Dil paketleri, Blackboard Learn'ü farklı hedef kitlelere uygun dil ve kültür standartlarını kullanarak gösterir. Dil paketi tercihleri sistem, kurs veya organizasyon ve kullanıcı seviyelerinde tanımlanır.

Dil paketlerinin üç seviyesi

Sistem seviyesi

Kurumunuz bir dil paketini sistem varsayılanı olarak tanımlar. Bu dil paketi, kurs veya kullanıcı seviyesinde başka dil paketleri ayarlanmamışsa görünür.

Kurs seviyesi

Orijinal deneyiminde, varsayılandan farklı bir dil paketi ayarlayarak o kurstaki tüm kullanıcıların aynı dil paketini görüntülemesini sağlayabilirsiniz. Örneğin; İspanyolca dil sınıfına ders veriyorsanız kurs seviyesi dili olarak İspanyolca'yı seçmek isteyebilirsiniz. Şu anda Ultra deneyiminde eğitmenler, kursa özel dil belirleyemez.

Kullanıcı seviyesi

Dil paketi seçimi zorunlu yapılmak üzere ayarlanmamışsa bireyler kendi tercih ettikleri dil paketlerini seçebilir.

İçerik alanları ve araçlar için özelleştirilmiş adlar dil paketiyle birlikte değişmez. Bu değerler tüm dil paketlerinde aynı kalır. Sistemdeki varsayılan adlar çevrilir ve her dil paketinde farklı görünür.


Dil paketi ayarlayın

  1. Denetim Masası'nda, Kişiselleştirme bölümünü genişletin ve Özellikler'i seçin.
  2. Özellikler sayfasında Dil Paketi menüsünden bir seçim yapın.
  3. Kursu her zaman seçili dil paketinde göstermek için Dil Paketini Zorunlu Yap'ı tıklatın.
  4. Gönder'i seçin.

Bir kurs için dil paketi seçmezseniz kurs kullanıcının tercih ettiği dil paketinde görüntülenir. Kullanıcı bir dil paketi tercih etmemişse, kurs sistemin varsayılan dil paketinde görüntülenir.


Dil paketi seçimlerinden etkilenmeyen kurs alanları

Genellikle Denetim Masası, kullanıcının seçtiği dil paketinde değil, kursun seçilen dil paketinde görüntülenir. Sayfa, kurs içindeki birkaç yerde kurs dil paketi yerine sistemin varsayılan diliyle ya da kullanıcının tercih ettiği dil paketiyle gösterilir. Şu sayfalar seçilen kurs dil paketinde gösterilmez:

  • Denetim Masası > Kurs Bilgileri > Ögeyi Düzenle, Ögeyi Kopyala, Ögeyi Ekle, Ögeyi Sil
  • Denetim Masası > Dosyaları İçerik Koleksiyonuna Kopyala
  • Denetim Masası > Tartışma Panosu > Forum Ekle
  • Denetim Masası > Duyurular > Alındı onayı

Sağdan sola yazılan dilleri kullanırken İngilizce rakamlar asla aksi yöne döndürülmez. Örneğin, A58B265 gibi bir ifade soldan sağa ve sağdan sola yazılan diller için aynı kalır. Tarihler, kesme işaretleri ve medya kontrolleri yön değiştirmez ancak yön işaretleri ve kaydırma çubukları yön veya konum değiştirir.

Hicrî ya da Miladî takvimlerde, İngilizce sayılarla İngilizce yazılmışsa takvim soldan sağa gösterilir. Buna karşılık Arapça yazılmışsa takvim yön değiştirir ve sağdan sola gösterilir.