Ally tarjoaa helppokäyttöisyysraportteja osastoittain oppimisen hallintajärjestelmän (LMS) määritetyn institutionaalisen hierarkian perusteella. Osastotason raporttien avulla voit ymmärtää, miten oppilaitoksesi eri osat toimivat esteettömyyden suhteen, määrittää, mihin toimia kohdistetaan, sekä hankkia arvokasta tietoa.

Yleiset ylläpitäjät tai pääkäyttäjät voivat käyttää osastotason raportteja valitsemalla oppilaitosraportin Hakemisto-välilehden.

Määritä LMS:n osastokohtaiset raportit näyttämään osastot ja niihin liittyvät kurssit ylläpitäjille, jotka voivat hallita näitä osastoja.

Lisätietoja osastojen raporttien määrittämisestä

 

Hakemisto

Hakemistossa luetellaan oppilaitoksesi osastot tai solmut. Kunkin osaston osalta näet uusien ja päivitettyjen kurssien kokonaismäärän, uusien ja päivitettyjen sisältökohteiden kokonaismäärän ja osaston helppokäyttöisyyspisteet.

Kokonaismäärät ja pisteet perustuvat Yleiskatsaus-välilehdessä valittuun ajanjaksoon.

Jos osastolla on useampi kuin yksi taso, käytettävissä on alatasojen painike, jolla voit rajata näkymäsi osaston tietylle tasolle.

Raporttien tarkastelu

Hakemiston jokaiselle osastolle on helppokäyttöisyysraportti. Voit tarkastella osaston toimintaa valitsemalla Näytä raportti.

Osastoraportti on samankaltainen kuin oppilaitoksen kokonaisraportti, mutta siinä näytetään vain osastojen tiedot. Raportti on jaettu seuraaviin välilehtiin:

  • Yleiskatsaus: Yleiskatsauksesta näet osaston digitaalisen kurssisisällön helppokäyttöisyyden kuukauden, lukukauden , tai lukuvuoden mukaan. Siitä näet yleisen helppokäyttöisyysarvon, luotujen kurssin ja luodun sisällön kokonaismäärän sekä löydetyt helppokäyttöisyysongelmat.
  • Kurssit: Näet digitaalisen kurssisisällön helppokäyttöisyyden tiedot kurssin ja lukukauden tasolla. Taulukosta näet kaikki osaston kurssit, joissa on helppokäyttöisyysongelmia.
  • Käyttö: Näet, miten usein opiskelijat lataavat vaihtoehtoisen muodon ja ohjaajat korjaavat helppokäyttöisyysongelmia osastolla.
  • Hakemisto: Näytetään vain, kun osastolla on alatasoja.

LMS-järjestelmän oppilaitoshierarkian määrittäminen

Allyn osastoraportti perustuu oppimisen hallintajärjestelmän (LMS) määritettyyn oppilaitoshierarkiaan. Hierarkia on määritettävä oppimisen hallintajärjestelmään, jotta ylläpitäjät voivat tarkastella osastoraportteja.

  • Blackboard Learn: määritetty oppilaitoshierarkia
  • Instructure Canvas: määritetty alatilirakenne
  • Moodle: määritetyt luokat
  • D2L Brightspace: Määritetyt osastotason organisaatioyksiköt
  • Schoology: Käyttää automaattisesti "Schools"-määritystä.

Hakemisto-välilehteä ei näytetä, jos LMS:ssä ei ole määritetty oppilaitoshierarkiaa.

Osastoraportissa käytetään LMS:n oppilaitoshierarkian tietoja osastojen ja niihin liittyvien kurssien näyttämiseen ylläpitäjille, jotka voivat hallita kyseisiä osastoja. Yleiset ylläpitäjät näkevät kaiken. Osasto- tai solmuylläpitäjät näkevät vain oman osastonsa raportit .