Het rapport Student engagement helpt je het volgende te begrijpen en te beantwoorden: 

 • Verdeling cursuscijfer 

  • Wat is de verdeling van cursussen op het huidige eindcijfer?

 • Cijfergrens

  • Welk percentage studenten heeft cijfers op, boven of onder de cijfergrens?

  • Hoe zijn studenten verdeeld over de cijfergrenzen per hiërarchieknooppunt binnen de instelling?

  • Hoe verhouden de hiërarchieknooppunten binnen de instelling zich tot de prestaties van studenten binnen de cijfergrenzen?

  • Hoe verhouden cursussen zich tot de prestaties van studenten binnen de cijfergrenzen?

  • Welke studenten hebben cijfers op, boven of onder de cijfergrens?

 

Gegevensbron: Blackboard Learn 


Besturingselementen gebruiken 

Gebruik de sectie Besturingselementen om de gegevens in een rapporttabblad te filteren en te verfijnen op basis van je behoeften. Elk tabblad heeft een bepaalde set Besturingselementen of filters die je kunt gebruiken. Je kunt altijd teruggaan en je besturingselementen opnieuw instellen.  

Een gedetailleerdere beschrijving van elk besturingselement krijg je in onze Blackboard Data Reporting-sectie Woordenlijst van besturingselementen


Cursusverdeling 

Wat is de verdeling van cursussen op het huidige eindcijfer? 

Dit staafdiagram telt het aantal studenten met een genormaliseerde cijferscore in elk van de getoonde 10%-stroken. Elke balk in de grafiek komt overeen met een strook van 10% voor het huidige eindcijfer

Overweeg:  

 • Deze meting omvat alleen cursussen waarvoor cijfers zijn gepost. 

 • Deze meting telt alleen actieve studenten

 


Cijfergrens

Welk percentage studenten heeft cijfers op, boven of onder de cijfergrens?

Dit ringdiagram meet het percentage cursusinschrijvingen van studenten die cijfers op, boven of onder de cijfergrens hebben die je hebt geselecteerd. Aangezien dit rapport de cursusinschrijvingen van studenten telt en niet de unieke studenten, kan één student in beide segmenten worden weergegeven.
 

Hoe zijn studenten verdeeld over de cijfergrenzen per hiërarchieknooppunt binnen de instelling?

Deze gestapelde staafgrafiek vergelijkt het percentage studenten met cijfers op, boven en onder de cijfergrens die je hebt geselecteerd op het hiërarchieknooppunt binnen de instelling binnen de filters die je hebt geselecteerd.

 

Hoe verhouden de hiërarchieknooppunten binnen de instelling zich tot de prestaties van studenten binnen de cijfergrenzen?

Deze tabel geeft aan hoe elk hiërarchieknooppunt binnen de instelling presteert op het gebied van aantal cursussen, het aantal actieve studenten, de gemiddelde genormaliseerde cijferscore en het percentage cursusinschrijvingen van studenten op of boven de geselecteerde cijfergrens.

 

Hoe verhouden cursussen zich tot de prestaties van studenten binnen de cijfergrenzen?

Deze tabel geeft aan hoe elke cursus binnen de filters die je hebt geselecteerd, presteert op het gebied van aantal actieve studenten, de gemiddelde genormaliseerde cijferscore en het percentage cursusinschrijvingen van studenten op of boven de geselecteerde cijfergrens.

 

Welke studenten hebben cijfers op, boven of onder de cijfergrens?

Deze tabel geeft aan welke studenten cijfers hebben op, boven of onder de cijfergrens per cursusinschrijving van student binnen de filters die je hebt geselecteerd. Studenten worden standaard gesorteerd op hun voornaam in oplopende volgorde (A-Z). Deze tabel bevat persoonsgegevens: ga hier zorgvuldig mee om.

Overweeg: 

 • Je kunt het koppelingspictogram in de kolom E-mailadres gebruiken om een e-mail naar een student te sturen. Nadat je het koppelingspictogram hebt geselecteerd, word je doorgestuurd naar je vooraf ingestelde e-mailconfiguratie.