Aan de slag met SafeAssign

Cursusleiders kunnen de service SafeAssign gebruiken om ingezonden opdrachten te controleren op originaliteit. SafeAssign vergelijkt je ingezonden opdrachten met een aantal academische papers om vast te stellen of de ingezonden opdracht overeenkomt met bestaand materiaal.

Het SafeAssign-proces

SafeAssign is gebaseerd op een uniek tekstvergelijkingsalgoritme dat exacte en inexacte overeenkomsten tussen een werkstuk en bronmateriaal vaststelt.

Opdrachten worden vergeleken met verschillende databases met miljoenen artikelen vanaf 1990 tot nu. Als de vergelijking klaar is, wordt er een rapport gegenereerd met gedetailleerde informatie over de gevonden overeenkomsten.

Je kunt zien of je cursusleider SafeAssign gebruikt als er op de pagina van de inzending een melding over SafeAssign staat en een lijst met ondersteunde bestandstypen.

Meer informatie over het inleveren van werk met SafeAssign


Je eigen werk beschermen

Je kunt je eigen werk beschermen tegen plagiaat door kopieën van je papers te versturen naar de Global Reference Database. Papers van andere instellingen worden dan vergeleken met je werk. Op deze manier kun je voorkomen dat je werk wordt geplagieerd door andere studenten. De Global Reference Database is een database die losstaat van de database van je instelling. Studenten zijn vrij om hun papers op te slaan in de Global Reference Database, maar ze hebben niet de mogelijkheid opgeslagen papers achteraf te verwijderen. Je kunt er ook voor kiezen je papers alleen te laten controleren, zonder ze op te slaan in de Global Reference Database. Blackboard maakt geen enkele aanspraak op het eigendom van ingezonden werkstukken.


Originaliteitsrapporten van SafeAssign

Nadat een paper is verwerkt, wordt er een rapport gegenereerd met het percentage tekst in de ingezonden paper dat overeenkomt met bestaande bronnen. Het rapport bevat ook de mogelijke bronnen van de onderdelen waarvoor overeenkomsten zijn gevonden in de database. Als de paper een vervolg is op eerder ingeleverd werk, kan de cursusleider bronnen verwijderen uit het rapport en de paper opnieuw verwerken.

In het originaliteitsrapport wordt niet vermeld of een zin die ergens anders is gevonden, op de juiste manier is geciteerd. Je cursusleider zal het rapport lezen en vervolgens bepalen of op de juiste manier bronvermelding is gebruikt.

De cursusleider bepaalt of je het rapport kunt inzien.

Meer informatie over het originaliteitsrapport