Een korte woordenlijst voor termen die overal binnen Blackboard Data Reporting gebruikt worden: 

Besturingselementen 

 • Besturingselementen: sectie van filteropties binnen elk rapporttabblad. 

 • Cursusperiode: het begin en het einde van een studieperiode te bepalen. Je kunt meerdere opties selecteren. Op het tabblad Rapport worden alleen gegevens weergegeven van cursussen die beschikbaar zijn tijdens de geselecteerde cursusperiode(s). 

 • Cursusduurtype: cursussen kunnen verschillende duurtypen hebben. Een doorlopende cursus begint of eindigt niet. Een vastgezette cursus heeft vaste kalenderdatums voor het begin en het einde van de periode.  

 • Cursusitemtype: materiaal dat aan een cursus wordt toegevoegd, kan meerdere indelingen hebben. Zoals leermodule, Shareable Content Objective Reference Model (SCORM)-pakket, toets, opdracht, discussie, dagboek, bestand, leermiddelen, en inhoudsmarkt, koppeling, document, map. 

 • Cursusrol: Cursusleiders (I) zijn gebruikers in een cursus met de rol van cursusleider, onderwijsassistent, beoordelaar of facilitator, van wie activiteit is geregistreerd in een cursus. 

 • Datumfiltertype: cursussen kunnen worden gefilterd op de aanmaakdatum of op de datum waarop ze moeten beginnen.  

 • Datumbereik: van, tot: beperk gegevens op een rapporttabblad tot een bepaalde groep datums. De groep met datums van een begindatum instellen op een einddatum. 

 • Inschrijvingen zonder activiteit na X dagen uitsluiten: gebruikers verwijderen die zijn ingeschreven voor cursussen met studentrollen die na het geselecteerde aantal dagen geen activiteit hebben geregistreerd.  

 • Verwachte cijfertijd (dagen): aantal dagen waarna een cursusleider naar verwachting een cijfer moet terugsturen voor inzendingen van studenten. 

 • Niet-cursussessies uitsluiten: een Blackboard Collaborate-sessie die niet wordt gemaakt onder een cursus. 

 • Sessies met één deelnemer uitsluiten: sessies met één deelnemer zijn geen goede vertegenwoordiging van een synchrone leerervaring of sociale interactie.  

 • Cijferberekening: het type formule om cijfers weer te geven of toe te kennen op basis van andere beoordeelde items.  

 • Cijfergrens: het minimumcijfer dat is vereist voor een bepaald cijfer. Zo kunnen studenten met een cijfer van boven de 70% slagen. Studenten met een cijfer lager dan 70%, zakken. In dit voorbeeld is 70% een cijfergrens.

 • Automatisch: het hoogste resultaat tussen het gemiddelde van alle cijfers en het eindcijfer.  

 • Gemiddelde van alle cijfers: de mediaan van alle cijfers behalve de berekende cijfers. 

 • Eindcijfer: cijfer dat gecategoriseerd is als Eindcijfer.  

 • Niet beschikbare inschrijvingen: aantal niet beschikbare, niet ingeschakelde en verwijderde inschrijvingen van studenten. 

 • Instellingshiërarchie - Niveaus 1, 2, 3 en 4+: definieer tot op welk niveau van het instellingsframework met meerdere niveaus binnen Blackboard Learn je gegevens wilt filteren. Bijvoorbeeld op scholen, afdelingen, academische programma's of specifieke cursussen. 

 • Type studentencursusactiviteit: definieer als je studentenactiviteit wilt opnemen op basis van de laatste toegangsdatum voor de cursus of de laatste deelnamegegevens van de cursus. 

 


A

 • Actieve gebruiker: een gebruiker met ten minste één sessie in het Learning Management System (LMS) binnen het geselecteerde tijdsbereik. 

 • Actieve studenten: gebruikers die met een studentrol ingeschreven staan bij een cursus in Blackboard Learn, en die geopende en geregistreerde activiteit in de cursus hebben. Studenten die zich na ten minste één dag activiteit hebben uitgeschreven uit de cursus worden opgenomen. 

 • Actieve cursusleiders: gebruikers die met de rol van cursusleider ingeschreven staan bij een cursus in Blackboard Learn, en die geopende en geregistreerde activiteit in de cursus hebben. 

 • Actieve cursus: een cursus met ten minste één gebruikersactiviteitsrecord binnen het geselecteerde tijdsbereik. 

 • Beschikbare cursus: een cursus moet beschikbaar worden gemaakt voordat studenten die zich hebben ingeschreven voor de cursus, de cursus en de bijbehorende inhoud kunnen weergeven. 

 • Beschikbare cursusdagen: het aantal dagen dat een cursus beschikbaar was voor studenten. 

 • Beoordeling: beoordelingsitems die in een cursus worden gebruikt, zoals opdrachten, toetsen en enquêtes. 


B


C

 • Aantal cursussen: aantal cursussen.

 • Cursusduur: de tijd tussen een begin- en einddatum van een cursus. 

 • Huidige eindcijfer: een meting voor de genormaliseerde (%) cijferscore voor een student in een cursus. Een student in een cursus met een totaalcijfer van 15 van de 20 punten zou bijvoorbeeld een genormaliseerd cijfer van 75% hebben en zou worden geteld in de strook 70-79%. Deze meting omvat alleen cursussen waarvoor een cijfer is gepost en telt alleen actieve studenten. 

  • Voor een voltooide cursus wordt het huidige eindcijfer berekend aan de hand van het cijfer dat in de kolom met het externe cijfer in Blackboard Learn wordt gerapporteerd. 

  • Voor onvoltooide cursussen wordt het huidige eindcijfer berekend aan de hand van het huidige cijfer en informatie over de resterende beoordelingen om een verwacht cijfer te creëren. Verwachte scores gaan uit van hetzelfde prestatietempo als dat van voltooide beoordelingen.  

 • Inhoudsitems: instructie- of studiemateriaal. Je inhoudsitems omvatten instructiecursusitems die in een cursus gebruikt worden, zoals syllabi, bestandsbijlagen, leermodules, SCORM-pakketten en koppelingen naar inhoud of tools van derden. 

 • Vergelijkingsdatumbereik: de periode waarmee je primaire datumbereik wilt vergelijken. 

 • Cursusruimte: een open sessie speciaal voor je cursus.

 • Cursustool: cursustoolitems die in een cursus worden gebruikt, waaronder aankondigingen, discussieforums, wiki’s, blogs en dagboeken. 


D


E


F

 • Toegangsfrequentie van studenten: meet het percentage beschikbare dagen waarop een student een cursus opent. Deze meting telt alleen actieve studenten. Als de cursus is beëindigd, wordt het percentage gebaseerd op het totale aantal dagen van de cursus van begin tot einde. Als de cursus nog bezig is, wordt het percentage gebaseerd op het aantal dagen dat de cursus tot nu toe beschikbaar is geweest. 

G

 • Cijfergrens: het minimumcijfer dat is vereist voor een bepaald cijfer. Zo kunnen studenten met een cijfer van boven de 70% slagen. Studenten met een cijfer lager dan 70%, zakken. In dit voorbeeld is 70% een cijfergrens.

H


I

 • Inactieve studenten: studenten die zijn ingeschreven bij een cursus en gedurende de duur van een cursus geen activiteit hebben. 

 • Binnen de beoordelingstijd: wanneer een cursusleider een cijfer terugstuurt vóór of op de verwachte cijfertijd (dagen) die is geselecteerd in Besturingselementen. 

 • Inschrijvingen cursusleider: gebruikers die onder de rol van cursusleider worden opgenomen in een cursuslijst. 


J


K


L

 • Datum laatste cursustoegang: gebaseerd op de datum waarop gebruikers je cursus het laatst hebben geopend. 

 • Datum laatste deelname aan de cursus: gebaseerd op de activiteit als geheel van een student in je cursus. De tijd die een student in een cursus werkt wordt door Blackboard gemeten aan de hand van het aantal 'klikken'. Studenten worden geacht actief te zijn in een cursus vanaf het moment dat ze ergens op klikken in de cursus tot het moment dat ergens buiten de cursus wordt geklikt of de student zich afmeldt. Als er een time-out optreedt voor een sessie, wordt de tijd gerekend tot de laatste muisklik binnen de cursus. De tijd tussen de laatste muisklik en de time-out wordt niet meegerekend. 

 • Te late beoordelingen: beoordelingen die na de einddatum voltooid zijn. 

 • Leermiddelen: alle tools die beschikbaar zijn in het LMS, van ingebouwde tools zoals discussies, opdrachten etc. tot plug-ins van derden en LTI. 


M


N


O

 • Buiten de beoordelingstijd: wanneer een cursusleider een cijfer terugstuurt na de verwachte cijfertijd (dagen) die is geselecteerd in Besturingselementen. 

 • Beoordelingen op tijd: beoordelingen die op of voor de einddatum voltooid zijn. 

 • Te late beoordelingen: beoordelingen die niet voltooid zijn. De einddatum is verstreken.


P

 • Eerder actieve studenten: studenten met geregistreerde cursusactiviteit van minimaal 8 dagen geleden.  

 • Primair datumbereik: periode die je wilt instellen als een basisdatum. 


Q


R

 • Recent actieve studenten: studenten met geregistreerde cursusactiviteit in de afgelopen 7 dagen. 

S

 • SCORM-pakketten: een voorbeeld van een inhoudstype voor webgebaseerde studie dat je kunt gebruiken in een cursus is een SCO, of Shareable Content Object. Deze SCO's worden verzameld in een gecomprimeerd ZIP-bestand dat een inhoudspakket wordt genoemd. Het ZIP-bestand kan worden uitgepakt en afgespeeld via een inhoudsspeler. Meestal worden individuele onderdelen of complete pakketten aangeboden door scholen, uitgevers, commerciële bedrijven of andere bronnen. 

  • De instelling bepaalt of de SCORM Engine ingeschakeld is. Als de SCORM Engine B2 is ingeschakeld door de instelling, is dit de speler die standaard wordt gebruikt voor alle nieuw geüploade inhoudspakketten, evenals voor bestaande pakketten die opnieuw worden geüpload. 
 • Cursusinschrijvingen student: gebruikers die onder de rol van student worden opgenomen in een cursuslijst. 

 • Synchrone sessie: een Blackboard Collaborate-sessie waarin zowel studenten als cursusleiders aanwezig zijn. 

 • Inzending: als een student klaar is met een opdracht en Verzenden selecteert.


T


U

 • Unieke gebruiker/deelnemer: elke gebruiker of deelnemer heeft een aparte ID om ervoor te zorgen dat dezelfde gebruiker niet twee keer wordt gerekend als iemand bijvoorbeeld twee keer aan dezelfde sessie deelneemt. 

 • Unieke student: elke student heeft een aparte ID om ervoor te zorgen dat dezelfde gebruiker niet twee keer wordt gerekend.

 • Aankomende beoordelingen: beoordelingen die niet voltooid zijn. De einddatum ligt in de toekomst. 


V


W


X


Y


Z