Accountvergrendeling

Te veel mislukte aanmeldingspogingen bij een gebruikersaccount kan een beveiligingsrisico zijn. Beheerders kunnen beslissen wanneer gebruikersaccounts door Blackboard Learn worden vergrendeld om ze te beschermen tegen toegang door onbevoegden. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Beveiliging de optie Instellingen accountvergrendeling.

Selecteer Instellingen accountvergrendeling

In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven. [v] geeft een verplicht veld aan.

Veld Beschrijving Accountvergrendeling inschakelen Accountvergrendeling na mislukte aanmeldingen Selecteer het keuzerondje als je accountvergrendeling wilt inschakelen of uitschakelen . Vergrendeling is standaard ingeschakeld. Instellingen accountvergrendeling Maximumaantal aanmeldingspogingen [v]

Geef het maximumaantal onjuiste aanmeldingspogingen aan die een gebruiker heeft voordat het account wordt vergrendeld. De standaardwaarde is 5. Het aantal pogingen wordt opnieuw ingesteld nadat de vergrendelingsperiode van het account verloopt.

Aanmeldingsperiode [v]

Voer het aantal seconden in dat een gebruiker kan proberen zich aan te melden, tot aan het maximumaantal aanmeldingspogingen. De standaardinstelling is 300 seconden. Als een gebruiker zich gedurende deze periode niet kan aanmelden, wordt het account vergrendeld.

Vergrendelingsperiode van het account [v]

Voer het aantal minuten in dat een account van een gebruiker vergrendeld blijft. De standaardinstelling is 360 minuten.

Als je 0 invoert, blijven accounts permanent vergrendeld, tenzij een beheerder deze handmatig ontgrendelt.

Ontgrendelen bij opnieuw instellen van wachtwoord

Als inschakelen is geselecteerd, kunnen gebruikers hun wachtwoord opnieuw instellen om hun accounts te ontgrendelen. Als uitschakelen is geselecteerd, kunnen gebruikers wachten tot de vergrendelingsperiode van het account vervalt of kunnen beheerders de accounts ontgrendelen.