Kullanıcı kaydetme hakkında

Kullanıcılar sayfası, kursunuza kayıtlı olan tüm kullanıcıları listeler ve bu kullanıcılara yönelik- ayarları yönetmenize izin verir. Çoğu durumda, kurumunuz kayıtlı öğrencilerin kurs kayıtlarını işler ve hesaplarını yönetir.

Kurumunuz buna izin veriyorsa ve size uygun izinleri verirse, kullanıcı ekleyip silmenin yanı sıra parola, rol, profil bilgileri ve kursunuzdaki kullanılabilirliği değiştirebilirsiniz.

Bu işlem için Kullanıcılar ve Gruplar bölümündeki Denetim Masası altında bulunan Kullanıcılar sayfasına gidin.

Kullanıcıları üç şekilde kaydedebilirsiniz. Bu seçeneklere Kullanıcı Kaydı menüsünden veya Toplu Kayıt seçeneğinden erişilebilirsiniz.

 • Kullanıcı oluşturma: Kullanıcılar oluşturun ve onları otomatik kaydedin.
 • Kaydedilecek Kullanıcıları Bul: Sistemde bir hesabı bulunan kullanıcıları kaydedin.
 • Toplu Kayıt: Birden fazla kullanıcıyı bir kerede kaydedin ve onlara bir kurs rolü atayın.

Kullanıcı oluştur

Kurumunuz eğitmenlerin yeni kullanıcı oluşturma özelliğini yönetir.

 1. Denetim Masası'nda, Kullanıcılar ve Gruplar bölümünü genişletin ve Kullanıcılar'ı seçin.
 2. Kullanıcılar sayfasından Kullanıcı Kaydet menüsüne erişip Kullanıcı Oluştur'u seçin.
 3. Kullanıcı Oluştur sayfasında, gerekli bilgileri ve ilgili diğer kişisel bilgileri girin.
 4. Kullanıcı için Rol ve Erişilebilirlik seçin.
 5. Gönder'i seçin.

Birden fazla bilgi sistemine sahip kurumlar için, kullanıcı oluşturma bu sayfanın en üstünden bağlanılarak erişilebilen farklı bilgi sisteminde gerçekleşebilir.

Kullanıcılar hakkında bilgi bir kullanıcı profilinde depolanır. Kurumunuz kullanıcı profilindeki verilerin hangi alanlarının kullanıcılara görüntüleneceğini ve hangilerinin kullanıcılar tarafından düzenlenebileceğini belirler.


Kaydedilecek kullanıcıları bulma

 1. Denetim Masası'nda, Kullanıcılar ve Gruplar bölümünü genişletin ve Kullanıcılar'ı seçin.
 2. Kullanıcılar sayfasından Kullanıcı Kaydet menüsüne erişip Kaydedilecek Kullanıcıları Bul'u seçin.
 3. Kullanıcı aramak için kullanıcı adı girin veya Gözat'ı tıklayın. Kullanıcı arama işleviyle sadece kursunuza kaydolmamış kullanıcıları bulabilirsiniz.
 4. Gerektiği kadar kullanıcı adını seçin veya yazın. Birden fazla kullanıcı adını virgülle ayırın.
 5. Kullanıcılar için bir Rol ve Kayıt Erişilebilirliği seçin.
 6. Gönder'i seçin.

Ayrıca kullanıcıları ada, soyada ve e-postaya göre arayabilirsiniz.

Bulunan Kullanıcılar: Arama sonuçları bir sayfada en fazla 25 ad görüntüler. 25 kullanıcıdan fazla sonuç veren aramalar kullanıcıları birden fazla sayfada görüntüler. Farklı sayfalarda görünen birden fazla kullanıcıyı kaydedemezsiniz. Bunun yerine, tek bir sayfadan kaydedilecek kullanıcıları seçin ve Gönder'i seçin. Kaydedilecek daha fazla kullanıcı seçmek için aramayı yeniden yapın.

Kullanılabilirlik: Kurumunuz tarafından Erişime Kapalı olarak seçilen kullanıcıları kaydedemezsiniz. Erişime Kapalı olarak seçtiğiniz ancak sizin kursunuzda kayıtlı kullanıcılar, Kurslarım sekmesinde kursunuzu göremez ve kursunuza erişemez. Siz kursu bu kullanıcılar için Kullanılabilir olarak ayarladığınızda kursunuzda kayıtlı olduklarını görebilirler.


Toplu kullanıcı kaydetme

Toplu Kullanıcı Kaydetme birden fazla kullanıcıyı kursunuza ekler ve onlara bir kurs rolü atar. Sistemde bulunmayan kullanıcılar sistemde oluşturulur ve kursunuza eklenir. Kullanıcı verileri sistem dışında oluşturulması gereken bir toplu iş dosyasında tanımlanır. Ortak oluşturma araçları metin düzenleyiciler ve Microsoft Excel'dir.

Toplu şekilde kullanıcı kaydedip edemeyeceğinizi kurumunuz belirler.

 1. Denetim Masası'nda, Kullanıcılar ve Gruplar bölümünü genişletin ve Kullanıcılar'ı seçin.
 2. Kullanıcılar sayfasında Toplu Kullanıcı Kaydetme'yi seçin.
 3. Toplu iş dosyasını bulmak için Gözat'ı seçin ve gerekirse Ayırıcı Türü'nü tıklayın.
 4. Gönder'i seçin.

Toplu iş dosyasını biçimlendirme

Toplu iş dosyasında her bir satırda yalnızca bir kayıt olmalıdır. Her alanın bir sınırlayıcı ile ayrılması ve tırnak işareti içine alınması gerekir.

Microsoft Excel tarafından otomatik olarak oluşturulan CSV (virgülle ayrılmış değer) dosyaları her alanın iki tarafına tırnak işaretleri ekler.

Alanlar her kullanıcı kaydı için aşağıdaki sırayla görünmelidir.Yıldız ile işaretlenmiş alanlar gereklidir.

Username*, Last Name*, First Name*, Email, Password*, Course Role*, Student ID, Middle Name, Job Title, Department, Company, Street 1, Street 2, City, State / Province, Zip / Postal Code, Country, Work Phone, Home Phone, Work Fax, Mobile Phone, Website, Course Availability, Other Name, Suffix, Title

Toplu Kayıt işlevini kullanarak bir kullanıcı kaydını değiştiremezsiniz. Sistem kullanıcı adını tanırsa kayıt kullanıcı verileri değiştirilmeden işlenir. Sistem bir kullanıcı adını tanıdığında sadece kurs rolü ve kullanılabilirliği işlenir. Kullanıcı kaydına ilişkin diğer bilgiler yoksayılır.

İsteğe bağlı alanları boş bırakabilirsiniz. Username alanı, büyük/küçük harfe duyarlıdır. Password alanını boş bırakırsanız kullanıcının parolası kullanıcı adıyla aynı olur. Boş bir Password değerinin tırnak işaretleri içine alınması gerekir. Course Availability alanına, Evet için E ve Hayır için H yazın. Varsayılan olarak, kullanıcılar bir kursta müsait durumdadır ancak bu ayarı kurs içinden denetleyebilirsiniz.

Toplu iş dosyaları hakkında

Toplu iş dosyaları, sisteme karşıya yüklenecek büyük miktarda bilgiyi tutabilen TXT dosyalarıdır. Her toplu iş yardımcı programında, toplu iş dosyasını oluşturmayla ilgili özel talimatlar bulunur. Aşağıdaki toplu iş dosyası standartları evrenseldir:

 • Her dosya desteklenen bir dosya türünde ( TXT (düz metin) veya CSV (virgülle ayrılan değerler)) olmalıdır.

  Microsoft Excel 2003 ve daha sonraki sürümleri, çalışma sayfası bir CSV dosyası olarak kaydedilirse her alana otomatik olarak çift tırnak ekler.

 • Her dosya DOS biçiminde olmalıdır. MAC veya UNIX biçimindeki dosyalar DOS'a çevrilmelidir.
 • Her alan çift tırnak işareti içine alınmalıdır. Örneğin: "Can"
 • Bir alanda tırnak işaretleri varsa, sonraki karakterin alanın sonunu işaretlemediğini göstermek için bir çıkış karakteri kullanın. Çıkış karakteri ters eğik çizgidir (\). Örneğin: "\"NICKNAME\""
 • Her alan aşağıdaki ayırıcılardan biriyle ayrılmalıdır: Virgül, iki nokta veya sekme. OTOMATİK seçildiğinde, her toplu iş dosyasında yalnızca bir ayırıcı türü kullanılabilir. Örneğin: "Can","Yılmaz" veya " "Can":"Yılmaz"
 • Her kayıt ayrı bir satırda olmalıdır. Örneğin:

  "Can","Yılmaz"

  "Sema","Bakır"

 • Kayıtların arasına boş satır eklemeyin. Boş satır işlenir ve bir hata döndürülür.
 • Çoğu tarayıcıda zaman aşımı kısıtlamaları olduğundan, Blackboard her bir toplu iş dosyasının 500 kaydı aşmamasını önerir.

Bir kursa kayıtlı tüm kullanıcıları listeleme

 1. Denetim Masası'nda, Kullanıcılar ve Gruplar bölümünü genişletin ve Kullanıcılar'ı seçin.
 2. Kullanıcılar sayfasında Git'i seçin. Tüm kullanıcılar görünür.

  Listeyi elektronik tablo formatında karşıdan yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Not Verisiyle Çevrim Dışı Çalışma bölümüne bakın.

 3. Denetim Masası'nda Not Merkezi bölümünü genişletin ve Tam Not Merkezi'ni seçin.
 4. Çevrim Dışı Çalış menüsünün üzerine gelin ve İndir ögesini seçin.
 5. İndirmek istediğiniz sütunları seçin. Öğrencilerin listesi otomatik eklenir.
 6. Gönder'i seçin ve dosyayı kaydedin.

Kullanıcıları kurstan kaldır

Kursunuzdan bir kullanıcıyı kaldırdığınızda bu işlem kalıcıdır ve geri alınamaz. Not Merkezi bilgileri, değerlendirme ve ödev bilgileri kullanıcılarla ilişkili tüm bilgiler ve kurs istatistikleri de silinir. Tartışma panosu gönderileri, alınan iletiler ve e-posta iletileri silinmez. Silinen kullanıcılar ve ilgili bilgileri kursunuza geri yüklenemez. Ancak, ilişkilendirilmiş veri olmadan silinen bir kullanıcıyı kursunuza yeniden kaydedebilirsiniz.

 1. Denetim Masası'nda, Kullanıcılar ve Gruplar bölümünü genişletin ve Kullanıcılar'ı seçin.
 2. Ardından Kullanıcılar sayfasında, kursunuzdan kaldırmak istediğiniz kullanıcıların yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
 3. Kurstan Kullanıcıları Kaldırma seçeneğini tıklatın.
 4. Açılır bir pencere eylemin sonucunun kalıcı olduğu konusunda sizi uyarır. Kullanıcıyı silmek için Tamam'ı tıklatın.

İsterseniz kullanıcıları bir kerede de silebilirsiniz:

 1. Kullanıcılar sayfasında kullanıcının menüsüne gidin ve Kurstan Kullanıcıları Kaldır'ı seçin.
 2. Açılır bir pencere eylemin sonucunun kalıcı olduğu konusunda sizi uyarır. Kullanıcıyı silmek için Tamam'ı tıklatın.

Kullanıcı ayarlarını yönetme

Bu seçeneklere kullanıcının menüsünden erişebilirsiniz:

 • Düzenle: Bir kullanıcı hakkında kişisel bilgileri güncelleştirin.
 • Kullanıcı Parolasını Değiştir: Bir parolayı değiştirin. Kullanıcı değişiklik hakkında bir e-posta bildirimi alacaktır.
 • Kullanıcının Kurstaki Rolünü Değiştir: Kullanıcının rolünü seçin. Bu ayar sadece öğretmeni olduğunuz kursu etkiler.
 • Kursta Kullanıcının Kullanılabilirliğini Değiştir: Kullanıcının kullanılabilirliğini Evet veya Hayır olarak ayarlayın. Bu ayar sadece öğretmeni olduğunuz kursu etkiler. Erişilebilirlik, Kullanıcılar sayfasının sağ sütununda görüntülenir.
 • Kullanıcıları Kurstan Kaldır: Bu seçeneği kullanıcıları silmek için seçin. Kaldırma işlemini onaylamanız istenir.

Kayıt seçenekleri

Öğrencilerin kursunuza nasıl kaydolacağını kontrol edebilirsiniz.

 1. Modu Düzenle'yi AÇIK olarak değiştirin.
 2. Ardından Denetim Masası'nda, Kişiselleştirme bölümünü genişletin ve Kayıt Seçenekleri'ni seçin.
 3. Uygun kayıt ögesini seçin.
  • Eğitmen / Sistem Yöneticisi: Bu seçenek kurumunuzdaki eğitmene veya Blackboard yöneticisine kayıt işlemini kontrol etme yetisi verir. Öğrencilerin kurs eğitmenine e-postayla kayıt isteği göndermesini sağlayacak bir bağlantı oluşturmak için onay kutusunu seçin. Bu bağlantı kurs kataloğunda görünür.
  • Kendini Kaydetme: Bu seçenek öğrencilerin kendilerini kursunuza kaydetmelerini sağlar.
   • Tarih alanlarında ayrı ayrı Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi belirleyerek ya da aynı anda her ikisini de ayarlayarak öğrencilerin kayıt işlemini bireysel olarak yapabileceği bir tarih aralığı belirleyebilirsiniz. Tarihleri seçmezseniz, kursunuzu kullanılamaz yapmadığınız veya kurs süresi tarihleri geçmediği sürece, bir öğrenci herhangi bir zamanda kendini kaydedebilir.
   • Bireysel kayıt işlemini doğrulamak için Erişim Kodu kullanabilirsiniz. Bir erişim kodu, kendini kursunuza kaydedebilen veya kaydedemeyen kişiler üzerinde bir kontrol derecesi sağlar, ancak kayıt işlemini başlatma ve tamamlama öğrenciye bırakılır.