We hebben een lijst samengesteld met veelvoorkomende termen voor cursusleiders die niet eerder hebben gewerkt met Blackboard Learn.

Inhoudsgebied: Opslaglocaties op het hoogste niveau voor verschillende soorten inhoud, zoals collegeaantekeningen, opdrachten en toetsen. Je kunt inhoud ook ordenen per week, eenheid, hoofdstuk, les of onderwerp. Je kunt in het cursusmenu koppelingen toevoegen naar inhoudsgebieden.

Cursusbeginpunt: Het gebied dat studenten zien wanneer ze een cursus openen. Standaard is de startpagina het beginpunt van de cursus. Deze pagina bevat modules die de studenten informeren over activiteit in de cursus. Via het configuratiescherm kun je een ander beginpunt instellen door een beschikbaar gebied uit het cursusmenu te selecteren.

Cursusmenu: Het cursusmenu is een paneel of deelvenster dat aan de linkerkant van het cursusvenster wordt weergegeven. Gebruikers selecteren knoppen of tekstkoppelingen in het menu om inhoud van de cursus weer te geven, zoals inhoudsgebieden, afzonderlijke tools, webkoppelingen, cursuskoppelingen en modulepagina's.

Configuratiescherm: Alle functies voor het beheren van cursussen zijn toegankelijk via koppelingen in het configuratiescherm. Het configuratiescherm bevindt zich onder het cursusmenu en is alleen toegankelijk voor gebruikers met een van deze gedefinieerde cursusrollen: cursusleider, onderwijsassistent, beoordelaar, cursusbouwer of beheerder. Vanuit het configuratiescherm kun je naar Grade Center gaan, de stijl van een cursus bepalen en instellen welke cursustools beschikbaar zijn voor studenten.

Beoordeling delegeren: Je kunt specifieke gebruikers van de cursus aanwijzen om de opdrachten van bepaalde groepen studenten te beoordelen. Cursusleiders, onderwijsassistenten en beoordelaars hebben standaard de bevoegdheid om cijfers toe te kennen. De gebruikers die je helpen bij de beoordeling worden gedelegeerde beoordelaars genoemd en ze geven voorlopige cijfers. Gedelegeerde beoordelaars volgen dezelfde procedure bij het beoordelen als jij. De groep met opdrachtpogingen die zij zien, wordt echter bepaald door de opties die jij kiest. Nadat alle gedelegeerde beoordelaars cijfers en feedback hebben gegeven, worden de beoordelingen gecontroleerd door een of meer eindbeoordelaars om tot een definitief cijfer te komen. Dit proces wordt ook wel harmoniseren of afstemmen genoemd.

Bewerkingsmodus: Als de bewerkingsmodus is ingeschakeld (AAN), worden alle functies voor de cursusleider weergegeven, zoals Inhoud bouwen in een inhoudsgebied en menuopties. Wanneer de bewerkingsmodus is uitgeschakeld (UIT), zie je de pagina in feite zoals studenten die zien. De bewerkingsmodus kan worden in- en uitgeschakeld door gebruikers met de rol Cursusleider, Onderwijsassistent, Cursusbouwer en Beheerder.

Grade Center: Hier vind je al het cursuswerk dat specifiek is voor de cursus waarin je je bevindt. Studenten die zich inschrijven voor je cursus worden automatisch toegevoegd aan Grade Center. Je kunt cursuswerk beoordelen, items beheren en rapporten uitvoeren.

Itemanalyse: De tool Itemanalyse biedt statistieken over de algehele prestaties, toetskwaliteit en afzonderlijke vragen. Je kunt zo snel zien welke vragen mogelijk geen goed beeld geven van de prestaties van studenten. 

Menu: Als er binnen Blackboard Learn een bewerking kan worden uitgevoerd op een item, is er een menu gekoppeld aan het item. Het menu kan worden weergegeven door de muisaanwijzer over de titel van het item te bewegen en de pijl-omlaag te selecteren. Het menu bevat opties voor allerlei onderdelen in Blackboard Learn, zoals inhoudsitems, koppelingen in het cursusmenu of kolommen van Grade Center. De opties in het menu verschillen per onderdeel en de rol van een gebruiker.

Modules: Modules kunnen worden weergegeven op het tabblad Mijn instelling of op cursusmodulepagina's die je toevoegt aan cursussen, zoals de homepage. Modules bevatten informatie over wat er allemaal gebeurt in cursussen en kunnen daarnaast toegang bieden tot veelgebruikte tools. Voorbeelden van modules zijn Mijn mededelingen, Nieuwe items en Rekenmachine.

Mijn cijfers: Op de pagina Mijn cijfers kunnen studenten al hun cursuswerk en de cijfers bekijken voor de cursus waarin ze zich bevinden. Nadat je de pagina Mijn cijfers van de student hebt bekeken, gebruik je de functie Terug van de browser om terug te gaan naar de informatie voor cursusleiders.

Vragenpool: Je kunt pools gebruiken om toetsen en enquêtes te maken. Je kunt pools ook exporteren en importeren voor gebruik in toetsen in andere cursussen. 

Vragensets: Je kunt vragensets gebruiken terwijl je toetsen maakt. Je geeft aan hoeveel vragen de set moet bevatten. Elke keer dat een student de toets maakt, worden er willekeurig vragen gekozen. In de Ultra-cursusweergave worden vragensets omgezet in vragenpools.

Willekeurige blokken: Wanneer je een toets samenstelt kun je willekeurige blokken gebruiken om er zeker van te zijn dat elke student een andere versie van de toets krijgt. Bij willekeurige blokken worden vragen alleen opgehaald uit pools. Dit betekent dat je eerst ten minste één vragenpool moet maken.