İçerikleri tarihli olarak yayımlama

Kurs İçeriği sayfasında, içerik listenizdeki her ögenin ve klasörün görünürlük ayarına erişebilirsiniz. Görünürlük menüsünde, ögenin panelini açmak için Şartlı kullanılabilirlik ögesini seçin.

Klavyenizin sekme tuşuyla görünürlük listesine gidin ve menüyü açmak üzere Enter tuşuna basın. Belirli bir seçeneğin üzerine gelmek için Alt/Option ve yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanın.

Öğrencilere içerikleri gösterebilir, onlardan gizleyebilir veya içerikler için yayımlama kuralları belirtebilirsiniz.

Bir ögeyi veya klasörü belirli bir tarihte, belirli bir tarihe kadar veya belirli bir süre boyunca yayımlayabilirsiniz.

Örnek: İçerik belirli bir sırada işlenir. Öğrencilerin içeriğe yalnızca sınıfta işlendikten sonra erişmesini istersiniz. Öğrencilerin işlenmeyen konulara çalışmalarını istemezsiniz.

Örnek: Kurumunuzun planlı test haftası içinde son testinizi yayımlayın.

Tarih ve saat seçtikten sonra öğrenciler içeriğe erişmeden önce içeriği göstermeyi veya gizlemeyi de seçebilirsiniz.

 • Öğrencilere görünebilir. İçeriğe erişmelerinden önce öğrencilere içeriği göstermek isterseniz tarih ve saat seçimleriniz Kurs İçeriği sayfasında ögeyle birlikte gösterilir. Öğrenciler içeriğin yayımlanacağı ve erişimlerine kapanacağı tarih ve saati görür. Öğrencilerin erişimi bittiğinde içerik görünmeye devam eder ancak öğrenciler içeriğe erişemez.
 • Öğrencilerden tarafından görülemez. İçeriğe erişmelerinden önce öğrencilerden içeriği gizlemeyi seçerseniz içerik yalnızca öğrenciler erişim hakkına sahip olduğunda görünür. İçerik erişimlerine kapatıldığında öğrenciler tarih ve saatleri göremez. Öğrencinin erişimi bittiğinde içerik gizlenir ve artık kendilerine gösterilmez.

Bir klasörü belirli bir tarihte yayımlanacak şekilde ayarlarsanız öğrenciler erişime sahip olmadan önce klasörü görünür yapsanız bile, öğrenciler o tarihe kadar klasördeki içerikleri genişletemez veya görüntüleyemez. Yayımlanma tarihinden sonra hiçbir içerikte tarih kısıtlaması bulunmuyorsa öğrenciler klasördeki içeriği görebilir.


Performansa göre içerik yayımlama

Kurs İçeriği sayfasında, içerik listenizdeki her ögenin ve klasörün görünürlük ayarına erişebilirsiniz. Bir ögeyi veya klasörü ancak bir öğrenci bir ögede veya kursunuzdaki not defteri sütununda belli bir puana ulaştığında yayımlayabilirsiniz. Ayrıca kursunuzun içerik ögelerini açtığınızda ekranınızın üstünde görünürlük ayarlarını da kolayca bulabilirsiniz.

Örnek: Öğrencilerin kurs çalışmalarını belirli bir sırayla ve konuyu anladıklarını gösterdikten sonra tamamlaması gerekir. Öğrencilerin bir sonraki ögeye ancak B veya daha yüksek bir puan aldıktan sonra geçmesini istiyorsunuz.

Öğrencilere yayımlamak istediğiniz içerik parçasını tanımlayın ve görünürlük menüsünden Şartlı kullanılabilirlik ögesini seçin. İçeriği öğrencinin kursunuzdaki başka bir ögeden aldığı puana göre yayımlamak için Şartlı Kullanılabilirlik panelinden Performans'ı seçin. Kuralın temel almasını istediğiniz not verilen ögeyi seçin. Ögenin not şemasına ve maksimum puan değerine dayalı bir dizi puan içeren Not şartı listesi görüntülenir.

Örnek: 100 puanlık bir kısa sınavı temel alan şartlı bir yayın kuralı oluşturmak istiyorsunuz. Öğrencilerin 1. Bölüm Testi'ne erişebilmek için 70 veya daha yüksek puan alması gerekiyor.

Course content Release conditions panel expanded to show options
 1. 1. Bölüm Testi'nin görünürlük menüsünden Şartlı kullanılabilirlik ögesini seçin.
 2. Performans'ı ve ardından Not verilen öge menüsünden kısa sınavı seçin.
 3. Not şartı altından, bir öğrencinin kısa sınavda alması gereken puanı seçin. Bu örnekte şart 70 veya daha yüksek bir puandır.
 4. Kuralı kaydedin.

Öğrenciler alıştırma testini yaptıktan ve 70 veya daha yüksek puan aldıktan sonra 1. Bölüm Testi'ne erişebilir ve denemeleri gönderebilir.

İçeriğiniz için birden fazla koşul seçerseniz öğrencilerin içeriğe erişebilmek için tüm koşulları yerine getirmesi gerekir.

İstediğiniz gibi bir not şartı bulamıyorsanız özel bir not aralığı belirtebilirsiniz. Özel aralık ögesini seçin; ek alanlar görünür. Bir özel aralık kullandığınızda, kuralı ögenin not şemasına ve maksimum puanına dayandırabilir veya puan yüzdesi kullanabilirsiniz.

Görünürlük seçenekleri

Şartlı kullanılabilirlik kuralları oluştururken Kurs İçeriği listesinde öğrencilerin erişim hakkı yokken ögenin görünüp görünmeyeceğini seçebilirsiniz.

İçeriği, öğrenciler erişim hakkına sahip değilken göstermek için Öğrencilere görünür'ü seçin. Öğrenciler içeriğe erişebilmek için yerine getirmeleri gereken şartları görürler.

İçeriği, öğrenciler erişim hakkına sahip değilken gizlemek için Öğrencilerden gizli'yi seçin. Bu ayarı seçtiğinizde şartlar öğrencilere görünmez. İçerik, kursunuzda tıpkı Öğrenciler tarafından görülebilir olarak ayarlanmış diğer içerikler gibi yalnızca açılabildiğinde görünür.

Öğrenciler neleri görür?

İçeriğe erişmelerinden önce şartlı kullanılabilirliği olan ögeleri öğrencilere gösterebilirsiniz.

İçeriği öğrenci erişimi olmadan gösterirseniz önce karşılamaları gereken koşulları görebilirler. Ögeler aynı zamanda kurs takviminde ve Notlar sayfasında da görünür. İçerik öğrencilerin etkinlik akışında görünmez.

İçeriği öğrenci erişimi olmadan göstermezseniz öğrenciler içeriği hiçbir yerde görmez.

Bir kuralı öğrencilere gizli bir ögeye dayandırırsanız erişim kuralının şartlarını karşılayamazlar. Ancak şartlı kullanılabilirliği olan öge, görünürlük ayarlarına bağlı olarak Kurs İçeriği sayfasında görünebilir. Bu durumda öğrenciler, içeriğe erişemeyeceklerini ve eğitmenlerine başvurmaları gerektiğini belirten bir ileti görürler.

Bozuk bir kuralı düzeltme

Kuralın dayandığı içeriği silerseniz şartlı yayımlama kuralı bozulur. Kurs İçeriği sayfasında, öğrencilerin ihlal edilen kurallar nedeniyle içeriğe erişemediklerini bildiren bir uyarı görünür. Yeni bir kural oluşturmak için Şartlı Kullanılabilirlik panelini açın.

Bir kuralı kaldırma

Şartlı yayımlama kuralını kaldırmak için içerik ögesinin görünürlük menüsünde Öğrencilere görünür veya Öğrencilerde gizli'yi seçin. Yeni bir kural oluşturmak istiyorsanız Şartlı Kullanım panelini tekrar açın.


İçerikleri sıralı olarak yayınlama

Düzenli içerik koleksiyonları için kapsayıcı olarak kursunuzdaki öğrenim modüllerini kullanabilirsiniz. Modüller, öğrencilerin araya giren hiçbir şey olmadan veya sürekli tıklamalar yapmadan içerik ögeleri arasında gezinmesine olanak verir.

Kurs müfredatında temel bir ders kitabı veya başka materyaller kullanıyorsanız modüller, içerikleri söz konusu materyallerle birlikte ilerleyecek şekilde gruplandırmak için kullanılabilecek etkili ve mantıksal bir yoldur. Bu şekilde ilerlemeyi ve bu mantığı desteklemek için öğrencilerin modül materyallerine seçtiğiniz bir sırayla erişmesini şart koşabilirsiniz.

Sıra koşulunu, yalnızca öğrenciler modülde çalışmaya başlamadıysa ayarlayabilirsiniz. Öğrenciler çalışmaya başladıktan sonra koşulu kaldırabilirsiniz ancak yeniden uygulayamazsınız.

 1. Kurs İçeriği sayfasında modüllerin görünürlük ayarına diğer içeriklerde yaptığınız gibi erişebilirsiniz. Görünürlük menüsünde modülün paneline erişmek için Şartlı kullanılabilirlik ögesini seçin.

  Klavyenizin sekme tuşuyla görünürlük listesine gidin ve menüyü açmak üzere Enter tuşuna basın. Belirli bir seçeneğin üzerine gelmek için Alt/Option ve yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanın.

 2. Şartları Tanımla bölümünde Sıra seçeneğini tıklatın. Bu seçeneği yalnızca öğrenim modüllerine uygulayabilirsiniz.
 3. Öğrencilere modüllerin kullanımını tarihe veya performansa göre de açabilirsiniz.
 4. Kaydet ögesini seçin. Şartlı kullanılabilirlik kuralları Kurs İçeriği sayfasındaki içerikle beraber görünür, böylece içeriğin ne zaman öğrencilerin kullanımına sunulacağını hemen öğrenebilirsiniz.

Modül içindeki içerik parçalarına erişimi tek tek kontrol edin. Modüldeki içerikleri gösterebilir veya gizleyebilirsiniz, modül görünür olduğunda dahi görünürlük ayarı korunur. Ayrıca bu içeriği başka şartlara göre de kullanıma sunabilirsiniz.

Bir öğrenim modülü içinde ayarladığınız şartların birbiriyle çakışmamasına dikkat edin. Tarihe ve performansa göre başka kullanılabilirlik şartları ayarlamadan önce öğrenim modülündeki ögelerin sırasını dikkate alın.

Öğrenciler neleri görür?

Bir modül görünür durumdayken öğrenciler, son tarihler dâhil olmak üzere modülde görünür olan tüm içerikleri de görüntüleyebilirler. Öğrenciler, belirlediğiniz diğer koşulların yanı sıra, içeriği sırayla açıp tamamlamaları gerektiğini belirten bir ileti görür.


Kullanıcı veya gruplara göre içerik yayımlama

Bir eğitmen olarak siz ve ileri düzey haklara sahip diğer roller, öğrencilerinizin nihai hedeflerine göre, içeriğe yönelik farklı erişim izinleri verebilirsiniz. Ultra kurslarında zaten var olan (tarih/saat ve performansa dayalı kurallar) ve koşullu kullanılabilirlik kurallarına yeni eklenen bir seçenekle, siz ve diğer öğretim üyeleri artık yukarıda bahsedilen mevcut kurallardan birini veya her ikisini de seçebilir ve belirli öğrencilerin belirli içeriklere erişmesine izin verebilirsiniz.

Bu özellik, diğer olası uygulamaların yanı sıra, belirli öğrenciler için geliştirici yollar oluşturmanız ve bir kursta lisans/lisansüstü öğrencilerine farklı içerikler vermeniz için mükemmel bir yöntem sağlar.