Vi har sammanställt en lista över termer för lärare som inte har använt Blackboard Learn förut.

Innehållsyta: Behållare på toppnivå där kursinnehåll ordnas och lagras, till exempel föreläsningsanteckningar, uppgifter och tester. Du kanske även vill organisera innehållsytan efter vecka, enhet, kapitel, lektion eller ämne. Du kan lägga till länkar till innehållsytor på kursmenyn.

Kursens startpunkt: Den del som deltagarna ser när de öppnar kursen. Standardstartpunkten för en kurs är hemsidan som innehåller moduler med information om kursens aktiviteter. Från kontrollpanelen kan du ändra kursens startsida – välj ett område som visas på kursmenyn.

Kursmeny: Kursmenyn är en panel som finns till vänster i kursfönstret. Användare väljer knapp- eller textlänkar för att komma åt allt kursinnehåll, till exempel innehållsytor, enskilda verktyg, webblänkar, kurslänkar och modulsidor.

Kontrollpanel: Du kommer åt alla kurshanteringsfunktioner via länkar på kontrollpanelen. Kontrollpanelen finns på kursmenyn och är endast tillgänglig för användare med någon av följande kursroller: lärare, assistent, bedömare, kursbyggare eller administratör. Via Kontrollpanelen kan du komma åt Kursadministration och resultat och bestämma hur kursen ska se ut och vilka kursverktyg som finns tillgängliga för deltagarna.

Delegering av bedömning: Du kan ge vissa användare i din kurs jobbet att bedöma specifika uppsättningar av uppgifter som deltagarna lämnat in. Roller med bedömningsrättigheter som standard inkluderar lärare, lärarassistenter och bedömare. De användare som hjälper dig att göra bedömningar kallas för delegerade bedömare och de kan tilldela provisoriska resultat. Delegerade bedömare följer samma arbetsordning för resultat som du. Det är dock du som bestämmer vilka uppgiftsförsök som ska visas för dem. Efter att alla delegerade bedömare har tilldelat resultat och gett återkoppling kommer en eller flera slutgiltiga bedömare att granska bedömningarna för att fastställa ett slutgiltigt resultat eller förena det.

Redigeringsläge: När redigeringsläget är visas alla lärarfunktioner, till exempel Konstruera innehåll i en innehållsyta, samt olika menyalternativ. När redigeringsläget är AV ser du i princip sidan som en deltagare ser den. Redigeringslägesfunktionen är tillgänglig för användare som har rollen lärare, assistent, kursbyggare eller administratör.

Kursadministration och resultat: Här kommer du åt allt kursarbete som är specifikt för den kurs du befinner dig i. Kursadministration och resultat fylls i med deltagare när de anmäler sig till din kurs. Du kan bedöma kursarbete, hantera objekt och köra rapporter.

Objektanalys Objektanalysen ger statistik om övergripande prestation, provkvalitet och enskilda frågor. Med hjälp av dessa data kan du se vilka frågor som är dåliga på att urskilja deltagarnas prestation. 

Meny: I hela Blackboard Learn finns objekt där användaren kan utföra en åtgärd via en tillhörande meny. Du öppnar en meny genom att hålla muspekaren över objektets rubrik och välja ikonen med en nedåtpil. Menyn innehåller alternativ för många komponenter i Blackboard Learn, till exempel innehållsobjekt, kursmenylänkar eller kolumner i Kursadministration och resultat. Menyalternativen varierar utifrån komponent och användarroll.

Moduler: Moduler kan visas på fliken Min institution eller på kursmodulsidorna som du lägger till i kurser, som till exempel Hemsida. Moduler innehåller information om vad som händer i dina kurser och du kan eventuellt även komma åt verktyg som ofta används. Mina anslag, Nyheter och Räknare är exempel på sådana moduler.

Mina resultat: På sidan Mina resultat kan deltagarna visa allt kursarbete och alla resultat för kursen de befinner sig i. När du har visat deltagarens Mina resultat-sida kan du använda webbläsarens bakåtfunktion för att gå tillbaka till lärarinformationen.

Frågepool: Du kan använda pooler för att skapa prov och enkäter. Du kan också exportera och importera pooler att använda i prov i andra kurser. 

Frågeuppsättningar: Du kan använda frågeuppsättningar när du skapar prov. Du väljer hur många frågor som ska tas med i uppsättningen. Frågorna väljs slumpvis varje gång en deltagare gör provet. I Ultra-kursvyn konverteras frågeuppsättningar till frågepooler.

Slumpvist block: När du skapar ett prov kan du använda slumpvisa block för att se till att varje elev får en unik version av provet. Slumpvisa block drar endast frågor från frågebanker, så du måste först skapa minst en frågebank.