Het rapport Student engagement helpt je het volgende te begrijpen en te beantwoorden: 

 • Cursustoegang
  • Hoeveel studenten zijn actief of inactief in cursussen?
  • Welk aantal studenten is onlangs actief geweest?

  • Wat is de toegangsfrequentie van studenten voor cursussen?

  • In welke cursussen tonen studenten de meeste betrokkenheid?

 • Betrokkenheid bij cursusinhoud 

  • Hoeveel interactie hebben studenten met cursusinhoud? 

  • Wat is de minimale, maximale en gemiddelde studententijd in cursusinhoud?

  • Wat is de verdeling van studenten op tijd in cursusinhoud? 

  • Wat is de tijd van studenten in inhoud op type cursusitem? 

 • Betrokkenheid bij medestudenten en cursusleiders 

  • Wat is de verdeling van studenten op aantal leerinteracties van studenten? 

  • Wat is het aantal leerinteracties van studenten op tooltype? 

  • Wat is de minimale, maximale en gemiddelde score van de studentendeelname aan Blackboard Collaborate-sessies? 

  • Wat is de verdeling van studenten op studentendeelname aan Collaborate-sessies? 

 • Betrokkenheid bij beoordelingen 

  • Hoe snel kunnen studenten cursusbeoordelingen voltooien? 

  • Wat is de verdeling van beoordelingen op voltooiingsstatus? 

 

Gegevensbron: Blackboard Learn, Blackboard Collaborate. 


Besturingselementen gebruiken 

Gebruik de sectie Besturingselementen om de gegevens in een rapporttabblad te filteren en te verfijnen op basis van je behoeften. Elk tabblad heeft een bepaalde set Besturingselementen of filters die je kunt gebruiken. Je kunt altijd teruggaan en je besturingselementen opnieuw instellen.  

Een gedetailleerdere beschrijving van elk besturingselement krijg je in onze Blackboard Data Reporting-sectie Woordenlijst van besturingselementen


Cursustoegang

Hoeveel studenten zijn actief of inactief in cursussen?

Dit ringdiagram toont actieve en inactieve studenten in cursussen. Studenten worden meegeteld per cursusinschrijving

Overweeg: 

 • Het is mogelijk dat er voor één student verschillende toegangs- en betrokkenheidsniveaus gelden binnen cursussen. Daarom zijn de weergegeven gegevens per cursusinschrijving, niet per unieke student.

 

Hoeveel van de actieve studenten is onlangs actief geweest?

Dit ringdiagram toont onlangs actieve studenten en eerder actieve studenten die zijn gemeten als een hoeveelheid cursusinschrijvingen van actieve studenten. Inactieve cursusinschrijvingen worden niet vermeld.

 

Wat is de verdeling van studenten op frequentie van cursustoegang?

Dit histogram toont de verdeling van studenten op frequentie van cursustoegang om het aantal cursusinschrijvingen van studenten te tellen op percentage beschikbare dagen dat een student een cursus bezoekt. De KPI's geven de minimale, maximale en gemiddelde frequentie van toegang door studenten weer.

Overweeg: 

 • Berekeningen van minimum, maximum en gemiddelde bevatten gegevenspunten die aanzienlijk afwijken van andere waarnemingen. 

 

Wat is de verdeling van studenten op recentheid van recentste cursustoegang?

Deze staafgrafiek toont de inschrijvingen van studenten in een cursus op basis van hun recentste activiteit in de cursus. 

 

Hoe zijn actieve en inactieve studenten verdeeld per hiërarchieknooppunt binnen de instelling?

Deze gestapelde staafgrafiek bevat recent, eerdere en cursusinschrijvingen door inactieve studenten per hiërarchieknooppunt binnen de instelling binnen de filters die je hebt geselecteerd.

 

Wat is de betrokkenheid van studenten per cursus?

In deze tabel zie je hoe cursusinschrijvingen van studenten werken met elke cursus binnen de filters die je hebt geselecteerd.

 

Nemen studenten actief deel aan cursussen?

In deze tabel zie je de cursustoegang van afzonderlijke studenten en betrokkenheid per cursusinschrijving binnen de filters die je hebt geselecteerd. Studenten worden standaard gesorteerd op hun voornaam in oplopende volgorde (A-Z). Deze tabel bevat persoonsgegevens: ga hier zorgvuldig mee om.

Overweeg: 

 • Je kunt het koppelingspictogram in de kolom E-mailadres gebruiken om een e-mail naar een student te sturen. Nadat je het koppelingspictogram hebt geselecteerd, word je doorgestuurd naar je vooraf ingestelde e-mailconfiguratie. 

Betrokkenheid bij cursusinhoud

Extra filteroptie: 

Welke tijdsmeting wil je weergeven? 

Verfijn je gegevens op het type tijdsmeting dat je wilt gebruiken wanneer je gaat kijken hoeveel tijd studenten met cursusinhoud bezig zijn.   

 

De tijd die een student in een cursus doorbrengt kan inactieve momenten bevatten. Inactieve momenten zijn perioden waarin een student tijdens een andere activiteit aangemeld blijft bij een cursus of sessie. Denk bijvoorbeeld aan browsen op het internet of televisie kijken. Met dit in het achterhoofd raden we je aan om tijdsmaatregelen als context te beschouwen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door tijdsmaatregelen te gebruiken om een student te vergelijken met een medestudent. Voor uitvoerbare informatie over de deelname van studenten gebruik je frequentie van toegang, interacties en inzendingen. Voor een slagingswaarde kun je cijfers gebruiken.

 

Hoeveel interactie hebben studenten met cursusinhoud? 

Tijd die een student in cursusinhoud doorbrengt is een meting van de totale tijd in minuten die een student besteedt aan inhoudsitems in een cursus.  

Overweeg:  

 • Deze meting telt alleen actieve studenten.  

 • De totale tijd is gebaseerd op de tijdsmeting die je hebt geselecteerd in de filter Welke tijdsmeting wil je weergeven? 

 

Wat is de minimale, maximale en gemiddelde studententijd in cursusinhoud?

Overweeg: 

 • Berekeningen van minimum, maximum en gemiddelde bevatten gegevenspunten die aanzienlijk afwijken van andere waarnemingen. 

 

Wat is de verdeling van studenten op tijd in cursusinhoud? 

De studentverdeling op tijd in cursusinhoud meet de tijd die een student doorbrengt in inhoudsitems. Elke balk in de grafiek komt overeen met een waardenbereik voor de tijd die een student in de inhoud doorbrengt. De Y-as geeft aan hoeveel studenten in elk van die bereiken vallen. 

Overweeg:  

 • Deze meting telt alleen actieve studenten.  

 • De totale tijd is gebaseerd op de tijdsmeting die je hebt geselecteerd in Welke tijdsmeting wil je weergeven? Filter. 

 

Wat is de tijd van studenten in inhoud op type cursusitem? 

De Studenttijd in inhoud per cursusitemtype toont de minimale, maximale en gemiddelde tijd van een student in cursusinhoud, per inhoudsitemtype, voor alle cursussen binnen de filters die je hebt geselecteerd.  

Overweeg:  

 • De totale tijd is gebaseerd op de tijdsmeting die je hebt geselecteerd in Welke tijdsmeting wil je weergeven? Filter. 


Betrokkenheid bij medestudenten en cursusleiders 

Extra filteroptie: 

Welke interactiemeting wil je weergeven? 

Verfijn je gegevens op het type interactiemeting dat je wilt gebruiken wanneer je gaat kijken hoeveel tijd studenten met cursusinhoud bezig zijn.   

 

Wat is de verdeling van studenten op aantal leerinteracties van studenten? 

De Studentverdeling per aantal interacties van studenten in leren meet het aantal klikken en pagina’s in sociale en gezamenlijke leeractiviteiten, voor alle cursussen binnen de filters die je hebt geselecteerd. Elke balk in de grafiek komt overeen met een waardenbereik voor het aantal leerinteracties van studenten. De Y-as geeft aan hoeveel studenten in elk van die bereiken vallen. 

Overweeg: 

 • Leeractiviteiten zijn bijvoorbeeld discussies, blogs, dagboeken en wiki. 

 • Deze meting telt alleen actieve studenten.  

 

Wat is het aantal leerinteracties van studenten op tooltype? 

De leerinteractie van studenten telt het aantal interacties van studenten per type interactietool. 

Overweeg: 

 

Wat is de minimale, maximale en gemiddelde score van de studentendeelname aan Blackboard Collaborate-sessies? 

Mate van studentdeelname in Blackboard Collaborate-sessies is een meting van het totale aantal tijd waarin een student aanwezig is bij synchrone sessies op Blackboard Collaborate in een cursus. De KPI's tonen de minimale, maximale en gemiddelde score van de studentendeelname aan Blackboard Collaborate-sessies.  

 

Overweeg: 

 • De meting is gebaseerd op een totaal per cursus, van de duur in minuten, voor Blackboard Collaborate-sessies waarin zowel studenten als cursusleiders aanwezig waren. 

 • Als je geen Blackboard Collaborate gebruikt, worden er geen gegevens weergegeven. 

 

Wat is de verdeling van studenten op studentendeelname aan Collaborate-sessies? 

De studentverdeling op mate van studentdeelname aan Blackboard Collaborate-sessies meet het totale aantal tijd dat een student aanwezig is bij synchrone sessies op Collaborate, voor alle cursussen binnen de filters die je hebt geselecteerd. Elke balk in de grafiek komt overeen met een strook van 10% voor de mate van studentdeelname aan Blackboard Collaborate-sessies. De Y-as geeft aan hoeveel studenten in elk van de stroken vallen. 

 

Overweeg: 

 • De meting is gebaseerd op een totaal per cursus, van de duur in minuten, voor Blackboard Collaborate-sessies waarin zowel studenten als cursusleiders aanwezig waren. 

 • Als je geen Blackboard Collaborate gebruikt, worden er geen gegevens weergegeven. 

 • Deze meting telt alleen actieve studenten.  


Betrokkenheid bij beoordelingen 

Hoe snel kunnen studenten cursusbeoordelingen voltooien? 

Cursusbeoordelingen omvatten opdrachten, blogs, discussies, dagboeken, toetsen, wiki’s, enzovoort. De tijdigheid van de beoordelingsverzending is gegroepeerd in vier categorieën: op tijd, te laat, vervaldatum verstreken en aankomend

Overweeg:  

 • Alleen cursusbeoordelingen met einddatums worden opgenomen.  

 • De percentages komen uit het totale aantal verwachte verzendingen in een cursus. 

 • Deze maatregel telt alleen beoordelingen die worden verwacht voor en voltooid door actieve studenten

 

Wat is de verdeling van beoordelingen op voltooiingsstatus? 

De verdeling van beoordelingen op voltooiingsstatus toont het percentage op tijd, te late, vervaldatum verstreken en toekomstige beoordelingen per beoordelingstype, voor alle cursussen binnen de filters die je hebt geselecteerd. 

Overweeg:  

 • Alleen cursusbeoordelingen met einddatums worden opgenomen. 

 • De percentages komen uit het totale aantal verwachte verzendingen in een cursus. 

 • Beoordelingstypen zijn blogs, opdrachten, discussieforums, discussielijnen, dagboeken, SCORM-pakketten, toetsen, wiki's, enzovoort.  

 • Deze maatregel telt alleen beoordelingen die worden verwacht voor en voltooid door actieve studenten