Yleiskatsauksesta näet oppilaitoksesi kurssisisällön helppokäyttöisyyden kuukauden, lukukauden tai lukuvuoden mukaan. Siitä näet yleisen helppokäyttöisyysarvon, luotujen kurssin ja luodun sisällön kokonaismäärän sekä löydetyt helppokäyttöisyysongelmat.

Jaksovalikon avulla voit tarkastella raporttia kuukauden, lukukauden tai lukuvuoden tasolla. Saat tarkempia tietoja viemällä raportin.

Poistetut kurssit näytetään vain kuukausien ja lukuvuosien raporteissa ja ne näytetään poistetuiksi merkittyinä. Poistetut kurssit eivät ole mukana lukukausiraporteissa.

Lisätietoja CSV-tiedostoon viemisestä


Helppokäyttöisyysarvo

Tästä viivakaaviosta näet kaiken LMS-kurssisisällön helppokäyttöisyysarvon valitulla ajanjaksolla. Jos valitset jaksovalikosta esimerkiksi Kuukauden mukaan, voit verrata tietoja kuukausien ajalta.

 • Kurssin helppokäyttöisyysarvo: tämä on kurssin sisältökohteiden helppokäyttöisyysarvojen keskiarvo.
 • Lukukauden helppokäyttöisyysarvo: Tämä on lukukauden aikana lisättyjen sisältökohteiden helppokäyttöisyysarvojen keskiarvo.

  Raportissa näytetään vain kursseihin ja sisältöön liittyvät lukukaudet. Lukukaudet, joilla ei ole yhtään kurssia tai mitään sisältöä, piilotetaan raportista. Tämä koskee myös poistettuja kursseja. Poistetut kurssit eivät ole mukana lukukauden raportissa eivätkä ne vaikuta lukukauden helppokäyttöisyysarvoon.

 • Lukuvuoden helppokäyttöisyysarvo: tämä on lukuvuoden aikana lisättyjen sisältökohteiden helppokäyttöisyysarvojen keskiarvo.
 • Kuukauden helppokäyttöisyysarvo: tämä on kuukauden aikana lisättyjen sisältökohteiden helppokäyttöisyysarvojen keskiarvo.

Raportissa vertaillaan myös helppokäyttöisyysarvoa Allyn kanssa ja ilman sitä. Mitä tämä tarkoittaa?

Tällä tavalla näet yleisen helppokäyttöisyysarvon ennen muutoksia ja muutosten tekemisen jälkeen. Kaikelle sisällölle annetaan helppokäyttöisyysarvo, ennen kuin Allyssa tehdään mitään kohteen parantamiseksi. Tämä on Ilman Allya -arvo. Kun sisältöä parannetaan, sen helppokäyttöisyysarvo muuttuu. Tämä on Allyn kanssa -arvo.

Kaikki kurssit, joilla ei ole vaihtoehtoisia muotoja ja ohjaajan palautetta käytössä, otetaan mukaan Allyn kanssa -arvoon.

Mitä suurempi arvo, sitä parempaa sisältö on.

Näet arvot osoittamalla ajanjaksoa viivakaaviossa. Jos haluat lisätietoja tietystä ajanjaksosta, valitse ajanjakso Kurssit yhteensä-, Luotu sisältö yhteensä-, Helppokäyttöisyyden kokonaisarvo- ja Helppokäyttöisyysongelmat -raportissa. Voit valita uuden ajanjakson myös jaksovalikossa.

Voit siirtyä kaavion jaksosta toiseen näppäimistön Sarkain-näppäimellä. Valitse jakso painamalla välilyöntiä.


Luotu sisältö yhteensä ja kurssit yhteensä

Näet uusien ja päivitettyjen sisältökohteiden määrän Luotu sisältö yhteensä -raportista. Näet niiden kurssien määrän, joilla on uusia ja päivitettyjä sisältökohteita, Kurssit yhteensä -raportista. Jokainen raportti vertaa nykyistä jaksoa edeltävään jaksoon.

Luotu sisältö yhteensä -raportissa eri sisältötyypit ilmaistaan värein. Osoittamalla sisältötyyppiä näet sen luodun kokonaismäärän ja helppokäyttöisyysarvon.

Näytönlukijoilla voi liikkua Luotu sisältö yhteensä -raportissa painamalla Sarkain-näppäintä.

Jos haluat tarkastella eri jaksoa, valitse uusi jakso helppokäyttöisyysarvon viivakaaviossa tai jaksovalikossa.


Helppokäyttöisyyden kokonaisarvo

Näet valitun jakson helppokäyttöisyysarvon. Näet sisältösi arvot ilman Allya ja Allyn kanssa. Voit verrata edellistä jaksoa Allyn kanssa nykyiseen jaksoon Allyn kanssa.

Jos haluat tarkastella eri jaksoa, valitse uusi jakso helppokäyttöisyysarvon viivakaaviossa tai jaksovalikossa.


Helppokäyttöisyysongelmat

Näet luettelon valitun jakson löydetyistä helppokäyttöisyysongelmista. Jos haluat tarkastella eri jaksoa, valitse uusi jakso helppokäyttöisyysarvon viivakaaviossa tai jaksovalikossa.

Ongelmat luetellaan prioriteettijärjestyksessä vakavista vähäisiin. Luettelon ensimmäiset ongelmat tulisi korjata ensimmäisenä. Ally määrittää prioriteetin sen perusteella, kuinka montaa opiskelijaa ongelma koskee ja kuinka usein se ilmenee, sekä helppokäyttöisyysarvon perusteella. Voit lajitella ongelmia niiden vakavuuden perusteella valitsemalla Vakava, Suuri tai Vähäinen.

 • Vakava: nämä ovat suurimpia helppokäyttöisyysongelmia, jotka edellyttävät eniten toimia.
 • Suuri: nämä ongelmat ovat helppokäyttöisyysongelmia, jotka eivät ole vakavia, mutta jotka silti edellyttävät toimia.
 • Vähäinen: näitä ongelmia olisi syytä parantaa helppokäyttöisyysarvon parantamiseksi.

Näet kunkin ongelmat perustiedot nopeasti.

 1. Sisältötyyppi
 2. Helppokäyttöisyysongelma
 3. Vakavuus
 4. Ongelmasta kärsivien sisältökohteiden kokonaismäärä
 5. Ongelmasta mahdollisesti kärsivien sisältökohteiden kokonaismäärä

Valitsemalla ongelman näet tarkan kuvauksen ongelmasta ja kursseista, joita se koskee.

Tämän helppokäyttöisyysongelman sisältävät kurssit -taulukosta näet kustakin kurssista kurssin tunnuksen, nimen, rekisteröityjen opiskelijoiden määrän, niiden opiskelijoiden määrän, joihin ongelmat vaikuttavat, sekä kurssin ongelmallisten kohteiden määrän ja kurssin helppokäyttöisyysarvon.

Voit palata Allyn oppilaitosraportin yleiskatsaukseen valitsemalla Takaisin yleiskatsaukseen. Voit verrata tämän ongelman sisältäviä kursseja eri jaksoilla raportin jaksovalikon avulla.

Näet tästä ongelmasta kärsivät kurssikohteet valitsemalla kurssin.

Näet kurssille ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrän ja luettelon kohteista, joita helppokäyttöisyysongelma koskee.

Voit palata Tämän helppokäyttöisyysongelman sisältävät kurssit -luetteloon valitsemalla Takaisin ongelmaan. Jos haluat ladata yksittäisen kurssin raportin, valitse Vie kurssi. Jos haluat tarkastella tiettyä kohdetta, valitse haluamasi kohde. Jos haluat siirtyä kurssin aloitussivulle ja parantaa kohteen helppokäyttöisyyttä Allyn ohjaajapalautteen avulla, valitse Siirry kurssiin.

Jos haluat avata ohjaajan palautteen ja parantaa kohteen helppokäyttöisyyttä, valitse kohteen helppokäyttöisyysarvon ilmaisin.

Lisätietoja arvoista ja kohteiden helppokäyttöisyyden parantamisesta


Kohteen helppokäyttöisyyden parantaminen

Siirry institutionaaliseen raporttiin oppimisen hallintajärjestelmässä. Etsi Helppokäyttöisyysongelmat-taulukosta tietty kurssin sisältökohde, jolla on helppokäyttöisyysongelma. Avaa palautepaneeli valitsemalla sisältökohteen helppokäyttöisyysarvon ilmaisin.

Tämä toiminto on kuitenkin oletusarvoisesti poissa käytöstä. Jos haluat ottaa sen käyttöön, tee tukipyyntö Behind the Blackboard -palvelussa. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun käytät institutionaalista raporttia oppimisen hallintajärjestelmästä (eli et suoraan URL-osoitteen avulla).

Lisätietoja arvoista ja kohteiden helppokäyttöisyyden parantamisesta