Diğerleriyle Etkinlik Karşılaştırması raporunu görüntüleme

Kurumunuz Analytics for Learn'ü etkinleştirmişse kursta gösterdiğiniz etkinliğin kurstaki diğer kişilerle karşılaştırmasını görüntüleyebilirsiniz. Araçlar ve Diğerleriyle Karşılaştırmalı Etkinlik'i seçin. 

Analytics for Learn; kurs erişiminiz, gönderimleriniz, etkileşimleriniz ve Blackboard Learn'de geçirdiğiniz zaman gibi ayrıntıların tümünü arkadaşlarınızın ayrıntılarıyla karşılaştıran yeni bir sekme açar.