SafeAssignin käytön aloittaminen

Ohjaajat voivat tarkistaa SafeAssign-palvelulla palautettujen tehtävien alkuperäisyyden. SafeAssign vertaa palauttamiasi tehtäviä akateemisiin tutkielmiin ja vastaaviin ja tarkistaa, onko palautettuihin tehtäviin kopioitu sisältöä tällaisista lähteistä.

SafeAssign-prosessi

SafeAssign perustuu ainutlaatuiseen tekstintunnistusalgoritmiin, jolla tunnistetaan ja verrataan palautettuja tehtäviä ja lähdeaineistoja.

Tehtäviä verrataan useisiin eri tietokantoihin, jotka sisältävät miljoonia lähdeasiakirjoja aina 1990-luvulta nykypäivään. Vertailun jälkeen SafeAssign luo raportin, joka sisältää tietoja löydetyistä vastaavuuksista.

Ohjaajasi käyttää SafeAssignia, jos näet SafeAssign-ilmoituksen ja luettelon tuetuista tiedostotyypeistä palautussivulla.

Lisätietoja töiden palauttamisesta SafeAssignilla


Töiden suojaaminen

Voit suojata omat työsi lähettämällä kopiot töistäsi Global Reference Database -tietokantaan. Muiden oppilaitosten töitä verrataan omaan työhösi. Tämä suojaa työsi alkuperäisyyttä muissakin oppilaitoksissa. Global Reference Database on eri tietokanta kuin oppilaitoksesi oma tietokanta. Kun lähetät töitäsi siihen vapaaehtoisesti, lupaat olla poistamatta töitäsi tulevaisuudessa. Voit vapaasti palauttaa töitäsi myös siten, että niitä ei lähetetä mukaan Global Reference Database -tietokantaan. Blackboard ei vaadi palautettujen töiden omistusoikeutta.


SafeAssign-alkuperäisyysraportit

Kun työn palautus on käsitelty, SafeAssign luo raportin. Tästä raportista näet, kuinka suuri prosenttiosuus työn tekstistä täsmää nykyisten lähteiden kanssa. Raportista näet myös epäillyt lähteet, jotka palauttavat vastaavuuden kullekin palautetun työn osiolle. Jos työ on jatkoa aiemmin palauttamallesi työlle, ohjaasi voi palauttaa raportista vastaavuudet tähän aiempaan työhön ja käsitellä uuden työsi sitten uudelleen.

Alkuperäisyysraportissa ei näytetä sitä, onko lähdettä vastaava lause tai fraasi merkitty oikein lähdeviittauksin. Ohjaajasi täytyy lukea raportti ja tarkistaa, oletko merkinnyt lähteet, viittaukset ja lainaukset oikein.

Ohjaajasi päättää, näetkö raporttia vai et.

Lisätietoja alkuperäisyysraporteista