Öğrenci Katılımı raporu, şu konuları anlamanıza ve şu sorulara yanıt bulmanıza yardımcı olur:

 • Kurs Not Dağılımı

  • Güncel son nota göre kursların dağılımı nedir?

 • Not Sınırı

  • Notları not sınırında veya üzerinde olan öğrenciler ile not sınırının altında olan öğrencilerin oranı nedir?

  • Öğrencilerin Kurumsal Hiyerarşi Düğümü bazında not sınırları arasındaki dağılımı nedir?

  • Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, öğrencilerin not sınırları arasındaki performansı bakımından nasıl durumda?

  • Kurslar, öğrencilerin not sınırları arasındaki performansı bakımından nasıl durumda?

  • Hangi öğrencilerin notları not sınırında veya not sınırının üzerinde ya da altında?

 

Veri Kaynağı: Blackboard Learn


Denetimleri Kullanma

Her bir rapor sekmesinde gösterilen verileri ihtiyacınıza göre filtrelemek ve kapsamını daraltmak için Denetimler bölümünü kullanabilirsiniz. Her sekmede, kullanımınıza sunulan özel Denetimler veya filtreler bulunur. Dilediğiniz zaman geri dönebilir ve denetimlerinizi sıfırlayabilirsiniz.

Her bir denetimin daha ayrıntılı bir açıklamasını Anthology Illuminate Raporlama Sözlüğümüzün Denetimler Bölümü'nde bulabilirsiniz.


Kurs Dağılımı

Öğrencilerin yüzde kaçına not verildi?

Bu halka grafik, seçtiğiniz filtrelerin içindeki not alan ve not almayan öğrenci kayıtlarının sayısını gösterir. Gösterilen notlar seçtiğiniz Not Hesaplamasına dayanmaktadır.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Not verilmiş ve not verilmemiş kayıtlar, kurstaki not verilen ve not verilmeyen ögelere sahip olan etkin kayıtlı öğrencilerin sayısını belirtir.
 • Bu ölçüm, yalnızca notların gönderildiği kursları içerir.
 • Bu ölçüm, yalnızca etkin öğrencileri sayar.
 • Not verilmemiş kayıtların sayısının fazla olması kursta notu gönderilen daha az sayıda öğrenci olduğu anlamına gelir.

Minimum, ortalama ve maksimum not nedir?

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Minimum not yüzdesi, kayıtlı öğrencinin kursta aldığı minimum notu temsil eder.
 • Ortalama not yüzdesi, kursta kayıtlı tüm öğrencilerin aldığı notların orta değeri olarak hesaplanır.
 • Maksimum not yüzdesi, kayıtlı öğrencinin kursta aldığı maksimum notu temsil eder.

Nota göre öğrenci dağılımı nedir?

Bu yığınsal çubuk grafik, seçtiğiniz Kurumsal Hiyerarşi Düğümü'nün alt ögelerinde not aralığına göre gruplandırılmış kayıtlı öğrencilerin sayısını gösterir. Gösterilen notlar seçtiğiniz Not Hesaplamasına dayanmaktadır. Bu ölçüm, yalnızca herhangi bir notun gönderildiği kursları ve yalnızca etkin öğrencileri sayar.

Kurs başına not dağılımı nedir?

Bu tablo, seçtiğiniz filtrelerin içindeki her bir kursun not performansını gösterir. Gösterilen notlar seçtiğiniz Not Hesaplamasına dayanmaktadır. Bu ölçüm, yalnızca herhangi bir notun gönderildiği kursları ve yalnızca etkin öğrencileri sayar.

Not dağılımı, bir kursta notların nasıl dağıldığını gösterir. Not dağılımı yüzdesi ne kadar küçük olursa o kadar fazla sayıda öğrenci benzer notlar almış demektir. Not dağılımı, bir not kümesindeki üst %75'lik ve alt %25'lik çeyrek dilimleri arasındaki fark olarak (çeyrekler arası aralık) hesaplanır.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Ortalama not yüzdesi, kursta kayıtlı tüm öğrencilerin aldığı notların orta değeri olarak hesaplanır.
 • Maksimum ve minimum not yüzdesi, kayıtlı bir öğrencinin kursta aldığı maksimum ve minimum notu temsil eder.

Kurs başına not dağılımı nedir?

Bu tablo, seçilen filtreler içindeki kurslarında her bir öğrencinin nasıl performans gösterdiğini gösterir. Bu ölçüm, yalnızca etkin kurslardaki öğrencileri sayar.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Son not, not verilebilen her bir öge için belirlenen ağırlığa dayanarak tüm notların ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanır.
 • Ortalama not, tüm notların orta değeri olarak hesaplanır.
 • Sıfır olarak not verilen ögelerin sayısı: Öğrencinin sıfır notu aldığı not verilebilen ögelerin sayısını gösterir.

 

 


Not Sınırı

Notları not sınırında veya üzerinde olan öğrenciler ile not sınırının altında olan öğrencilerin oranı nedir?

Bu halka grafik, kursa kayıtlı öğrencilerden notları seçtiğiniz not sınırına göre not sınırında veya üzerinde olanlarla not sınırının altında kalanların yüzdesini ölçer. Bu rapor benzersiz öğrencileri değil kursa kayıtlı öğrencileri saydığından, aynı öğrenci her iki bölümde de temsil edilebilir.

Öğrencilerin Kurumsal Hiyerarşi Düğümü bazında not sınırları arasındaki dağılımı nedir?

Bu yığınsal çubuk grafik, seçtiğiniz filtrelerin içindeki Kurumsal Hiyerarşi Düğümü bazında, kursa kayıtlı öğrencilerden notları seçtiğiniz not sınırına göre not sınırında veya üzerinde olan öğrencilerin yüzdesiyle not sınırının altında olan öğrencilerin yüzdesini karşılaştırır.

 

Kurumsal Hiyerarşi Düğümleri, öğrencilerin not sınırları arasındaki performansı bakımından nasıl durumda?

Bu tablo; kurs sayısı, etkin öğrenci sayısı, ortalama normalleştirilmiş not puanı ve notları not sınırında veya üzerinde olan kursa kayıtlı öğrencilerin yüzdesi bakımından her bir Kurumsal Hiyerarşi Düğümü'nün performansını gösterir.

 

Kurslar, öğrencilerin not sınırları arasındaki performansı bakımından nasıl durumda?

Bu tablo, seçtiğiniz filtrelerin içindeki her bir kursun etkin öğrenci sayısı, ortalama normalleştirilmiş not puanı ve notları seçilen not sınırında veya üzerinde olan kursa kayıtlı öğrencilerin yüzdesi bakımından performansını gösterir.

 

Hangi öğrencilerin notları not sınırında veya not sınırının üzerinde ya da altında?

Bu tablo, seçtiğiniz filtrelerin içindeki kursa kayıtlı öğrenciler bazında hangi öğrencilerin notlarınınnot sınırına göre sınırda veya üzerinde, hangilerinin notlarının sınırın altında olduğunu gösterir. Öğrenciler, varsayılan olarak A'dan Z'ye olacak şekilde, adlarına göre sıralanır. Bu tabloda kişilerin kimliğini ortaya koyan bilgiler olduğundan dikkatli olun.

Şu hususları göz önünde bulundurun:

 • Öğrenciye e-posta göndermek için E-posta adresi sütunundaki bağlantı simgesini kullanabilirsiniz. Bağlantı simgesini seçtiğinizde, önceden tanımlanmış e-posta yapılandırmanıza yönlendirilirsiniz.