Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r cyfeirebau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Graddio gyda chyfeireb

Ar ôl i chi greu cyfarwyddyd a’i gysylltu ag eitem, gallwch ei ddefnyddio ar gyfer graddio.

Os oes gennych nifer o gyfarwyddiadau, gallwch ddewis teitl cyfarwyddyd i ddechrau graddio. Pan fyddwch yn gorffen, gallwch ddechrau graddio gyda chyfeireb gysylltiedig arall.

Cyrchwch yr eitem i’w raddio yn y Ganolfan Raddau neu ar y dudalen Angen Graddio. Mewn rhai achosion, gallwch hefyd ddechrau graddio o'r eitem cynnwys, megis blog. Dewiswch Gweld y Cyfarwyddyd neu deitl cyfarwyddyd i adolygu neu ddechrau graddio. Os edrychwch ar y cyfarwyddyd mewn ffenestr newydd, mae gennych ddwy wedd: Gwedd Grid a Gwedd Rhestr.

 • Yn y Wedd Grid, dewiswch gell i gymhwyso'r gwerth hwnnw i’r radd. Ar gyfer cyfarwyddyd ystod-pwyntiau, dewiswch werth o'r ddewislen. I newid y dewis, dewiswch gell arall yn yr un rhes. Mae gennych chi’r opsiwn i deipio adborth ar gyfer y myfyriwr yn y blwch sy'n ymddangos pan fyddwch chi'n dewis cell.
 • Neu, cliciwch Gwedd Rhestr i newid yr hyn sy’n cael ei ddangos, a dewiswch opsiwn ar gyfer pob maen prawf i gymhwyso’r gwerth hwnnw i’r radd. Yn opsiynol, dewiswch y blychau ticio i Ddangos Disgrifiadau ar gyfer meini prawf ac i fylchau Dangos Adborth.

Yn y Wedd Rhestr, os nad ydych yn dewis opsiwn ar gyfer maen prawf ac wedyn yn teipio adborth, ni fydd yr adborth yn cael ei gadw pan fyddwch yn cadw’r cyfarwyddyd.

Graddio aseiniad â chyfeireb

Dechreuwch raddio yn y Ganolfan Raddau neu ar y dudalen Angen Graddio.

Ar dudalen Graddio'r Aseiniad, gallwch edrych ar, gwneud sylwadau, a defnyddio cyfarwyddyd i raddio ffeiliau aseiniad a gyflwynir gan fyfyrwyr.

 1. Ehangwch y panel graddio i gyrchu’r cyfarwyddyd.
 2. Dewiswch deitl y cyfarwyddyd i’w ehangu yn y panel. Yn opsiynol, dewiswch y blychau ticio i Ddangos Disgrifiadau ar gyfer meini prawf ac i fylchau Dangos Adborth. Neu, dewiswch yr eicon Gweld y Cyfarwyddyd mewn Ffenestr i agor y cyfarwyddyd mewn ffenestr ar wahân a graddio o’r fan honno.
 3. Dewiswch lefel cyflawniad. Mae sgôr Cyfanswm Craidd rhedegol yn diweddaru wrth i chi wneud dewisiadau pwyntiau. Fel arall, teipiwch sgôr yn y blwch Newid y nifer o bwyntiau i wrthwneud y sgôr a ddewiswyd.
 4. Dewiswch Cadw'r Cyfarwyddyd i ychwanegu sgôr y cyfarwyddyd at y maes Ymgais.
 5. Mae gennych chi’r opsiwn i deipio adborth cyffredinol ar gyfer y myfyriwr.
 6. Dewiswch Cyflwyno.

Pan fyddwch yn gwrthwneud gradd y cyfarwyddyd yn y blwch Newid nifer y pwyntiau, bydd neges gwrthwneud yn ymddangos pan fyddwch yn edrych ar y cyfarwyddyd o dudalen Manylion Gradd myfyriwr.

Rhagor am y dudalen Manylion Gradd


Graddio cwestiwn prawf gyda chyfeireb

Gallwch raddio Cwestiynau Traethawd, Ateb Byr, ac Ymateb Ffeil gyda chyfeireb. Ar y Cynfas Prawf, mae cwestiynau rydych wedi’u cysylltu â chyfarwyddyd yn ymddangos gyda'r eicon cyfarwyddyd wrth y blwch pwyntiau.

Pan fyddwch yn graddio cyflwyniadau prawf myfyriwr, dewiswch Gweld y Cyfarwyddyd i agor y cyfarwyddyd mewn ffenestr newydd.

Gwedd myfyriwr o gwestiwn prawf gyda chyfeireb

Ar gyfer cwestiynau gyda chyfarwyddiadau, cliciwch Gweld y Cyfarwyddyd ac edrych ar y meini prawf ateb cyn iddynt roi ateb.

Video: Grade Using a Rubric


Watch a video about grading with rubrics

The following narrated |video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grade using a rubric explains shows how to access a rubric that's been associated with a graded discussion and use it for grading.


Rhedeg adroddiad gwerthuso cyfarwyddyd

Os ydych am werthuso cyfarwyddyd neu eich defnydd ohoni, gallwch redeg adroddiad gwerthuso cyfarwyddyd. Unwaith y defnyddiwch gyfarwyddyd ar gyfer graddio, ni allwch olygu’r adroddiad. Mae ystadegau’n diweddaru wrth i’r broses raddio barhau.

Panel Rheoli > Offer y Cwrs > Cyfarwyddiadau

 1. Cyrchwch ddewislen y cyfarwyddyd a dewiswch Gweld Cynnwys Cysylltiedig.
 2. Os ydych chi eisoes wedi graddio eitem, bydd dewislen yn ymddangos nesaf i enw’r eitem ar y dudalen Gweld Pob Eitem. Cyrchwch ddewislen eitem a dewis Adroddiad Gwerthuso Cyfarwyddyd.
 3. Ar y dudalen Rhedeg Adroddiadau, dewiswch Fformat, Dyddiad Dechrau, a Dyddiad Gorffen.
 4. Dewiswch Cyflwyno.
 5. Gallwch arbed yr adroddiad i'r Casgliad Cynnwys os oes gennych fynediad. Fel arall, dewiswch Lawrlwytho Adroddiad i weld yr adroddiad neu Rhedeg Adroddiad newydd i newid fformat neu feini prawf dyddiad. Dewiswch Iawn i ddychwelyd i’r brif dudalen Cyfarwyddiadau.

Mae'r adroddiad yn cynnwys tair adran:

 • Mae Perfformiad Cyffredinol Cyfarwyddyd yn dangos cyfanswm sgôr cyfartalog pob ymgais a sgoriwyd gan ddefnyddio'r cyfarwyddyd.
 • Mae Dadansoddiad Cyfarwyddyd yn dangos sgoriau cyfartalog, wedi eu cymharu yn erbyn y pwyntiau posibl, ar gyfer pob maen prawf.
 • Mae Dosbarthiad Amlder yn dangos dosbarthu sgoriau ar draws pob lefel o gyflawniad.