Diğerleriyle Etkinlik Karşılaştırması raporunu görüntüleme

Kurumunuz Analytics for Learn'ü etkinleştirmişse menüden Analytics'i seçin. Analiz sayfasından, Diğerleriyle Karşılaştırmalı Etkinlik'i seçin. Analytics for Learn; kurs erişiminiz, gönderimleriniz, etkileşimleriniz ve Blackboard Learn'de geçirdiğiniz zaman gibi ayrıntıların tümünü arkadaşlarınızın ayrıntılarıyla karşılaştıran yeni bir sekme açar. 

Kurumunuzda Blackboard Predict de kullanılıyorsa Etkinliğim ve Not Tahminim adlı ikinci bir sekme görebilirsiniz. Predict, kurslarınızdaki ilerleme durumunuzu gösteren ek raporlar içerir. 

Blackboard Predict hakkında daha fazla bilgi


Etkinlik akışında uyarıları görüntüleme

Sayfanın sol tarafında sizin adınızın da olduğu bir liste görüyorsanız mevcut durumunuzun sınıf arkadaşlarınıza kıyasla nasıl olduğunu belirten bilgilere erişebilirsiniz. Dönem içinde, etkinlik akışınızda kursunuzdaki durumunuzla ilgili bir uyarı görebilirsiniz.

Kurs etkinliği verileri birkaç gün içinde ve kurs çapında belirli düzeyde katılım sergilemenizden sonra görünür. Çok büyük veya küçük sınıflar için veri oluşturulmamaktadır.


Notlar sayfanızdan verilere erişme

Adınızın göründüğü listede, Notlar'ı seçin. Notlar sayfasında, kurs notunuzu görüntüleyen hücrenin yanındaki Kurs İlerleme Durumu simgesini seçin. Durumum Nasıl? paneli görünür.

Durumunuzu takip edebilmeniz için eğitmeniniz kursunuza ilişkin genel notunuzu ayarlayabilir. Notunuz, harf veya yüzde olarak görüntülenebilir. Genel notun nasıl hesaplandığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için kurs notunu seçin.

Genel not hakkında daha fazla bilgi


Görünümünüzü seçme

Görünümünüzü seçmek için Durumum Nasıl? panelinden Grafik görünümü veya Tablo görünümü simgesini seçin. Grafik görünümünü ekran okuyucusuyla kullanamazsınız.

Grafik görünümü

Etkinliğinizi ve notlarınızı sınıf arkadaşlarınızın durumlarıyla karşılaştıran bir dağılım grafiği görüntüleyebilirsiniz. Sınıfın diğer üyelerine göre performansınız ayrıntılı bir şekilde sunulur.

Y ekseni: Sizin ve sınıf arkadaşlarınızın notları y ekseninde gösterilir.

X ekseni: Etkinlik sayısı, tıklatmaları ve sayfalarda geçirilen süreyi dikkate alan gelişen bir algoritmayı temel alır.

Gerileme çizgisi: Araştırmalarımız notlar ile etkinlik düzeyi arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Gerileme çizgisi bu ilişkiyi belirtir ve etkinlik düzeyine göre tahminî notunuzu verir.

Yakınlaştırma ve uzaklaştırma: Yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için artı ve eksi simgesini kullanın. Dağılım grafiğinin belirli bir kısmını sıfırlamak için bölgeye seçmek üzere basıp sürükleyin. Seçiminizin üzerinde yarı saydam bir dikdörtgen görünür ve ekran otomatik olarak yaklaştırılır. Sıfırlamak için eksi simgesini kullanın.

Tablo görünümü

Verilerinizi satırlar ve sütunlar halinde sıralanmış olarak görüntülemek için Tablo görünümü simgesini seçin.