Op de pagina Systeeminformatie wordt de datum weergegeven waarop Blackboard Learn is geïnstalleerd, de datum waarop Blackboard Learn voor het laatst is bijgewerkt en de huidige versie van geïnstalleerde onderdelen. Deze informatie is nuttig om te bepalen of de nieuwste patch- of upgraderelease op het systeem wordt uitgevoerd.

Ga naar het Configuratiescherm voor systeembeheer > Tools en functies > Systeemconfiguratie > Systeeminformatie om systeeminformatie te vinden.


Registratiegegevens wijzigen

Via de pagina Registratiegegevens kunnen beheerders de registratiegegevens weergeven en wijzigen die zijn ingevoerd tijdens de installatie. Selecteer Verzenden na het aanbrengen van wijzigingen om de nieuwe registratiegegevens naar Blackboard te verzenden.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Tools en functies de optie Systeemconfiguratie.
 2. Selecteer Registratiegegevens op de pagina Systeemconfiguratie. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven.
  Registratiegegevens
  Veld Beschrijving
  Registergegevens bewerken
  naam Hier wordt de naam van de instelling weergegeven.
  Plaats Hier wordt de plaats van de instelling weergegeven.
  Status Hier wordt de provincie van de instelling weergegeven.
  Postcode Hier wordt de postcode van de instelling weergegeven.
  Land Hier wordt het land van de instelling weergegeven.
  Type instelling Hier wordt het type instelling weergegeven.

Prestatie-instellingen voor het systeem weergeven

De pagina Systeemprestatie-instellingen geeft de serverinstellingen weer die de prestaties bepalen. U kunt prestatie-instellingen bijstellen door een eigenschappenbestand te bewerken en een opdrachtregeltool te gebruiken.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Tools en functies de optie Systeemconfiguratie.
 2. Selecteer Systeemprestatie-instellingen. Alle instellingen worden samen met hun waarden weergegeven. Deze informatie kan van essentieel belang zijn bij het oplossen van prestatieproblemen. Als je een instelling selecteert, wordt een korte definitie weergegeven.
 3. Als je de prestatie-instellingen wilt wijzigen, bewerk je het bestand bbconfig.properties en voer je vervolgens de opdracht PushConfigUpdates uit om de wijzigingen te activeren.

Statische bronnen configureren

Je kunt een map opgeven in Content Collection waar statische bronnen in het systeem worden opgeslagen. Deze map is standaard ingesteld in Blackboard Learn, maar je kunt natuurlijk ook zelf een map opgeven. Bestanden in de gekozen locatie worden door de server van Learn aangeboden alsof ze zijn opgeslagen in de hoofdmap van de server, waardoor de server statische bestanden zoals robots.txt en favicon.ico kan aanbieden. In oudere versies van Blackboard Learn vereist deze functionaliteit enkele aanpassingen.

 1. Om bij deze instelling te komen, ga je naar Configuratiescherm voor systeembeheer > Systeemconfiguratie > Statische bronnen configureren.
 2. Selecteer Bladeren om de gewenste map in Content Collection te vinden.
 3. Selecteer Verzenden om de wijzigingen op te slaan. De bestanden in de gekozen map worden naar een locatie op de schijf van elke toepassingsserver gekopieerd en van daaruit aangeboden. De schijflocatie wordt ieder uur vernieuwd, wat betekent dat het maximaal een uur duurt voordat wijzigingen zijn doorgevoerd.

Deze functie is uitsluitend bedoeld voor het aanbieden van zelden gebruikte bestanden zoals robots.txt en sitemap.xml. Gebruik de functie niet voor het aanbieden van dynamische inhoud of grote bestanden.