Öğrencilerin kurs içeriğini ne zaman görüntüleyebileceğini ve erişebileceğini tanımlamak için görünürlük ayarlarını ve yayımlama koşullarını kullanın. Kurs İçeriği sayfasında, içerik listenizdeki her öğenin ve klasörün görünürlük ayarına erişebilirsiniz. Görünürlük menüsünde, ögenin Yayımlama Koşulları panelini açmak için Yayımlama koşulları ögesini seçin.

Yayımlama koşullarıyla şunları ayarlayabilirsiniz:  

  • Hangi kurs üyelerinin veya gruplarının erişim hakkına sahip olduğu.
  • Kurs içeriğinin erişilebilir, görünür ve gizli olduğu zamanlar.
  • Bir ödevi tamamlamak veya bir testte eşiğin üzerinde puan almak gibi öğrenci performanslarından hangilerinin gerekli olduğu.

Kurs üyelerine veya gruplara göre içerik yayımlama

Yayımlama Koşulları panelinin Üyeleri seç bölümünden, hangi kurs üyelerinin veya gruplarının kurs içeriğine erişebileceğini seçebilirsiniz. Bu özellik sayesinde, belirli öğrenciler için geliştirici yollar oluşturabilir ve kurstaki lisans ve lisansüstü öğrencilerine farklı içerikler sunabilirsiniz.

İçerikleri tarihe bağlı olarak yayımlama

Yayımlama Koşulları panelinin Ek koşullar ayarla bölümünden, öğrencilerin içeriğe erişebileceği zaman aralığını tanımlamak için Tarih/Saat ögesini seçin.

  • Örnek: İçerik belirli bir sırada işlenir. Öğrencilerin içeriğe yalnızca sınıfta işlendikten sonra erişmesini istersiniz. Öğrencilerin işlenmeyen konulara çalışmalarını istemezsiniz.
  • Örnek: Kurumunuzun planlı final haftası içinde son testinizi yayımlayın.
Course content Release conditions panel expanded to show options

Performansa göre içerik yayımlama

Öğrencinin kursunuzdaki bir ögede veya not defteri sütununda belirli bir puana ulaşması durumunda yayımlanacak bir öge veya klasör için, Yayımlama Koşulları panelinin Ek koşullar ayarla bölümünden Performans'ı seçin. Eşiği tanımlamak için not verilen ögeyi ve not alma koşulunu seçin.

  • Örnek: Öğrencilerin kurs çalışmalarını belirli bir sırayla ve konuyu anladıklarını gösterdikten sonra tamamlaması gerekir. Öğrencilerin bir sonraki ögeye ancak B veya daha yüksek bir puan aldıktan sonra geçmesini istiyorsunuz.
  • Örnek: Öğrencilerin 1. Bölüm Testi'ne erişebilmek için bir kısa sınavda 70 veya daha yüksek puan alması gerekir.

Öğrencinin karşılaması gereken ikinci bir eşik benzeri ek performans ölçütleri ayarlamak için Ek performans ölçütleri ekle ögesini seçin.

Course content Release conditions panel expanded to show options

Görünürlük seçenekleri

İçeriğiniz için birden fazla koşul seçerseniz öğrencilerin içeriğe erişebilmek için tüm koşulları yerine getirmesi gerekir.

İçerik ne zaman görünecek? bölümündeki yayımlama koşulunu tarih/saat veya performans olarak ayarladığınızda, içeriğin kurs üyelerine erişim gerekliliklerini karşılamalarından önce mi yoksa sonra mı gösterilmesini istediğinizi de seçebilirsiniz.

  • Gösterin. Öğrenciler içeriğin yayımlanacağı tarihi ve saati, karşılamaları gereken koşulları ve içeriğin erişimlerine kapatılacağı tarihi ve saati görür. Ögeler kurs takviminde ve Notlar sayfasında görünür, ancak öğrenci etkinlik akışlarında görünmez. Öğrencilerin erişim süresi sona erdiğinde içerik görünmeye devam eder ancak öğrenciler içeriğe erişemez.
  • Gizle. İçerik, yalnızca öğrenciler erişim hakkına sahip olduğunda görünür. İçerik erişimlerine kapatıldığında öğrenciler tarih ve saatleri göremez. Erişim süresi sona erdiğinde içerik gizlenir ve artık kendilerine gösterilmez.

Bir klasörü belirli bir tarihte yayımlanacak şekilde ayarlarsanız öğrenciler erişime sahip olmadan önce klasörü görünür yapsanız bile, öğrenciler o tarihe kadar klasördeki içerikleri genişletemez veya görüntüleyemez. Yayımlanma tarihinden sonra hiçbir içerikte tarih kısıtlaması bulunmuyorsa öğrenciler klasördeki içeriği görebilir.

Bir koşulun temel aldığı içeriği silerseniz yayımlama koşulları çalışmaz. Kurs İçeriği sayfasında, öğrencilerin içeriğe erişemediklerini bildiren bir uyarı görürsünüz. Ayarlarınızı güncelleştirmek için Yayımlama Koşulları panelini açın.


Öğrenim modüllerinin içeriğini zorunlu sıralamaya tabi şekilde yayımlama

Öğrenim modülleri, öğrencilerin araya giren hiçbir şey olmadan veya sürekli tıklatmalar yapmadan içerik ögeleri arasında gezinmesine olanak tanır. Öğrencilerin hangi içeriklere ve hangi sırayla erişeceklerini bilmeleri için bir modüle zorunlu sıralama atayabilirsiniz.

Öğrenim modülü ekle veya düzenle ekranındaki Sırayla ilerle seçeneğinin altından Zorunlu Sıralama'yı seçin.

Forced sequence options for a content module

Blackboard Learn Ultra'da Yayımlama Koşulları hakkındaki videoyu izleyin

Aşağıdaki anlatımlı video, bu sayfada yer alan bazı bilgilerin görsel ve işitsel bir temsilini sağlar. Videoda nelerin gösterildiğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama için videoyu YouTube'da açın, Diğer İşlemler'e gidin ve Metin Dökümünü Aç'ı seçin.

Video: Blackboard Learn Ultra'da Yayımlama Koşulları, Windows cihazları için uygulama özelliklerini gösterir