Web siteleri için Ally gezgini

Web siteleri için Ally gezgini, bir web sitesindeki robots.txt dosyasına Disallow ifadelerini katar. Bu ifadeler; arama sayfaları, takvim uygulamaları vb. belirli içerik türlerinde gezginin sonsuz gezinme döngüsüne girmesinin önlenmesine yardımcı olur.

Web siteleri için Ally gezgini, Robotları hariç tutma standardıyla uyumludur. Ally'ın kullandığı belirli kullanıcı temsilcisi şudur: blackboardally


Alternatif biçimleri devre dışı bırakma

İsterseniz tek tek içerik öğeleri için alternatif biçimleri kapatabilirsiniz. HTML'inizin içindeki bağlantılı dosyaya data-ally-af-disabled özniteliğini ekleyin. Bu öznitelik, dosyanın Alternatif Biçimler panelinde görünmesini engeller.

Örneğin, özniteliği bağlantılı bir dosyaya eklerseniz o bağlantılı dosya listede görünmez:<a data-ally-af-disabled href:"https://filename.pdf">PDF file</a>.

İçerik öğesinin Alternatif biçimler panelinde görünmesini istiyorsanız dilediğiniz anda özniteliği kaldırabilirsiniz.

Örnek:

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body>
    <p><a href="/example1.pdf">This link will show up</a></p>
    <p><a data-ally-af-disabled href="/example2.pdf">This link will not show up</a></p>
  </body>
</html>


Web sayfasının bazı kısımlarını hariç tutma

Web sayfasının belirli kısımlarını alternatif biçim içeriğinin dışında bırakabilirsiniz. HTML'inizin içindeki içerik öğesine data-ally-exclude özniteliğini ekleyin. Bu öznitelik, içeriğin seçilen alternatif biçimin içinde görünmesini engeller.

Örneğin, özniteliği sayfadaki bir görüntüye eklerseniz sayfayı BeeLine Reader alternatif biçiminde açtığınızda söz konusu görüntü görünmez.

Web sitesinde bir <main> öğesi mevcutsa alternatif biçim içeriğinde yalnızca o ana öğenin içindekiler görünür. Ana öğenin dışında kalan her şey otomatik olarak hariç tutulur. Söz konusu ana öğenin içindeki öğeleri hariç tutmak için yine de data-ally-exclude özniteliğini kullanabilirsiniz.

Örnek:

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head></head>
  <body>
    <p>This will show up</p>
    <p data-ally-exclude>This will not show up</p>
  </body>
</html>


Alternatif biçimleri indirme simgesini yapılandırma

Alternatif biçimleri indirme simgesinin nasıl görünmesini istediğinize karar verin. Şu seçeneklerden birini seçin:

  • Sayfanın solunda küçük simge:data-ally-af-style="flag_small"
  • Sayfanın solunda büyük simge:data-ally-af-style="flag_large"
  • Sayfanın altı boyunca çubuk şeklinde:data-ally-af-style="bar_bottom"

Görünümünü ve tarzını özelleştirmek için bu komut dosyasını kullanın.

<!--
    Ally Web Sitesi Entegrasyon Komut Dosyası.
    "data-ally-af-style", görünümü ve tarzı özelleştirmek için aşağıdaki değerlerden biri olabilir:
        - flag_small
        - flag_large
        - bar_bottom
-->
<script
  data-ally-loader
  data-ally-platform-name="web"
  data-ally-client-id="8366"
  data-ally-af-style="flag_small"
  src="https://prod.ally.ac/integration/api/ally.ui.js">
</script>


İçerik düzenleyicisi geri bildirimini yapılandırma

Sitenizi, erişilebilirlik sorunlarınızın tam olarak nerede olduğunu görebileceğiniz şekilde yapılandırın. Sitenizdeki sayfaları yapılandırdıktan sonra, erişilebilirlik raporunuza gidin ve sorun olan bir etki alanı bulun. Düzenleyici içerik geri bildirimi panelini açmak için erişilebilirlik sorunu olan öğedeki puan göstergesini seçin. Ön izleme penceresinden sayfanızda vurgulanan sorunlara bakın.

Sayfa içeriğinizin ön izleme penceresinde görünmesini istiyorsanız sitenizdeki sayfalar için bu ayarların olması gerekir.

  • HTTPS'yi destekle
  • AllyJS komut dosyası ekle

    Bu komut dosyası, alternatif biçimler için de gereklidir. Vurgulanan sorunları ön izleme penceresinde görmek istiyor ama alternatif biçimleri sitenize eklemek istemiyorsanız  data-ally-af-style=none özelliğini kullanın.

  • Sayfanın, Ally etki alanı tarafından bir iframe içine yerleştirilmesine izin ver
  • Ally etki alanı tarafından barındırılan komut dosyalarına, stillere, görüntülere ve alt iframe'lere izin ver

Ally'ın sayfalarınızı bir iframe içine yerleştirmesine izin verin

İçerik düzenleyicisi geri bildirimi panelinden tam olarak yararlanmak istiyorsanız güvenilir bir ortak olarak Ally'ın içeriğinizi bir iframe'e yerleştirmek için izne ihtiyacı vardır. Bu izin, Ally'ın içeriğinizi içerik düzenleyicisi geri bildirimi panelinin ön izleme penceresinde göstermesine olanak tanır. Söz konusu panele yalnızca Erişilebilirlik raporunuzdan erişilebilir.

Web sayfanızın iframe'lere yerleştirilmesini engellerseniz (örneğin X-Frame-Options veya Content-Security-Policy üstbilgileri ile), https://*.ally.ac ifadesini frame-ancestors yönergesine eklemek için Content-Security-Policy üstbilginizi eklemeniz veya değiştirmeniz gerekir.

Örnekler

Yapılandırma örnekleri
Geçerli yapılandırmaframe-ancestors yönergesini ekleyin veya güncelleştirin
DENY değerini içeren X-Frame-Options üstbilgisiContent-Security-Policy: frame-ancestors https://*.ally.ac;
SAMEORIGIN değerini içeren X-Frame-Options üstbilgisiContent-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://*.ally.ac;
frame-ancestors yönergesi 'none' olan Content-Security-PolicyContent-Security-Policy: frame-ancestors https://*.ally.ac;
Etki alanı listesine sahip frame-ancestors yönergesi olan Content-Security-PolicyContent-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://*.anothersite.com https://*.ally.ac;