Waar vind ik mijn opdrachten?

Je cursusleider kan opdrachten toevoegen aan verschillende onderdelen van je cursus. Je kunt opdrachten openen via een koppeling in het cursusmenu Opdrachten. Of je cursusleider kan opdrachten verwerken in de inhoud van elke week. Raadpleeg je cursusleider met vragen over hoe je cursus is ingedeeld.

Je cursusleider kan ook groepsopdrachten maken en er toegang tot verlenen in dezelfde gedeeltes als reguliere opdrachten. Groepsopdrachten kunnen ook weergegeven worden in het venster Mijn groepen na het cursusmenu.

Meer informatie over het openen en verzenden van groepsopdrachten

Je cursusleider kan opdrachten beschikbaar maken na een bepaalde datum of als je een bepaalde taak hebt afgerond. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je een bepaald college moet hebben doorgenomen voordat je toegang krijgt tot een opdracht. Neem contact op met je cursusleider als een bepaalde opdracht niet wordt weergegeven.

Als je je werk na de einddatum verzendt, wordt het gemarkeerd als TE LAAT en worden er mogelijk punten afgetrokken.

Het digitale postbakje is vervangen door de tool Opdrachten in Blackboard Learn. Als de cursusleider je heeft gevraagd iets te versturen naar het digitale postbakje, moet je contact opnemen voor instructies.


Een opdracht verzenden

Als je klaar bent met de opdracht moet je Verzenden selecteren. Als je dit niet doet, ontvangt je cursusleider je afgeronde opdracht niet.

Als de cursusleider geen meerdere pogingen heeft toegestaan, kun je de opdracht maar één keer verzenden. Controleer of je de vereiste bestanden hebt bijgevoegd voordat je op Verzenden klikt.

 1. Open de opdracht. Neem de instructies, einddatum en het mogelijke aantal punten op de pagina Opdracht uploaden door en download bestanden die eventueel door je cursusleider beschikbaar zijn gesteld. Als je cursusleider een rubriek met een cijfer heeft toegevoegd, kun je dit bekijken.
 2. Selecteer Inzending schrijven om het gedeelte uit te vouwen waar je je inzending kunt schrijven. Met de opties in de editor kun je de tekst opmaken. Je bepaalt zelf hoe de inhoud wordt weergegeven en je kunt de volgorde en het uiterlijk wijzigen.
 3. Selecteer Bladeren op mijn computer om een bestand te uploaden vanaf je computer.

  -OF-

  Sleep bestanden van je computer naar de 'hotspot' in het gebied Bestanden als bijlage toevoegen. Als dit in je browser mogelijk is, kun je ook een map met bestanden slepen. De bestanden worden één voor één geüpload. Als je in de browser een opdracht niet kunt verzenden nadat je een map hebt geüpload, selecteer dan Niet bijvoegen in de rij van de map om de map te verwijderen. Je kunt de bestanden dan afzonderlijk slepen en opnieuw verzenden. Je kunt de bestandsnaam gebruiken of zelf een titel voor de koppeling opgeven.

  -OF-

  Selecteer Bladeren om een bestand te selecteren in de inhoudsverzameling als die opslaglocatie beschikbaar is.

  -OF-

  Blader naar een bestand in je cloudopslag. Je kunt rechtstreeks vanuit een cursus verbinding maken met verschillende web-apps waarin je bestanden hebt opgeslagen, zoals OneDrive® en Google Drive™. Als dit is toegestaan in je browser, worden de mediabestanden die je vanuit cloudopslag toevoegt inline weergegeven. 

 4. Voer desgewenst je Opmerkingen over je inzending in.
 5. Selecteer Verzenden. Nu wordt de pagina Controleer het overzicht van verzendingen geopend met informatie over je ingezonden opdracht, het bericht dat het gelukt is en een bevestigingsnummer. Kopieer dit nummer en sla het op als bewijs van je inzending. Voor opdrachten met meerdere pogingen ontvang je voor elke inzending een ander nummer. Als je instellingen meldingen via e-mail heeft ingesteld voor inzendingsbewijzen, ontvang je ook een e-mail met je bevestigingsnummer en details wanneer je cursuswerk inzendt.

  Als je instelling met een oudere versie van Blackboard Learn werkt, is het niet mogelijk om bestanden te slepen om ze te uploaden. Er wordt dan ook geen bevestigingsnummer weergegeven en je ontvangt ook geen inzendingsbewijs.

Meer informatie over het verzenden van opdrachten met JAWS®

Als je instelling Qwickly gebruikt, kun je bestanden aan je opdracht toevoegen die opgeslagen zijn in je cloudgebaseerde opslagaccounts, zoals Dropbox of Google Docs.

Meer informatie over hoe je met Qwickly bestanden met een opdracht meestuurt

Downloadlocatie voor bestanden kiezen

In de meeste browsers kun je aangeven waar de bestanden die je opent in cursussen worden gedownload. Ga bijvoorbeeld in Chrome naar Instellingen > Geavanceerd > Downloads. Je kunt de locatie selecteren voor het downloaden van bestanden en je kunt kiezen of je de browser dit elke keer wilt laten vragen. In Safari heb je dezelfde mogelijkheden. Ga naar Voorkeuren > Algemeen > Bestandslocatie downloads. Je kunt online een zoekopdracht uitvoeren voor meer informatie over de keuzemogelijkheden voor het downloaden van bestanden in andere browsers.

 

Een opdracht opslaan als concept en later verzenden

Selecteer Concept opslaan op de pagina Opdracht uploaden om je werk op te slaan en later verder te werken. De tekst en bestanden worden op de pagina opgeslagen. U kunt dan later verder werken aan de items.

 1. Keer terug naar je opdracht en selecteer de titel van de opdracht.
 2. Selecteer Doorgaan op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen.
 3. Voer de wijzigingen door op de pagina Opdracht uploaden.
 4. Voer desgewenst je Opmerkingen over je inzending in.
 5. Selecteer Verzenden. De pagina Controleer het overzicht van verzendingen verschijnt met informatie over je verzonden opdracht.

Als je klaar bent met de opdracht moet je Verzenden selecteren. Als je dit niet doet, ontvangt je cursusleider je werk niet.


Een opdracht opnieuw verzenden

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een cursusleider meerdere pogingen toestaat voor een opdracht. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de cursusleider feedback wil geven op het eerste concept, zodat je deze kunt verwerken in de volgende inzending van de opdracht.

Je kunt erachter komen dat je een fout hebt gemaakt als je de opdracht al hebt verzonden. Het kan echter zijn dat je je opdracht niet opnieuw mag inleveren. Neem contact op met je cursusleider en vraag of je de opdracht nog een keer mag inleveren.

Als je de opdracht nog een keer mag inleveren, selecteer je deze in de cursus. Nieuwe starten verschijnt op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen.


Anoniem beoordeelde opdrachten

Op de pagina Opdracht uploaden kun je zien of je opdracht is ingesteld om anoniem te worden beoordeeld.

Je cursusleider kan je naam niet zien tijdens het beoordelen. Je cursusleider kan ervoor kiezen om anoniem te beoordelen om objectief te blijven.

Je kunt beter geen persoonlijke informatie vermelden in je inzending. Vermeld je naam niet in bestanden die je uploadt of in tekst die je toevoegt.