Darganfod sut mae hyfforddwyr a myfyrwyr yn eich sefydliad yn defnyddio offer cyfarfodydd rhithwir, fel Collaborate Ultra. Gallwch gymharu hyd cyfarfodydd, presenoldeb ac amlder ar draws gwahanol gyfnodau.

Cymharu ystodau o ddyddiadau

Ar frig yr adroddiad, dewiswch yr ystodau o ddyddiadau ar gyfer cymharu data. Yn ddiofyn, mae'r adroddiad yn cymharu data o'r 30 diwrnod diwethaf â'r mis blaenorol.

Ystod 1 yw eich ystod o dyddiadau bresennol neu'r ystod ddiweddaraf. Yn ddiofyn, mae Ystod 1 yn cynnwys y 30 diwrnod diwethaf. Ystod 2 yw'r ystod o ddyddiadau cyn Ystod 1. Yn ddiofyn, Ystod 2 yw'r mis cyn Ystod 1.

Wrth i chi newid yr ystodau o ddyddiadau, cofiwch fod rhaid i ddyddiadau Ystod 1 fod ar ôl dyddiadau Ystod 2. Er enghraifft, os ydych eisiau cymharu'r un mis dros y ddwy flynedd ddiwethaf, Ystod 1 yw'r flwyddyn bresennol ac Ystod 2 yw'r flwyddyn flaenorol.

Defnyddiwch ystodau o ddyddiadau o'r un hyd i gael cymariaethau manwl gywir.

Mae'r data rydych yn eu gweld trwy gydol yr adroddiad yn adlewyrchu Ystod 1. Mae saethau a llinellau toriad yn dangos sut mae'r data wedi newid ers Ystod 2.

  • Saeth i fyny: Mae'r gwerth, neu'r rhif, wedi cynyddu ers yr ystod o ddyddiadau flaenorol.
  • Saeth i lawr: Mae'r gwerth, neu'r rhif, wedi gostwng ers yr ystod o ddyddiadau flaenorol.
  • Llinell doriad: Nid oes unrhyw newidiadau rhwng yr ystodau o ddyddiadau.

Graff llinell

Mae'r graff llinell yn dangos patrwm y sesiynau a lansiwyd yn Ystod 1. I weld rhifau dyddiol, pwyntiwch at bwynt data yn y graff llinell.

Gallwch lawrlwytho'r data mewn ffeil CSV i'w gweld ar ffurf tabl.

Blackboard Data reports line graph