Plagiaat voorkomen

Plagiaat is een strafbaar feit met ernstige gevolgen.

Merriam-Webster definities voor plagiaat:

  • De woorden of ideeën van iemand anders gebruiken alsof het je eigen woorden of ideeën zijn
  • Andermans ideeën of woorden stelen of gebruiken als zijnde die van jezelf
  • Het werk van iemand anders gebruiken zonder bronvermelding
  • Literaire diefstal plegen
  • Een idee of product dat is afgeleid van een bestaande bron als nieuw en origineel presenteren1

Er zijn maar weinig mensen die het kopiëren van materiaal van internet als een ernstige vorm van misbruik zien. Toch is het zo dat alles wat op internet wordt gepubliceerd, wordt gezien als een oorspronkelijke uiting van een idee, en dus onder het auteursrecht valt.

Als je je schuldig maakt aan plagiaat, kan dit fataal zijn voor je persoonlijke, academische en professionele reputatie. De gevolgen kunnen zowel van juridische als financiële aard zijn.2


Je kunt plagiaat voorkomen

Ontdek wat plagiaat precies inhoudt. Er bestaan veel soorten plagiaat, van kopiëren tot hergebruik. Als je weet welke soorten plagiaat er zijn, kun je ze voorkomen (alleen beschikbaar in het Engels).

Zorg dat je weet hoe bronvermelding werkt. Controleer welke stijl van bronvermelding de cursusleider van je verwacht, want er zijn verschillende methoden om dit op een correcte manier te doen. Zorg ervoor dat je weet welke stijl de voorkeur heeft van een cursusleider. Als je zelf mag kiezen, gebruik dan consistent dezelfde stijl.

Plan je opdrachten. Maak een samenvatting van het originele idee en bedenkt hoe je dit wilt formuleren. Maak concepten en schema's, noteer welke bronnen je wilt raadplegen en geef aan hoe je deze wilt gaan gebruiken.

Bestudeer het onderwerp. Hoe meer je weet van het onderwerp, des te groter de kans dat je je eigen woorden gaat gebruiken. Hoe mee bronnen je raadpleegt, des te meer je te weten komt over het onderwerp. Houd een overzicht bij van alle geraadpleegde bronnen.

Maak aantekeningen als je bronmateriaal doorneemt.. Goede aantekeningen kunnen je helpen je gedachten te ordenen en het idee van iemand anders in eigen woorden weer te geven.

Vermeld de gebruikte bronnen. Als je twijfelt, neem dan het zekere voor het onzekere en voeg een bronvermelding toe.

Geef het duidelijk aan als je ideeën en woorden van iemand anders gebruikt. Bronvermelding alleen is niet genoeg. Wees duidelijk over wie wat zei. Vermeld je bronnen als dat gewenst is.


Controleren of er sprake is van plagiaat

SafeAssign is een tool die beschikbaar is voor jou en je cursusleiders. SafeAssign helpt originaliteit te bevorderen en biedt mogelijkheden om op een juiste manier bronnen te vermelden, in plaats van te parafraseren.

SafeAssign is gebaseerd op een uniek tekstvergelijkingsalgoritme dat exacte en inexacte overeenkomsten tussen een werkstuk en bronmateriaal vaststelt. Opdrachten worden vergeleken met verschillende databases met miljoenen artikelen vanaf 1990 tot nu. Nadat een paper is verwerkt, wordt er een rapport gegenereerd met het percentage tekst in je paper dat overeenkomt met bestaande bronnen.


Bronnen

1'Plagiarize'. Merriam-Webster. Merriam-Webster, z.d. Internet. 17 april 2019.

2"6 gevolgen van plagiaat." 6 gevolgen van Plagiaat. Z.d. Internet. 17 april 2014.

'Home'. Plagiarism.org. Z.d. Internet. 15 april 2014.

"Plagiaat voorkomen." Grammarly. Z.d. Internet. 17 maart 2020.