Se en rapport over aktivitet sammenlignet med andre

Hvis institusjonen din har aktivert Analytics for Learn, kan du velge Analyse i menyen. På Analyse-siden velger du Aktivitet sammenlignet med andre. Analytics for Learn åpner en ny fane med detaljer om antall ganger du har åpnet emnet, innsendingene og interaksjonene dine og hvor mye tid du har brukt i Blackboard Learn – det hele sammenlignet med andre i emnet. 

Hvis institusjonen din også har Blackboard Predict, kan det hende du ser en fane til, Mine aktivitets- og vurderingsberegninger. Predict inneholder også andre rapporter som viser fremdriften din i emnene du er påmeldt. 

Mer om Blackboard Predict


Se varsler i aktivitetsstrømmen

Hvis du ser en liste med navnet ditt til venstre, har du tilgang til informasjon som viser hvordan du ligger an i forhold til resten av klassen. Så lenge semesteret pågår, kan det hende du ser et varsel i aktivitetsstrømmen om hvordan du legger an i emnet ditt.

Data om emneaktivitet vises etter noen dager, såfremt det er oppnådd et visst nivå av engasjement på emnenivå. Ekstremt store eller små klasser genererer ikke data.


Se mer informasjon fra Vurderinger-siden

I listen med navnet ditt kan du velge Vurderinger. På Vurderinger-siden velger du Emnefremdrift-ikonet, ved siden av cellen hvor du ser emnevurderingen din. Hvordan ligger jeg an?-panelet vises.

Læreren kan konfigurere totalvurderingen for emnet, slik at du kan følge med på hvordan du gjør det. Vurderingen kan vises som en bokstavvurdering eller en prosentverdi. Velg en emnevurdering for å finne ut mer om hvordan den beregnes.

Mer om totalvurderinger


Velg visning

Hvordan ligger jeg an?-panelet kan du velge Diagramvisning- eller Tabellvisning-ikonet for å velge visning. Diagramvisningen er ikke kompatibel med skjermlesere.

Diagramvisning

Du kan se et punktdiagram som sammenligner aktiviteten og vurderingene dine med aktiviteten og vurderingene til andre i klassen. Du får en grov oversikt over hvordan du gjør det, sammenlignet med resten av klassen.

Y-aksen: Vurderingene til både deg og de andre i klassen representeres på Y-aksen.

X-aksen: Aktivitetsantallet er basert på en algoritme som teller klikk og tid som brukes på sider.

Regresjonslinje: Undersøkelsene våre viser en signifikant korrelasjon mellom vurderinger og aktivitetsnivå. Regresjonslinjen representerer denne korrelasjonen og gir deg en beregnet vurdering ut fra aktivitetsnivået.

Zoom inn og ut: Bruk pluss- og minusikonene. Du kan trykke og dra for å velge områder du vil se nærmere på, i punktdiagrammet. Det vises et delvis gjennomsiktig rektangel over det du har valgt, og skjermen zoomer inn automatisk. Du kan tilbakestille med minusikonet.

Tabellvisning

Velg Tabellvisning-ikonet for å se dataene i rader og kolonner.