedöma med kriterier

När du har skapat kriterier och kopplat dem till ett objekt kan du använda dem vid bedömning.

Om du har flera uppsättningar kriterier kan du börja bedöma genom att klicka på en av kriterierubrikerna. När du är färdig kan du börja bedöma med en annan kopplad kriterieuppsättning.

Öppna det bedömningsbara objektet i Kursadministration och resultat eller på sidan Behöver bedömas. I vissa fall kan du även börja bedömningen från ett innehållsobjekt, till exempel en blogg. Klicka på Visa kriterier eller kriterierubriken för att granska eller börja bedöma. Om du visar kriterierna i ett nytt fönster ser du två vyer: Rutnätsvy och Listvy.

 • I rutnätsvyn klickar du på cellen med det värde som du vill sätta. Om det är kriterier med poängintervall väljer du ett värde i menyn. Om du vill ändra den valda poängen klickar du på en annan cell på samma rad. Om du vill kan du även skriva in återkoppling till kursdeltagaren i rutan som öppnas när du markerar en cell.
 • Du kan även välja Listvy om du vill växla vy och välja ett alternativ för varje villkor för att använda det värdet i resultatet. Du kan även markera kryssrutorna Visa beskrivningar och Visa återkoppling.

Om du inte väljer ett alternativ för ett kriterium i listvyn och sedan skriver återkoppling, sparas inte återkopplingen när du sparar kriteriet.

Bedöma en uppgift med kriterier

Du kan påbörja bedömningar från Kursadministration och resultat eller från sidan Behöver bedömas.

sidan Uppgiftsbedömning kan du visa, kommentera på och använda kriterier för att bedöma uppgiftsfiler som deltagarna har skickat in.

 1. Visa bedömningspanelen för att komma åt kriterierna.
 2. Klicka på kriterierubriken för att visa den i panelen. Du kan även markera kryssrutorna Visa beskrivningar och Visa återkoppling. Du kan även klicka på ikonen Visa kriterier i fönster för att öppna kriterierna i ett separat fönster och bedöma därifrån.
 3. Välj en prestationsnivå. En löpande Rå totalpoäng visas när du väljer poäng. Du kan också skriva in poäng i rutan Ändra antalet poäng för att skriva över den valda poängen.
 4. Välj Spara kriterier för att lägga till kriteriepoängen i fältet Försök.
 5. Du kan även skriva övergripande återkoppling till deltagaren.
 6. Klicka på Skicka.

Om du skriver över kriterieresultatet i rutan Ändra antalet poäng visas ett meddelande om överskrivning när du visar kriterierna från deltagarens resultatöversiktssida.

Mer information om sidan Resultatöversikt


Bedöma en testfråga med kriterier

Du kan använda kriterier för att bedöma öppna frågor, kortsvarsfrågor och svar via fil-frågor för ett prov. I provytan visas frågor som du har kopplat till kriterier med en kriterieikon bredvid poängrutan.

Klicka på Visa kriterium för att öppna kriterierna i ett nytt fönster när du bedömer deltagarnas provinlämningar.

Deltagarvy över en testfråga med kriterier

Deltagare kan klicka på Visa kriterium och visa bedömningskriterierna innan de svarar på en fråga med kriterier.

Video: Grade Using a Rubric


Watch a video about grading with rubrics

The following narrated |video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grade using a rubric explains shows how to access a rubric that's been associated with a graded discussion and use it for grading.


Ta fram granskningsrapporter för kriterier

Om du vill utvärdera en uppsättning kriterier eller din användning av dem kan du ta fram en granskningsrapport för kriterier. När du har använt en uppsättning kriterier för bedömning kan du se information om kriterieanvändningen i rapporten. De statistiska uppgifterna i rapporten uppdateras allteftersom bedömningsarbetet fortskrider.

Kontrollpanel > Kursverktyg > Kriterier

 1. Öppna menyn till kriteriet och välj alternativet Visa kopplat innehåll.
 2. Om du redan har bedömt ett arbete visas en meny bredvid det arbetet på sidan Visa alla arbeten. I så fall öppnar du menyn för arbetet och väljer alternativet Granskningsrapport för kriterium.
 3. Välj Format, Startdatum och Slutdatum på sidan Kör rapporter.
 4. Klicka på Skicka.
 5. Om du har åtkomst till Content Collection kan du spara rapporten där. Annars kan du klicka på Ladda ner rapport om du vill öppna rapporten eller Kör en ny rapport om du vill ändra format- eller datumvillkor. Klicka på OK när du vill gå tillbaka till huvudsidan för kriterier.

Rapporten består av tre delar:

 • Totalt resultat för kriterier visar den genomsnittliga totalpoängen för alla försök som har poängsatts med kriterierna.
 • Kriterieanalys visar genomsnittspoäng som jämförs med möjliga poäng för varje villkor.
 • Frekvensfördelning visar fördelningen av poäng över varje prestationsnivå.