Rapporten om deltagarengagemang hjälper dig att förstå och besvara: 

 • Fördelning av kursresultat 

  • Hur fördelas kurserna efter aktuellt slutresultat?

 • Resultatgräns

  • Hur stor andel av deltagarna har resultat på, över eller under resultatgränsen?

  • Hur fördelas deltagarna över olika resultatgränser efter lärosäteshierarkinod?

  • Hur står sig lärosäteshierakinoder vad gäller deltagarresultat över resultatgränser?

  • Hur står sig kurser vad gäller deltagarresultat över resultatgränser?

  • Vilka deltagare befinner sig på, över eller under resultatgränsen?

 

Datakälla: Blackboard Learn 


Använd Kontrollknappar 

Du kan använda avsnittet Kontroller för att filtrera och förfina data som visas i varje rapportflik baserat på dina behov. Varje flik har en specifik uppsättning Kontroller eller filter som du kan använda. Du kan alltid gå tillbaka och återställa kontrollknapparna.  

Få en mer detaljerad beskrivning av varje kontrollknapp i avsnittet ordlistans kontrollknappar för Anthology Illuminate Reporting


Kursdistribution 

Hur stor andel av deltagarna har bedömts?

Ringdiagrammet visar antalet inskrivna deltagare som har ett resultat och saknar resultat inom de filter som du har valt. De resultat som visas baseras på den resultatberäkning som du har valt.

Tänk på:  

 • Bedömda och ej bedömda inskrivningar räknar antalet aktiva inskrivna deltagare med bedömda och ej bedömda objekt i en kurs.
 • Det här måttet inkluderar endast kurser där resultat har publicerats.
 • Endast aktiva deltagare räknas.
 • Fler ej bedömda inskrivningar innebär färre deltagare med publicerade resultat i en kurs.

Vad är det lägsta, genomsnittliga och högsta resultatet?

Tänk på:

 • Procentandelen för lägsta resultat motsvarar de lägsta resultat som en inskriven deltagare har fått i en kurs.
 • Den genomsnittliga resultatprocenten beräknas som medianvärdet för de resultat som erhållits av alla inskrivna deltagare i en kurs.
 • Procentandelen för högsta resultat motsvarar de högsta resultat som en inskriven deltagare har fått i en kurs.

Vad är deltagarfördelningen efter resultat?

Det här staplade stapeldiagrammet visar antalet inskrivna deltagare grupperat efter resultatintervall inom de underordnade objekten till den lärosäteshierarkinod som du har valt. De resultat som visas baseras på den resultatberäkning som du har valt. Det här måttet inkluderar endast kurser där resultat har publicerats och räknar endast aktiva deltagare.

Vad är resultatfördelningen per kurs?

Tabellen visas resultatprestationer för varje kurs inom de filter som du har valt. De resultat som visas baseras på den resultatberäkning som du har valt. Det här måttet inkluderar endast kurser där resultat har publicerats och räknar endast aktiva deltagare.

Resultatfördelning visar hur resultat spritts i en kurs. En lägre procentsats för resultatfördelning innebär att fler deltagare har liknande resultat. Resultatfördelning beräknas som skillnaden mellan de övre 75 procenten och de lägre 25 procenten i en uppsättning resultat (kvartilavstånd).

Tänk på:

 • Den genomsnittliga resultatprocenten beräknas som medianvärdet för de resultat som erhållits av alla inskrivna deltagare i en kurs.
 • Procentandelen för högsta och lägsta resultat motsvarar de högsta och lägsta resultat som en inskriven deltagare har fått i en kurs.

Vad är resultatfördelningen per kurs?

Tabellen visar hur varje deltagare presterar i sina kurser inom de valda filtren. Det här måttet räknar endast deltagare i aktiva kurser.

Tänk på:

 • Slutresultatet beräknas som det viktade genomsnittet för alla resultat, beroende på hur stor vikt som tilldelats varje bedömningsbart objekt.
 • Genomsnittsresultatet beräknas som medianvärdet för alla resultat.
 • Antal objekt som bedömts som noll: visar antalet bedömningsbara objekt som deltagaren har fått ett nollresultat på.

 

 


Resultatgräns

Hur stor andel av deltagarna har resultat på, över eller under resultatgränsen?

Ringdiagrammet mäter procentandelen av kursinskrivningar för deltagare som har resultat på, över eller under resultatgränsen som du har valt. Eftersom den här rapporten räknar kursinskrivningar för deltagare och inte unika deltagare kan en enskild deltagare representeras i båda segmenten.
 

Hur fördelas deltagarna över olika resultatgränser efter lärosäteshierarkinod?

Stapeldiagrammet jämför procentandelen deltagare som har resultat på, över eller under resultatgränsen som du har valt efter lärosäteshierarkinod inom de filter som du har valt.

 

Hur står sig lärosäteshierakinoder vad gäller deltagarresultat över resultatgränser?

Tabellen visar hur varje lärosäteshierarkinod presterar vad gäller kursantal, antal aktiva deltagare, genomsnittlig normaliserad resultatpoäng och procentandelen för kursinskrivningar för deltagare på eller över den valda resultatgränsen.

 

Hur står sig kurser vad gäller deltagarresultat över resultatgränser?

Den här tabellen visar hur varje kurs i de valda filtren presterar vad gäller antal aktiva deltagare, genomsnittlig normaliserad resultatpoäng och procentandelen för kursinskrivningar för deltagare på eller över den valda resultatgränsen.

 

Vilka deltagare befinner sig på, över eller under resultatgränsen?

Tabellen visar vilka deltagare som har resultat på, över eller under resultatgränsen per kursinskrivning för deltagare inom de filter som du har valt. Deltagarna sorteras som standard efter sitt förnamn i stigande ordning (A–Ö). Den här tabellen innehåller personligt identifierbar information – behandla med varsamhet.

Tänk på: 

 • Du kan använda länkikonen i E-postadress- kolumnen för att skicka ett e-postmeddelande till en deltagare. När du klickar på länkikonen omdirigeras du till din förutbestämda e-postkonfiguration.