Cyrchu adroddiadau

 1. Ewch i data.blackboard.com.

 2. Mewngofnodwch â'ch Cyfrif Sefydliadol neu Gyfrif Blackboard Data. 

 3. Dewiswch y ddewislen yn y gornel chwith uchaf.

 4. Yn y panel llywio yn y bar ochr fertigol ar y chwith, dewiswch yr adran o adroddiadau rydych eisiau ei chyrchu. 

 1. Mae gan bob adran adroddiadau restr o'r adroddiadau sydd ar gael a disgrifiad o'r cwestiynau mae pob adroddiad yn eu hateb.  

 1. Dewiswch adroddiad i'w gyrchu. 

Gall adroddiadau gynnwys nifer o dabiau o wybodaeth. Llywiwch drwyddynt i gyrchu'r holl ddata sydd ar gael.  

 

Animated GIF showing how to access reports. The steps are to go to data.blackboard.com, sign in with your institutional or Blackboard Account, Select the top-left menu, On the vertical left-sidebar navigation panels select the reporting area you want to explore, select the report you want to access within the selected reporting area.

Ailosod cyfrinair Blackboard Data 

Gallwch ailosod eich cyfrinair drwy ddilyn y dull canlynol os oes gennych gyfrif Blackboard Data. Os ydych yn defnyddio eich Cyfrif Sefydliadol i fewngofnodi, bydd angen i chi gysylltu â gweinyddwr eich system. 

 1. Ewch i'ch data.blackboard.com a dewiswch Mewngofnodi > Mewngofnodi â'ch cyfrif Blackboard Data

 2. Fel arall, ewch i'ch cyfrif Snowflake Reader a dewiswch y botwm Mewngofnodi gan ddefnyddio Auth0. 

 3. Dewiswch eich Rhanbarth Lletya SaaS. 

 4. O foddol mewngofnodi cyfrif Blackboard Data, dewiswch y ddolen Ddim yn cofio eich cyfrinair? 

 5. Rhowch gyfeiriad e-bost y defnyddiwr sydd eisoes â chyfrif Blackboard Data yn y maes cyfeiriad e-bost.  

 6. Dewiswch ANFON E-BOST. 

 7. Bydd neges gadarnhau yn ymddangos ar y dudalen. 

 8. Gwiriwch eich mewnflwch am e-bost oddi wrth Blackboard Data. Sylwer: Os na allwch ddod o hyd i'r e-bost yn eich mewnflwch, gwiriwch eich ffolder sbam neu sothach.  

 9. Yn yr e-bost, dewiswch CADARNHAU. Cewch eich ailgyfeirio at y dudalen Newid Cyfrinair. 

 10. O'r dudalen Newid Cyfrinair, gosodwch eich cyfrinair newydd. Ar ôl i chi roi a chadarnhau eich cyfrinair newydd, byddwch yn gweld neges sy'n cadarnhau newid y cyfrinair. 

 11. Ewch yn ôl i'ch cyfrif Snowflake Reader, neu dudalen mewngofnodi data.blackboard.com

 

Mae rhaid i'ch cyfrif gael ei greu a'i weithredu gan Blackboard Provisioning er mwyn i'r broses hon weithio. 


Gosodiadau iaith 


Dewis eich dewis iaith 

Gallwch ddewis eich dewis iaith o'r pecyn iaith sydd ar gael: 

 1. Dewiswch y gwymplen Dewis iaith. 

 1. O'r gwymprestr o ieithoedd sydd ar gael, dewiswch eich dewis iaith. 

Mae termau nad ydynt wedi'u lleoleiddio ar hyn o bryd a byddant yn parhau i fod yn Saesneg ar ôl i chi ddewis iaith arall. Caiff y fersiwn wedi'i leoleiddio o'r termau hyn ei gyflenwi'n raddol drwy gydol 2022 a 2023.  

Newid iaith eich calendr 

Mae calendrau dewisydd dyddiad Blackboard Data Reporting yn cyfateb i iaith eich system a allai fod yn wahanol i iaith eich porwr.  

Diweddaru gosodiadau eich system i weld eich calendr mewn iaith arall:   


Gosod cyfrifon sefydliadol 

Mae Blackboard yn symud tuag at Wasanaeth Dilysu Cyffredinol (UAS) ar gyfer pob cynnyrch Blackboard, yn cynnwys Blackboard Data.  

Ar hyn o bryd, mae grŵp bach o sefydliadau yn cymryd rhan mewn peilot UAS. Cadwch olwg ar y dudalen hon am ddiweddariadau ar linell amser Argaeledd Cyffredinol UAS a'i effaith ar gynhyrchion Blackboard Data. 

 

Y Gwasanaeth Dilysu Cyffredinol neu UAS yw gwasanaeth Mewngofnodi Unwaith newydd Blackboard ar gyfer eich cynhyrchion SaaS Blackboard trwyddedig. Mae'n fan mynediad unigol ar gyfer pob un o'ch cynhyrchion SaaS Blackboard trwyddedig sy'n cefnogi UAS. Unwaith caiff ei ffurfweddu, byddwch yn mewngofnodi unwaith yn unig a bydd modd i chi gael mynediad di-dor at eich cynhyrchion Blackboard drwy fynd i'w URL yn unig. Ni fydd angen mewngofnodiad ychwanegol. Yn ogystal â'r hwylustod uchod, mae UAS yn cynnig lefel uwch o reolaeth dros ddulliau dilysu nad ydynt yn rai UAS. 


Ailosod rheolyddion 

 1. Yn nhab adroddiad, ewch i'r rheolydd rydych eisiau ei ailosod. 

 1. Dewiswch yr eicon Mwy o Opsiynau.

 1. Dewiswch Ailosod. 


Cael Data Manwl gyda Hidlo Gweledol

Mae hidlo gweledol yn caniatáu i chi hidlo data cyrsiau a myfyrwyr drwy ddewis categorïau mewn patrymau data eraill yn yr un tab adroddiad.

Mae hidlo gweledol yn ychwanegu hidlyddion ar ben eich hidlyddion a ddewiswyd yn yr adran Rheolyddion a hidlyddion eraill yn y tab adroddiad.

Defnyddio hidlydd gweledol

 1. Dewiswch gategori mewn unrhyw batrwm data yn y tab adroddiad rydych eisiau hidlo'r data cyrsiau a myfyrwyr yn ei ôl.
 2. Amlygir y categori a ddewiswyd.
 3. Ewch i'r data cyrsiau a myfyrwyr i weld y data wedi'i hidlo yn ôl y categori a ddewisoch.

Adolygu a dileu hidlyddion gweledol

 1. Dewiswch y siart neu dabl rydych eisiau adolygu neu ddileu'r hidlyddion gweledol oddi wrtho.
 2. Yn y ddewislen opsiynau yn y gornel dde uchaf, dewiswch yr eicon hidlo. 
  Applied filter icon in the top right corner options
 3. Dewiswch yr eicon tynnu wrth ochr yr hidlydd rydych eisiau ei dynnu.
 4. I glirio pob hidlydd gweledol a ddefnyddiwyd, dewiswch Clirio. 
  Clear option in applied filters option

Gall cyfuniad o hidlyddion gweledol arwain at ddangos dim data. Tynnwch hidlydd gweledol i fynd yn ôl.

 

Enghraifft o hidlo gweledol mewn fideo


Mwyhau patrymau data 

 1. Yn nhab adroddiad, dewiswch y patrwm data rydych eisiau ei fwyhau. 
 2. Dewiswch yr eicon mwyhau yn y panel ar y dde.
 3. I leihau'r patrwm, dewiswch yr eicon lleihau yn y panel ar y dde.
   

Allgludo i CSV

 1. Yn nhab adroddiad, dewiswch y patrwm data rydych eisiau ei fwyhau.
 2. Dewiswch yr eicon Mwy o Opsiynau yn y panel ar y dde.
 3. Allgludo i CSV

Argraffu adroddiad

 1. Mewn tab adroddiad, dewiswch yr eicon yn y gornel dde uchaf.
 2. Dewiswch Argraffu.
 3. Dewiswch y gosodiadau ar gyfer eich argraffiad.
 4. Dewiswch Mynd i ragolwg.
 5. Gwnewch yn siŵr bod popeth yn edrych fel y dylai neu newidiwch bethau yn ôl yr angen drwy ddewis Ffurfweddu.
 6. Dewiswch ARGRAFFU yn y gornel dde uchaf.

Lawrlwytho adroddiad ar ffurf PDF

 1. Mewn tab adroddiad, dewiswch yr eicon yn y panel de uchaf.
 2. Dewiswch Cynhyrchu PDF. Arhoswch ychydig funudau wrth i'r ffeil PDF gael ei chynhyrchu.
 3. Pan fydd y PDF yn barod, dewiswch Lawrlwytho Nawr.
 4. Neu ddewiswch yr eicon yn y gornel dde uchaf eto a dewiswch Gweld Lawrlwythiadau. Bydd panel yn agor gyda'r ffeiliau PDF a gynhyrchwyd, dewiswch Clicio i lawrlwytho.

Amlder adnewyddu data Blackboard Data Reporting

Dros nos, yn unol â chylchfa amser yr enghraifft Blackboard Learn.


Nid yw Blackboard Data Reporting yn gweithio 

Os dewch ar draws problemau gyda Blackboard Learn, dyma rai pethau y gallwch roi cynnig arnynt: 

 • Gwiriwch eich cysylltiad â'r rhyngrwyd: Os na fydd Blackboard yn agor nac yn llwytho i chi, gwiriwch eich cysylltiad â'r rhwydwaith. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cysylltu â'r rhyngrwyd. 

 • Gwiriwch statws Blackboard: Os nad oes problemau gyda'ch cysylltiad â'r rhyngrwyd, gwiriwch status.blackboard.com i weld a yw Blackboard Data i lawr. Os yw ar y rhestr, mae'n broblem hysbys, ac rydym yn gweithio i'w thrwsio. Cadwch olwg ar y dudalen honno am ddiweddariadau. 

 • Cysylltwch â desg gymorth neu help eich sefydliad: Os nad ydych yn gweld problem ond mae'r broblem yn parhau, cysylltwch â desg gymorth neu help eich sefydliad. Os nad ydych yn gwybod sut i gysylltu â desg gymorth eich sefydliad, gallwch chwilio am eich prifysgol gyda'n Gwasanaeth Cymorth