הגדרת Ally ב-Blackboard Learn בתצוגות Original ו-Ultra

הגדרת Ally ב-Blackboard Learn

אנחנו מבצעים את ההגדרה עבורך. אם לא התקנת את Ally, פנה לנציג Blackboard שלך או שלח בקשה דרך Behind the Blackboard.

מידע נוסף בנוגע לאופן ההגדרה של Ally בסביבת Blackboard Learn

מוכן ללחוץ על המתג? לאחר שנוצר השילוב של Ally, באפשרותך לשלוט בזמינות של Ally דרך האזור 'כלים' של לוח מנהל המערכת.

לוח מנהל מערכת > כלים > Ally


קבלת גישה לתצורה של Ally

דרך התצורה של Ally באפשרותך להפעיל או לכבות את Ally בכל הקורסים שלך וליצור הגדרות עזרה מותאמות אישית.

עבור אל לוח מנהלי המערכת כדי למצוא את התצורה של Ally.

אינך רואה את התצורה של Ally בלוח מנהל המערכת שלך? עבור אל השאלות הנפוצות כדי לפתור בעיות.

קורסי קביעת תצורה של Ally


קורסי קביעת תצורה

עבור אל הדף התצורה של Ally שלך והפעל את Ally עבור כל הקורסים או החלט לכל קורס בנפרד. זה תלוי בך.

 1. ראה כמה מהקורסים שלך משתמשים ב-Ally.
 2. הפעל או כבה את Ally עבור כל הקורסים הקיימים. החלט מראש אם ברצונך שתהיה מופעלת גם עבור כל הקורסים העתידיים.
 3. חפש קורסים בודדים או סנן את כל הקורסים לפי 'מופעל', 'מושבת' ו'סמסטר'.
 4. הפעל או כבה את Ally עבור קורסים בודדים.

הפעל או כבה את Ally עבור קורס יחיד

כאשר Ally מופעלת, מרצים ותלמידים מפיקים תועלת מניקודי הנגישות, ממשוב המרצה ומהתבניות החלופיות שמספקת Ally.

הדוח של המוסד זמין עבור כל הקורסים. זה לא משנה אם Ally מופעלת או כבויה בקורס. הקורס מופיע בדוח של המוסד.

דרך התצורה של Ally, מצא את הקורס שברצונך לעדכן. השתמש בשדה ובמסננים של חיפוש כדי לחפש לפי כותרת קורס, מזהה קורס וקוד קורס.

בחר הפעל או השבת תחת העמודה מופעל כדי להפעיל או לכבות את Ally.

 • Ally כבויה: בחר הפעל אינטגרציית ממשק משתמש של קורס כדי להפעיל את
 • Ally מופעלת: בחר השבת אינטגרציית ממשק משתמש של קורס כדי לכבות את

הפעל או כבה את Ally עבור כל הקורסים

לא בטוח אם כל הקורסים משתמשים ב-Ally או לא? בראש הדף 'התצורה של Ally', ראה כמה מהקורסים שלך משתמשים כעת ב-Ally.

כאשר Ally מופעלת, מרצים ותלמידים מפיקים תועלת מניקודי הנגישות, ממשוב המרצה ומהתבניות החלופיות שמספקת Ally.

הדוח של המוסד זמין עבור כל הקורסים. זה לא משנה אם Ally מופעלת או כבויה בקורס. הקורס מופיע בדוח של המוסד.

באפשרותך להפעיל או לכבות את Ally בכל קורס קיים דרך הדף התצורה של Ally. בחר השבת/הפעל את כל הקורסים ובחר השבת או הפעל.

בחר הפעל בקורסים עתידיים אם ברצונך ש-Ally תהיה מופעלת באופן אוטומטי בכל הקורסים החדשים.

אם לא תבחר זאת, Ally לא תהיה מופעלת בקורסים החדשים. אם ברצונך להפעיל את Ally במועד מאוחר יותר, הפעל את Ally עבור קורסים יחידים.

לאחר שתבחר להשבית או להפעיל בכל הקורסים, עליך לאשר את בחירתך. בחר הפעל או השבת, בהתאם לבחירה שלך. בחר ביטול אם שינית את דעתך ואינך רוצה לשנות שום דבר.


הפעל את Ally עבור כל הקורסים החדשים בלבד

כאשר Ally מופעלת, מרצים ותלמידים מפיקים תועלת מניקודי הנגישות, ממשוב המרצה ומהתבניות החלופיות שמספקת Ally.

הדוח של המוסד זמין עבור כל הקורסים. זה לא משנה אם Ally מופעלת או כבויה בקורס. הקורס מופיע בדוח של המוסד.

בחר הפעל בקורסים עתידיים אם ברצונך ש-Ally תהיה מופעלת באופן אוטומטי בכל הקורסים החדשים.

אם לא תבחר זאת, Ally לא תהיה מופעלת בקורסים החדשים. אם ברצונך להפעיל את Ally במועד מאוחר יותר, הפעל את Ally עבור קורסים יחידים.

קביעת תצורה של הגדורת עזרה ב-Ally


קביעת תצורה של הגדרות עזרה של משתמש Ally

קבע תצורה של הודעות עזרה מותאמות אישית שמוצגות במצבי תבניות חלופיות ומשוב מהמרצה. ניתן להשתמש בהודעות העזרה המותאמות אישית כדי להפנות תלמידים ומרצים לתיעוד מוסד קיים, לשתף פרטי קשר וכן הלאה. כאשר לא הוגדרו הודעות מותאמות אישית, קישורי עזרה מצביעים על דפים אלה בעזרה של Blackboard:

ניתן להגדיר את תוכן העזרה המותאם אישית דרך ממשק המשתמש של התצורה של Ally ולהשתמש בתבנית Markdown כדי לסייע במתן הודעה מובנית ונגישה .

 1. עבור אל התצורה של Ally ובחר הגדרות עזרה.
 2. בחר את אפשרות העזרה של ברירת המחדל או המותאמת אישית הן עבור העזרה של משוב מהמרצה והן עבור העזרה של תבניות חלופיות.
 3. אם אתה בוחר באפשרות המותאמת אישית, ערוך את ההודעה 'מותאם אישית'.

  השתמש בתבנית Markdown כדי לסייע במתן הודעה מובנית (ונגישה).

 4. בחר שמור שינויים.

קבע תצורה של עזרה ממומחים

ספק למרצים ולתלמידים שלך גישה קלה לצוות מומחי הנגישות שלך. הפעל עזרה ממומחים כדי להוסיף דרך עבור המשתמשים שלך לבקש עזרה נוספת באופן ישיר בלוחות התבניות החלופיות והמשוב מהמרצה.

כאשר מתבצעת בקשה, דואר אלקטרוני המכיל את בקשת העזרה ופרטים אודות הקורס הנוכחי, פריט התוכן והמשתמש נשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני שאתה קובע את תצורתה.

 1. עבור אל התצורה של Ally ובחר הגדרות עזרה.
 2. בחר ספק עזרה מותאמת אישית הן עבור העזרה של משוב מהמרצה והן עבור העזרה של תבניות חלופיות.
 3. בחר הפעל עזרה ממומחים.
 4. הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני עבור צוות מומחי הנגישות שלך.
 5. בחר שמור שינויים.

משתמש API של Ally עבור אינטגרציית Blackboard Learn צריך לקבל הרשאת "לוח מנהל מערכת (משתמשים) > משתמשים" או "system.user.view" כדי לאפשר ל-Ally לכלול את שם התלמיד ואת כתובת הדואר האלקטרוני בדואר האלקטרוני של בקשת העזרה. משתמש API של Ally עבור אינטגרציית Moodle צריך לקבל הרשאת "moodle/user:viewalldetails" כדי לאפשר ל-Ally לכלול את שם התלמיד ואת כתובת הדואר האלקטרוני בדואר האלקטרוני של בקשת העזרה.

התאמה אישית של תכונות Ally


התאמה אישית של דגלי תכונות של Ally

באפשרותך להפעיל או לכבות חלק מהתכונות כדי להתאים אישית את Ally כך שתתאים להעדפות מוסד הלימודים שלך.

תחת התצורה של Ally, החלט אילו תכונות ברצונך להפעיל.

 1. עבור אל התצורה של Ally ובחר תכונות.
 2. מצא את התכונה שברצונך להפעיל או לכבות ובחר בה.
  • תבנית חלופית של גרסה מתורגמת: תלמידים יכולים להוריד תבנית חלופית מתורגמת של קובץ מקורי.
  • תבנית חלופית של BeeLine Reader: תלמידים יכולים להוריד תבנית חלופית של BeeLine Reader.
  • גש למשוב מהמרצה מהדוח של המוסד: ספק למנהלי מערכת, לשירותים לבעלי מוגבלויות ולמעצבי הדרכה גישה למשוב מהמרצה.
  • משוב מהמרצה לגבי תוכן של עורך טקסט עשיר: מרצים ומנהלי מערכת יכולים לגשת למשוב לגבי תוכן שנוצר בעורך WYSIWYG של LMS

   מידע נוסף על נגישות WYSIWYG למרצים

  • שילוב נתונים של Ally ב-Impact by Instructure (לשעבר EesySoft): מוסדות לימוד בעלי רישיון של Impact by Instructure יכולים לאפשר ניטור מפורט יותר של אינטראקציות עם רכיב מודאלי של תבניות חלופיות, המשוב מהמרצה ודוח הנגישות של הקורס. מוסדות לימוד יכולים להשתמש בנתונים אלה עבור דוחות אימוץ וקמפיינים בתוך Impact by Instructure. השילוב של Impact by Instructure מושבת כברירת מחדל.

   שילוב זה דורש רישיון של Impact by Instructure

 3. בחר הפעל או השבת כדי להפעיל או לכבות את התכונה.

קביעת תצורה של דוח נגישות של קורס

הגדרת דוח נגישות קורס עבור Blackboard Learn

הוסף את דוח הנגישות של הקורס הפונה למרצה לגרסת Blackboard Learn שברשותך.

אינך בטוח אילו צעדים לנקוט? היכנס אל Blackboard Learn כמנהל מערכת ועבור אל לוח מנהל המערכת. מספר הגרסה שלך מופיע שם. 


שאלות נפוצות

שאלות נפוצות לגבי Ally Admin Bb Learn

אילו גרסאות של Blackboard Learn תומכות ב-Ally?

Blackboard Ally נתמכת ב-Learn 9.1 Q2 2017 CU3 ואילך. היא זמינה גם עבור Learn SaaS הן בתצוגת הקורס Original והן בתצוגת קורס Ultra.

מוסדות Solaris באירוח עצמי אינם נתמכים.

האם ניתן לדרג תוכן באוסף התוכן של Blackboard Learn לפני החלת התוכן על קורס?

Ally מנקדת רק את התוכן המשמש בקורס. תוכן שאינו בשימוש עשוי להטות את הדוחש של המוסד ואינו כלול.

באפשרותך להעלות תוכן אל תיקייה מוסתרת בקורס, אם מרצים רוצים לבצע עדכוני נגישות לפני הפיכתה לזמינה.

האם Ally סורקת את כל התוכן באוסף התוכן?

Ally סורקת כעת רק פריטים המצורפים לקורס עצמו. המשמעות היא שהדיווח יכלול רק פריטים שהתלמיד יכול לגשת אליהם. הוא אינו כולל תוכן שאינו בשימוש.

מדוע אני לא רואה את התצורה של Ally בלוח מנהל המערכת שלי?

אתה זקוק ל-Blackboard Learn SaaS 3700.3.0 או ל-Blackboard Learn Q4 2019 (ואילך) כדי לראות את התצורה של Ally בלוח מנהל המערכת.

אם אתה נמצא במהדורה הנכונה, Blackboard Learn אינו בוחר תמיד באופן אוטומטי את הקישור החדש הזה בעת שדרוג למהדורה זו. אם זה המקרה, באפשרותך להחליף בין מצבי הזמינות של Ally Building Block למצבכבוי ולאחר מכן למצב מופעל שוב. בשלב זה, הקישור התצורה של Ally יהפוך לזמין.

אם אתה עובד במהדורה קודמת, אנחנו מספקים לך הוראות בנוגע לאופן קבלת הגישה אל התצורה של Ally במהלך ההגדרה.

אם עדיין אין לך גישה, שלח בקשה דרך Behind the Blackboard.