Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r cyfeirebau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Graddio gyda chyfeireb

Ar ôl i chi greu cyfeireb a’i chysylltu ag eitem, gallwch ei defnyddio ar gyfer graddio.

Os oes gennych nifer o gyfeirebau, gallwch ddewis teitl cyfeireb i ddechrau graddio. Pan fyddwch yn gorffen, gallwch ddechrau graddio gyda chyfeireb gysylltiedig arall.

Cyrchwch yr eitem i’w raddio yn y Ganolfan Raddau neu ar y dudalen Angen Graddio. Mewn rhai achosion, gallwch hefyd ddechrau graddio o'r eitem cynnwys, megis blog. Dewiswch Gweld Cyfeireb neu deitl cyfeireb i adolygu neu ddechrau graddio. Os edrychwch ar y gyfeireb mewn ffenestr newydd, mae gennych ddwy wedd: Gwedd Grid a Gwedd Rhestr.

 • Yn y Wedd Grid, dewiswch gell i gymhwyso'r gwerth hwnnw i’r radd. Ar gyfer cyfeireb pwyntio, dewiswch werth o'r ddewislen. I newid y dewis, dewiswch gell arall yn yr un rhes. Mae gennych chi’r opsiwn i deipio adborth ar gyfer y myfyriwr yn y blwch sy'n ymddangos pan fyddwch chi'n dewis cell.
 • Neu, cliciwch Gwedd Rhestr i newid yr hyn sy’n cael ei ddangos, a dewiswch opsiwn ar gyfer pob maen prawf i gymhwyso’r gwerth hwnnw i’r radd. Yn opsiynol, dewiswch y blychau ticio i Ddangos Disgrifiadau ar gyfer meini prawf ac i fylchau Dangos Adborth.

Yn y Wedd Rhestr, os nad ydych yn dewis opsiwn ar gyfer maen prawf ac yna'n teipio adborth, ni fydd yr adborth yn cadw pan fyddwch yn cadw’r gyfeireb.

Graddio aseiniad â chyfeireb

Dechreuwch raddio yn y Ganolfan Raddau neu ar y dudalen Angen Graddio.

Ar y dudalen Aseinio Gradd, gallwch edrych ar, gwneud sylwadau, a defnyddio cyfeireb i raddio ffeiliau aseiniad a gyflwynir gan fyfyrwyr.

 1. Ehangwch y panel graddio i gyrchu’r gyfeireb.
 2. Dewiswch deitl y gyfeireb i’w ehangu yn y panel. Yn opsiynol, dewiswch y blychau ticio i Ddangos Disgrifiadau ar gyfer meini prawf ac i fylchau Dangos Adborth. Neu, dewiswch yr eicon Gweld Cyfeireb mewn Ffenestr i agor y gyfeireb mewn ffenestr ar wahân a graddio o’r fan honno.
 3. Dewiswch lefel cyflawniad. Mae sgôr Cyfanswm Craidd rhedegol yn diweddaru wrth i chi wneud dewisiadau pwyntiau. Neu, gallech deipio sgôr yn y blwch Newid y nifer o bwyntiau i wrthwneud y sgôr a ddetholwyd.
 4. Dewiswch Arbed Cyfeireb i ychwanegu sgôr y gyfeireb at y maes Ymgais.
 5. Mae gennych chi’r opsiwn i deipio adborth cyffredinol ar gyfer y myfyriwr.
 6. Dewiswch Cyflwyno.

Pan fyddwch chi’n gwrthwneud gradd y gyfeireb yn y blwch Newid nifer y pwyntiau, bydd neges gwrthwneud yn ymddangos pan fyddwch yn edrych ar y gyfeireb o dudalen Manylion Gradd myfyriwr.

Mwy am y dudalen Manylion Gradd


Graddio cwestiwn prawf gyda chyfeireb

Gallwch raddio Cwestiynau Traethawd, Ateb Byr, ac Ymateb Ffeil gyda chyfeireb. Ar y Cynfas Prawf, mae cwestiynau rydych chi wedi’u cysylltu â chyfeireb yn ymddangos gyda'r eicon cyfeireb wrth y blwch pwyntiau.

Pan fyddwch chi’n graddio cyflwyniadau prawf myfyriwr, dewiswch Gweld Cyfeireb i agor y gyfeireb mewn ffenestr newydd.

Gwedd myfyriwr o gwestiwn prawf gyda chyfeireb

Ar gyfer cwestiynau gyda chyfeirebau, cliciwch Gweld Cyfeireb ac edrych ar y meini prawf ateb cyn iddynt roi ateb.

Video: Grade Using a Rubric


Watch a video about grading with rubrics

The following narrated |video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grade using a rubric explains shows how to access a rubric that's been associated with a graded discussion and use it for grading.


Rhedeg adroddiad arfarniad cyfeireb

Os ydych am werthuso cyfeireb neu eich defnydd ohoni, gallwch redeg adroddiad gwerthuso cyfeireb. Unwaith y defnyddiwch gyfeireb ar gyfer graddio, ni allwch olygu’r adroddiad. Mae ystadegau’n diweddaru wrth i’r broses raddio barhau.

Panel Rheoli > Offer y Cwrs > Cyfarwyddiadau

 1. Cyrchwch ddewislen y cyfarwyddyd a dewiswch Gweld Cynnwys Cysylltiedig.
 2. Os ydych chi eisoes wedi graddio eitem, bydd dewislen yn ymddangos nesaf i enw’r eitem ar y dudalen Gweld Pob Eitem. Cyrchwch ddewislen eitem a dewis Adroddiad Gwerthuso Cyfeireb.
 3. Ar y dudalen Rhedeg Adroddiadau, dewiswch Fformat, Dyddiad Dechrau, a Dyddiad Gorffen.
 4. Dewiswch Cyflwyno.
 5. Gallwch arbed yr adroddiad i'r Casgliad Cynnwys os oes gennych fynediad. Fel arall, dewiswch Lawrlwytho Adroddiad i weld yr adroddiad neu Rhedeg Adroddiad newydd i newid fformat neu feini prawf dyddiad. Dewiswch Iawn i ddychwelyd i’r brif dudalen Cyfeirebau.

Mae'r adroddiad yn cynnwys tair adran:

 • Mae Perfformiad Cyffredinol Cyfeireb yn dangos cyfanswm sgôr gyfartalog pob ymgais a sgoriwyd gyda'r gyfeireb.
 • Mae Dadansoddiad Cyfeireb yn dangos sgoriau cyfartalog, wedi eu cymharu yn erbyn y pwyntiau posibl, ar gyfer pob maen prawf.
 • Mae Amlder Dosbarthiad yn dangos dosbarthu sgoriau ar draws pob lefel o gyflawniad.