Het is belangrijk een goed algemeen beeld te hebben van de status van het systeem.

Bewijs dat het systeem goed wordt gebruikt, is essentieel voor succes. Analyseer de gebruikscijfers om er zeker van te zijn dat uw gebruikers maximaal rendement halen uit het systeem. Pas het systeem waar nodig aan en u wordt beloond met een uitdagende, stabiele leeromgeving die de instelling en ingeschreven studenten in staat stelt om hun zakelijke en educatieve doelen te halen.

Voorbeeld: als de gebruikscijfers bijvoorbeeld tegenvallen, kun je een onderzoek starten naar het gebruik van cursusstructuren binnen de instelling. Dit onderzoek kan dan als basis dienen voor gesprekken en besluitvorming over betrokkenheid, de beschikbaarheid van cursussen, de levensduur van cursussen, SIS-procedures en bekendheid onder studenten.

Als je aanpassingen hebt doorgevoerd, kijk je nogmaals naar de gebruikscijfers om te controleren of de wijzigingen een positieve invloed hebben gehad.

In Blackboard Learn kun je verschillende tools en rapporten gebruiken om de effectiviteit van het systeem te meten:

 • Gebruik en toepassing van het systeem
 • ROI van gebruik
 • Systeemmonitoring en performance

Gebruik en toepassing van het systeem

Een basisindicator van succes is gebruikersactiviteit en aantal aanmeldingen.

 • Overzicht gebruikersactiviteiten: Gegevens van de systeem- en cursusactiviteiten voor alle gebruikers, inclusief de gemiddelde aanmeldingsduur, de tijd besteed aan taken en de statistieken van gebruikersactiviteit per cursus.
  Voorbeeld van itemanalyse

  Voorbeeld

  Als je de gegevens uit Overzicht gebruikersactiviteiten hebt geanalyseerd, kun je de volgende vragen beantwoorden:

  • Hoeveel tijd besteden studenten in Learn?
  • Hoeveel tijd besteden studenten aan cursussen of taken?

  Deze gegevens maken een diepere analyse mogelijk van de algehele Learn-activiteit, waardoor beslissingen over de opmaak van cursussen goed kunnen worden onderbouwd.

 • Studentoverzicht voor een enkele cursus: bekijk de activiteiten van een afzonderlijke student binnen een cursus, gesorteerd op datum. Het rapport bevat gegevens zoals de totale tijd die een student heeft besteed in een cursus, evenals gedetailleerde informatie over de activiteiten van een student, zoals de items en inhoudsgebieden die de student heeft geraadpleegd en hoeveel tijd daar is doorgebracht.
 • Gebruikersactiviteit in groepen: bekijk de activiteit en bijdragen van een gebruiker aan een groep.
 • Gebruikersstatistieken: gebruik dit rapport om het gemiddelde aantal gebruikers (studenten en cursusleiders) per maand en per dag te zien.
 • Algemeen overzicht van gebruik: bekijk een overzicht van het totale systeemgebruik binnen Blackboard Learn.
 • Gegevens van tekstboek: bekijk informatie over tekstboeken die worden gebruikt in cursussen in Blackboard Learn.
 • Financial Aid Report (rapportages met betrekking tot financiële ondersteuning): gebruik het Building Block Financial Aid Reporting om rapporten te genereren over de deelname aan of de bijdrage van gebruikers aan bepaalde of verschillende cursussen, met informatie die vereist is om te bepalen of een student ontvangen financiering al dan niet moet terugbetalen overeenkomstig de regels die hiervoor zijn opgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs (Return of Title IV Funds (R2T4)). Zie Financial Aid Reporting (rapportages met betrekking tot financiële ondersteuning) voor meer informatie.

Als je instelling toegang heeft tot Community Engagement, heb je toegang tot dit rapport:

 • Traceringsrapporten: dit rapport is alleen beschikbaar als de instelling toegang heeft tot Community Engagement. Dit rapport bevat gedetailleerde gebruiksstatistieken voor cursussen en organisaties.

Als je instelling een licentie heeft voor Blackboard Learn Analytics, heb je ook toegang tot dit rapport:

 • Aanmeldingen op datum en tijd: gebruik dit rapport om per dag van de week en tijd van de dag gebruikspatronen af te leiden, die je vervolgens kunt gebruiken bij de onderbouwing van operationele beslissingen, zoals het aantal medewerkers op de helpdesk of het plannen van uitval voor bijvoorbeeld onderhoud.

ROI van gebruik

Zorg ervoor dat uw gebruikers niet alleen zijn aangemeld, maar het systeem zo gebruiken dat de effectiviteit van de instelling en van het leerproces wordt verbeterd.

 • Overzicht gebruikersactiviteiten: Gegevens van de systeem- en cursusactiviteiten voor alle gebruikers, inclusief de gemiddelde aanmeldingsduur, de tijd besteed aan taken en de statistieken van gebruikersactiviteit per cursus.
 • Algemeen overzicht van gebruik: bekijk een overzicht van het totale systeemgebruik binnen Blackboard Learn.

Als je instelling een licentie heeft voor Blackboard Learn Analytics, heb je toegang tot de volgende extra rapporten:

 • Overzicht Learn-cursus: gebruik dit rapport om gedetailleerde informatie te verzamelen over de prestaties van een student in vergelijking met andere studenten in dezelfde cursus of met hetzelfde hoofdvak.
 • Overzicht student: gebruik dit rapport om te analyseren hoe een bepaalde cursus is ontworpen, hoe de cursus zich verhoudt tot andere cursussecties in dezelfde afdeling of met hetzelfde cursusnummer en hoe studenten de cursus gebruiken.
 • Activiteitenmatrix: gebruik dit rapport met een matrix van de cursusinteracties om de activiteit en cijferpatronen in een cursus te analyseren, en om studenten op te sporen met afwijkende gebruiks- en prestatieprofielen.
 • Gebruikspatronen

Monitoring en prestaties van het systeem

De beheerconsole is handig voor het monitoren en verzamelen van allerlei informatie binnen de gebruikersinterface van Blackboard Learn die eerder alleen toegankelijk was via de opdrachtregel. Deze informatie is belangrijk voor de analyse van de prestaties en de toestand van het systeem.

 • CPU-gebruik: Op deze pagina kunt u het CPU-gebruik van alle Blackboard Learn-toepassingsservers over een periode bekijken. Het CPU-gebruik in de systeemmodus is overhead CPU-gebruik dat door het besturingssysteem wordt gebruikt, en het CPU-gebruik in de gebruikersmodus is CPU-gebruik voor processen die worden uitgevoerd op de toepassingsserver, waaronder de Learn JVM.
 • Database: gedetailleerde informatie over het poolgebruik van databaseverbindingen en potentiële prestatieproblemen m.b.t. lang draaiende SQL-query's.
 • EhCaches: Blackboard Learn gebruikt ehCache voor diens raamwerk met Java-objectcaching. Op deze pagina kunnen gebruikers de prestatiekenmerken van alle ehCaches in Learn over een periode bekijken.
 • Java Virtual Machine: De Java Virtual Machine scheidt het geheugen in verschillende pools in de heap- en non-heap-geheugenruimten, en gebruikt Garbagecollection om deze geheugenruimten te beheren. Alle bewerkingen van de Java Virtual Machine worden via discussielijnen uitgevoerd. Op deze pagina kunt u het gebruik van geheugenruimte, de prestaties van Garbagecollection en het gebruik van discussielijnen over een periode bekijken.
 • JMX Browser: Hiermee kunt u bladeren in de JMX MBean-hiërarchie.
 • Logboeken: Hiermee kunt u systeemlogboeken live monitoren via de console.
 • Monitors: Een gedetailleerde weergave van ondersteunde monitors en de daaraan gekoppelde listeners.
 • Discussielijnen: Navigeer door een lijst van de huidige discussielijnen in de Java Virtual Machine.
 • Geplande taken: Geplande taken van Blackboard Learn zijn geplande periodieke taken die op de achtergrond worden uitgevoerd. Op deze pagina kunt u zien welke geplande taken worden uitgevoerd, wanneer ze zijn gestart en hoe lang de uitvoering ervan duurde.
 • Systeemopnames: een functie voor het verzamelen van logboeken, systeemmetrieken en discussielijngegevens voor offline analyse.
 • Systeeminformatie: Gedetailleerde informatie over het besturingssysteem en de Java Virtual Machine.