Blackboard Learn is een toepassing voor online lesgeven, leren, het creëren van communities en kennisdeling.

Blackboard Learn is open, flexibel en uitsluitend gericht op het verbeteren van de prestaties van studenten. Dit betekent dat je iedere theorie of ieder model kunt kiezen waarmee je denkt optimaal rendement te kunnen halen met je online cursus.

Bij Blackboard koesteren we mensen die willen leren. We bieden dan ook ondersteuning aan iedereen die alles in het werk stelt om onderwijs mogelijk te maken van de lagere school en het voortgezet onderwijs tot volwasseneneducatie en praktische opleidingen.

Als je aan de slag gaat met Blackboard Learn, zul je merken dat online lesgeven veel raakvlakken heeft met lesgeven in een klaslokaal.

Bezoek de website van Blackboard.


Online lesgeven en leren

Online leren kan plaatsvinden in een synchrone of asynchrone omgeving. In een synchrone omgeving hebben studenten en cursusleiders directe of realtime interactie. Cursusdeelnemers moeten op een vast tijdstip bij elkaar komen, wat als negatief kan worden gezien. Een vaste tijd kan studenten echter helpen om op koers te blijven en hun tijd te beheren. Een voorbeeld van een synchrone tool is Blackboard Collaborate. In Collaborate kan je klas bij elkaar komen voor een les. Je kunt kantoortijden en studiebijeenkomsten houden, geïmproviseerde discussies voeren en gastsprekers ontvangen.

Meer over Collaborate

In een asynchrone omgeving vindt de interactie plaats gedurende langere perioden, zoals met discussies. Studenten kunnen rustig de tijd nemen om meer reflectieve communicatie te produceren.

Laat studenten weten hoe vaak je de communicatietools controleert, hoe vaak je contact met ze opneemt en wanneer je beschikbaar bent voor vragen en problemen.

Vertrouwde taken

Je ervaring en kennis als een leraar of docent zijn waardevol als je online les gaat geven. Je kunt veel van de tools in Blackboard Learn gebruiken om de taken uit te voeren die je kent uit de klaslokaalomgeving.

 • Als je op school een les begint, is het bijvoorbeeld vaak zo dat je eerst even vertelt wat je wilt gaan behandelen. In Blackboard Learn kun je dit doen door berichten te posten.
 • In een gewone klassituatie stel je vragen om te kijken of leerlingen of studenten iets hebben begrepen. In Blackboard Learn kun je vragen stellen in discussies, een sessie organiseren in Collaborate of studenten vragen om een vragenlijst in te vullen (zonder cijfertoekenning).
 • De verwachtingen moeten duidelijk zijn voor de cursisten. Zorg ervoor dat einddatums, richtlijnen voor de beoordeling en instructies makkelijk zijn te vinden.
 • Laat merken aan studenten dat je betrokken bent. Studenten hebben behoefte aan zinvolle, persoonlijke communicatie.

Soorten online cursussen

Wanneer we denken aan online leren, is het vaak zo dat we denken aan een cursus die volledig online is en waarbij alle inhoud, activiteiten en communicatie uitsluitend online plaatsvindt.

Blackboard Learn wordt echter vaak gebruikt als aanvulling op traditionele cursussen in een klaslokaal. Als je nog geen ervaring hebt met online leren, kun je beginnen door een traditionele cursus uit te breiden met een onlinesyllabus, discussies en online-activiteiten. Naarmate je meer ervaring krijgt, kun je de cursus geleidelijk omzetten in een hybride cursus of volledige online cursus.

Laten we eens kijken naar drie verschillende soorten cursussen.

Volledig online

 • Deelnemers ontmoeten elkaar niet in levende lijve maar hebben alleen online interactie.
 • Cursusmateriaal wordt online aangeboden.
 • Je gebruikt onlinetools voor communicatie en interactie met studenten.
 • Studenten doen alles online: interactie, communicatie en samenwerking.
 • Je beoordeelt het werk van studenten online.

Hybride of gemengd

 • Deelnemers komen nog wel bij elkaar voor lessen of practicums, maar minder. Stel dat je een cursus geeft die normaal bestaat uit drie lessen per week. Als je enkele online aspecten toevoegt, kan het aantal uren misschien worden teruggebracht naar twee per week.
 • Je ontwerpt activiteiten voor de traditionele omgeving en de online-omgeving die elkaar versterken, aanvullen en ondersteunen.
 • Dit betekent dat je de beste kenmerken van een klassikale omgeving en online cursussen kunt combineren. Leerlingen en studenten hebben voordeel bij de regelmatige aanwezigheid van een cursusleider en hebben tegelijkertijd de flexibiliteit van online leren.

Toevoeging van online-elementen

 • Deelnemers komen bij elkaar volgens het rooster van de cursus, maar je zet ook bepaalde activiteiten online.
 • Aanvullend materiaal, zoals een syllabus, huiswerk en optionele discussies, is online beschikbaar. Deze elementen zijn bedoeld als aanvulling, niet als vervanging, van cursuswerk dat in het klaslokaal plaatsvindt.

Mobiele apps

Blackboard: Studenten kunnen op hun mobiele apparaat updates ontvangen voor hun cursussen, opdrachten en toetsen maken, deelnemen aan discussies, Collaborate-sessies starten en cijfers bekijken.

Blackboard Instructor: Blackboard Instructor is een mobiele app waarmee cursusleiders cursusinhoud kunnen bekijken, opdrachten kunnen beoordelen, contact kunnen hebben met studenten in discussies en Collaborate-sessies kunnen starten.


Klaar om te beginnen?

Zelfs als je nieuw bent in de wereld van online-educatie, kun je in korte tijd zelf een eenvoudige cursus bouwen. Je kunt beginnen met materiaal voor ongeveer twee weken en dan later extra inhoud toevoegen.

We hebben wat tips en basishandelingen verzameld voor cursusleiders die niet eerder hebben gewerkt met Blackboard Learn en die willen weten hoe ze inhoud kunnen maken in een online cursus. We willen je helpen met de basisprincipes en -processen die je moet kennen als je helemaal zelf een cursus wilt samenstellen.

Meer informatie over de basishandelingen