Set up Ally

We do the set up for you. If you don't have Ally installed, contact your Blackboard representative or submit a request on Behind the Blackboard.


Access Ally Configuration

Administrators can open the App Center to access Ally Configuration from any page. 

קורסי קביעת תצורה של Ally


קורסי קביעת תצורה

עבור אל הדף התצורה של Ally שלך והפעל את Ally עבור כל הקורסים או החלט לכל קורס בנפרד. זה תלוי בך.

 1. ראה כמה מהקורסים שלך משתמשים ב-Ally.
 2. הפעל או כבה את Ally עבור כל הקורסים הקיימים. החלט מראש אם ברצונך שתהיה מופעלת גם עבור כל הקורסים העתידיים.
 3. חפש קורסים בודדים או סנן את כל הקורסים לפי 'מופעל', 'מושבת' ו'סמסטר'.
 4. הפעל או כבה את Ally עבור קורסים בודדים.

הפעל או כבה את Ally עבור קורס יחיד

כאשר Ally מופעלת, מרצים ותלמידים מפיקים תועלת מניקודי הנגישות, ממשוב המרצה ומהתבניות החלופיות שמספקת Ally.

הדוח של המוסד זמין עבור כל הקורסים. זה לא משנה אם Ally מופעלת או כבויה בקורס. הקורס מופיע בדוח של המוסד.

דרך התצורה של Ally, מצא את הקורס שברצונך לעדכן. השתמש בשדה ובמסננים של חיפוש כדי לחפש לפי כותרת קורס, מזהה קורס וקוד קורס.

בחר הפעל או השבת תחת העמודה מופעל כדי להפעיל או לכבות את Ally.

 • Ally כבויה: בחר הפעל אינטגרציית ממשק משתמש של קורס כדי להפעיל את
 • Ally מופעלת: בחר השבת אינטגרציית ממשק משתמש של קורס כדי לכבות את

הפעל או כבה את Ally עבור כל הקורסים

לא בטוח אם כל הקורסים משתמשים ב-Ally או לא? בראש הדף 'התצורה של Ally', ראה כמה מהקורסים שלך משתמשים כעת ב-Ally.

כאשר Ally מופעלת, מרצים ותלמידים מפיקים תועלת מניקודי הנגישות, ממשוב המרצה ומהתבניות החלופיות שמספקת Ally.

הדוח של המוסד זמין עבור כל הקורסים. זה לא משנה אם Ally מופעלת או כבויה בקורס. הקורס מופיע בדוח של המוסד.

באפשרותך להפעיל או לכבות את Ally בכל קורס קיים דרך הדף התצורה של Ally. בחר השבת/הפעל את כל הקורסים ובחר השבת או הפעל.

בחר הפעל בקורסים עתידיים אם ברצונך ש-Ally תהיה מופעלת באופן אוטומטי בכל הקורסים החדשים.

אם לא תבחר זאת, Ally לא תהיה מופעלת בקורסים החדשים. אם ברצונך להפעיל את Ally במועד מאוחר יותר, הפעל את Ally עבור קורסים יחידים.

לאחר שתבחר להשבית או להפעיל בכל הקורסים, עליך לאשר את בחירתך. בחר הפעל או השבת, בהתאם לבחירה שלך. בחר ביטול אם שינית את דעתך ואינך רוצה לשנות שום דבר.


הפעל את Ally עבור כל הקורסים החדשים בלבד

כאשר Ally מופעלת, מרצים ותלמידים מפיקים תועלת מניקודי הנגישות, ממשוב המרצה ומהתבניות החלופיות שמספקת Ally.

הדוח של המוסד זמין עבור כל הקורסים. זה לא משנה אם Ally מופעלת או כבויה בקורס. הקורס מופיע בדוח של המוסד.

בחר הפעל בקורסים עתידיים אם ברצונך ש-Ally תהיה מופעלת באופן אוטומטי בכל הקורסים החדשים.

אם לא תבחר זאת, Ally לא תהיה מופעלת בקורסים החדשים. אם ברצונך להפעיל את Ally במועד מאוחר יותר, הפעל את Ally עבור קורסים יחידים.

קביעת תצורה של הגדורת עזרה ב-Ally


קביעת תצורה של הגדרות עזרה של משתמש Ally

קבע תצורה של הודעות עזרה מותאמות אישית שמוצגות במצבי תבניות חלופיות ומשוב מהמרצה. ניתן להשתמש בהודעות העזרה המותאמות אישית כדי להפנות תלמידים ומרצים לתיעוד מוסד קיים, לשתף פרטי קשר וכן הלאה. כאשר לא הוגדרו הודעות מותאמות אישית, קישורי עזרה מצביעים על דפים אלה בעזרה של Blackboard:

ניתן להגדיר את תוכן העזרה המותאם אישית דרך ממשק המשתמש של התצורה של Ally ולהשתמש בתבנית Markdown כדי לסייע במתן הודעה מובנית ונגישה .

 1. עבור אל התצורה של Ally ובחר הגדרות עזרה.
 2. בחר את אפשרות העזרה של ברירת המחדל או המותאמת אישית הן עבור העזרה של משוב מהמרצה והן עבור העזרה של תבניות חלופיות.
 3. אם אתה בוחר באפשרות המותאמת אישית, ערוך את ההודעה 'מותאם אישית'.

  השתמש בתבנית Markdown כדי לסייע במתן הודעה מובנית (ונגישה).

 4. בחר שמור שינויים.

קבע תצורה של עזרה ממומחים

ספק למרצים ולתלמידים שלך גישה קלה לצוות מומחי הנגישות שלך. הפעל עזרה ממומחים כדי להוסיף דרך עבור המשתמשים שלך לבקש עזרה נוספת באופן ישיר בלוחות התבניות החלופיות והמשוב מהמרצה.

כאשר מתבצעת בקשה, דואר אלקטרוני המכיל את בקשת העזרה ופרטים אודות הקורס הנוכחי, פריט התוכן והמשתמש נשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני שאתה קובע את תצורתה.

 1. עבור אל התצורה של Ally ובחר הגדרות עזרה.
 2. בחר ספק עזרה מותאמת אישית הן עבור העזרה של משוב מהמרצה והן עבור העזרה של תבניות חלופיות.
 3. בחר הפעל עזרה ממומחים.
 4. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני עבור צוות מומחי הנגישות שלך.
 5. בחר שמור שינויים.

משתמש API של Ally עבור אינטגרציית Blackboard Learn צריך לקבל הרשאת "לוח מנהל מערכת (משתמשים) ומשתמשים" או "system.user.view" כדי לאפשר ל-Ally לכלול את שם התלמיד ואת כתובת הדואר האלקטרוני בדואר האלקטרוני של בקשת העזרה. משתמש API של Ally עבור אינטגרציית Moodle צריך לקבל הרשאת "moodle/user:viewalldetails" כדי לאפשר ל-Ally לכלול את שם התלמיד ואת כתובת הדואר האלקטרוני בדואר האלקטרוני של בקשת העזרה.

התאמה אישית של תכונות Ally


התאמה אישית של דגלי תכונות של Ally

באפשרותך להפעיל או לכבות חלק מהתכונות כדי להתאים אישית את Ally כך שתתאים להעדפות מוסד הלימודים שלך.

תחת התצורה של Ally, החלט אילו תכונות ברצונך להפעיל.

 1. עבור אל התצורה של Ally ובחר תכונות.
 2. מצא את התכונה שברצונך להפעיל או לכבות ובחר בה.
  • תבנית חלופית של גרסה מתורגמת: תלמידים יכולים להוריד תבנית חלופית מתורגמת של קובץ מקורי.
  • תבנית חלופית של BeeLine Reader: תלמידים יכולים להוריד תבנית חלופית של BeeLine Reader.
  • גש למשוב מהמרצה מהדוח של המוסד: ספק למנהלי מערכת, שירותים לבעלי מוגבלויות ומעצבי הדרכה גישה למשוב מהמרצה.
  • שילוב נתונים של Ally ב-EesySoft: מוסדות לימוד בעלי רישיון של EesySoft יכולים לאפשר ניטור מפורט יותר של אינטראקציות עם מודול תבניות חלופיות, המשוב מהמרצה ודוח הנגישות של הקורס. מוסדות לימוד יכולים להשתמש בנתונים אלה עבור דוחות אימוץ וקמפיניים בתוך EesySoft. השילוב של EesySoft מושבת כברירת מחדל.

   שילוב זה דורש רישיון EesySoft.

 3. בחר הפעל או השבת כדי להפעיל או לכבות את התכונה.

Configure Course Accessibility report

הגדרת CAR Schoology

 1. בתור מנהל Schoology , פתח את https://app.schoology.com/apps/profile/4848967623.

  אם נעשה שימוש בכתובת URL מותאמת אישית, ייתכן שיהיה עליך להחליף את app.schoology.com בכתובת ה-URL של המוסד שלך.

 2. בחר התקן את אפליקציית LTI.
 3. בחר אני מסכים ו הוסף לארגון. האפליקציה דוח נגישות הקורסים של Ally מופיעה עכשיו בקטע אפליקציות ארגוניות במרכז האפליקציות.
 4. בחר הגדר.
 5. השתמש באחת מכתובות ה-URL האלו בתור כתובת URL מותאמת אישית. החלף את "[ClientID]" במזהה הלקוח שלך.
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בארה"ב: https://prod.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בקנדה: https://prod-ca-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים באירופה: https://prod-eu-central-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בסינגפור: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
  • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים באוסטרליה: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/api/v1/[ClientId]/lti/instructor
 6. הזן את מפתח הצרכן והסוד המשותף.
 7. בקטע 'פרמטרים מותאמים אישית', הזן את הקוד הבא. החלף את "[ClientID]" בסוף במזהה הלקוח שלך.
  building_id=$com.schoology.Context.Building.id
  ally_client_id=[ClientID]
 8. בחר שמור הגדרות. דוח נגישות הקורסים של Ally יופיע בשלב זה בתפריט הניווט השמאלי בקורסים שלך.