Se rapporten om aktivitet jämfört med andra

Om din institution har aktiverat Analytics for Learn väljer du Analytics i menyn. På Analytics-sidan väljer du Aktivitet jämfört med andra. Analytics for Learn öppnar en flik med detaljer om din kursåtkomst, inlämningar, interaktioner och tid i Blackboard Learn jämfört med dina kurskamrater. 

Om din institution även har Blackboard Predict ser du eventuellt en andra flik,Min Aktivitet och resultatprognos. Predict innehåller ytterligare rapporter som visar hur du presterar i dina kurser. 

Mer information om Blackboard Predict


Visa varningar i aktivitetsflödet

Om du ser en lista med ditt namn till vänster på sidan kan du se information om var du befinner dig i förhållande till dina klasskamrater. Du kan se varningar i ditt aktivitetsflöde under hela terminen om hur du ligger till i kursen.

Kursaktivitetsdata visas efter några dagar och en viss nivå på kursrelaterat engagemang. Extremt stora eller små klasser genererar inga data.


Komma åt information från din resultatsida

Klicka på Resultat i listan där ditt namn visas. Gå till sidan Resultat och välj ikonen Kursförlopp bredvid cellen som visar ditt kursresultat. Panelen Hur ligger jag till? visas.

Din lärare kan ange sammanlagt resultat för kursen så att du kan hålla reda på var du befinner dig. Resultatet kan visas som ett bokstavsresultat eller en procentsats. Klicka på kursresultatet om du vill veta mer om hur det sammanlagda resultatet beräknas.

Mer om det sammanlagda resultatet


Välj vy

På panelen Hur ligger jag till? väljer du Diagramvy eller Tabellvy. Du kan inte använda diagramvy med en skärmläsare.

Diagramvy

Du kan visa ett sambandsdiagram som jämför dina aktiviteter och resultat med dina klasskamraters. Du får en bred överblick över dina resultat i förhållande till resten av klassen.

Y-axel: Dina och dina klasskamraters resultat visas på y-axeln.

X-axel: Aktivitetsräkningen bygger på en ständigt utvecklande algoritm som räknar klick och hur mycket tid som tillbringats på sidorna.

Regressionslinje: Vår forskning visar ett betydande samband mellan resultat och aktivitetsnivå. Regressionslinjen representerar detta samband och ger dig en resultatprognos baserad på aktivitetsnivån.

Zooma in och ut: Använd ikonerna för plus och minus för att zooma in och ut. Om du vill zooma in på ett visst parti av sambandsdiagrammet kan du klicka och dra för att markera området. En genomskinlig rektangel visas över ditt valda område och skärmen zoomar in automatiskt. Använd minusikonen för att återställa.

Tabellvy

Välj Tabellvy när du vill se dina data sorterade i rader och kolumner.