Adroddiad Sut ydw i'n wneud?

Mae'r adroddiad Sut ydw i'n wneud? yn rhoi trosolwg i chi o sut rydych yn ei wneud ar gwrs o'i gymharu â myfyrwyr eraill. Gallwch weld newidiadau i'ch gradd gyffredinol a'ch oriau mewn cwrs fesul wythnos. Gallwch hefyd gymharu eich gradd gyffredinol â'ch oriau mewn cwrs. Mae myfyrwyr sy'n treulio mwy o oriau mewn cwrs yn tueddu i gael graddau uwch. Defnyddiwch yr adroddiad hwn i ddeall a fyddwch yn cael budd o gael cymorth ychwanegol neu o gynyddu eich gweithgarwch yn eich cwrs.

Y Radd Gyffredinol yn Learn Ultra neu'r Wedd Cwrs Ultra yw'r Radd Allanol yn Learn Gwreiddiol.

Cyrchu'r adroddiad Sut ydw i'n wneud? drwy'r adran Graddau

I gyrchu'r adroddiad Sut ydw i'n wneud?, ewch i adran Graddau y llywio sylfaenol. Gallwch weld yr adroddiad hwn mewn Cyrsiau Ultra a Chyrsiau Gwreiddiol.

Mae cyrchu'r adroddiad yn yr adran graddau yn rhoi trosolwg i chi o sut mae'ch gradd gyffredinol a'ch oriau mewn cwrs yn eu newid fesul wythnos. Gallwch gymharu eich perfformiad â pherfformiad eich cyd-fyfyrwyr.

Dewiswch eicon y siart cylch ar ochr dde enw'r cwrs.

Image of the base navigation, with the Grades tab highlighted on the left, and the pie chart icon next to the course name on the right

Mae'r adroddiad yn ymddangos fel panel.

Image of the How Am I Doing? scatter plot as a panel on the side of the course grades page

Fy Ngradd

Os nad oes gan gwrs radd gyffredinol wedi'i gosod gan eich hyfforddwr, ni ddangosir tabl na siart llinell Fy Ngradd

Siart llinell

Image of the scatter plot accessed through My Grade. The student's grade appears in purple and the average overall grade of the course is in gray

Mae'r siart llinell yn rhoi cynrychioliad graffigol i chi o'ch gradd gyffredinol fesul wythnos wedi'i chymharu â myfyrwyr eraill yn y cwrs. Mae pob wythnos yn dechrau ar ddydd Llun. Mae gwybodaeth yr wythnos bresennol yn cael ei diweddaru bob 24 awr yn y bore cynnar. Efallai na fydd eich gradd bresennol yn cyfateb i'r hyn sydd yn y Llyfr Graddau oherwydd hyn.

 • Mae eich gradd gyffredinol yn borffor, ac mae gradd gyffredinol gyfartalog y cwrs yn cael eu dangos yn llwyd.
 • Dewiswch ddot i weld eich gradd gyffredinol neu radd gyffredinol gyfartalog y cwrs ar ddyddiad penodol.
 • Nesáu neu bellhau drwy ddewis yr eiconau + a – yn y gornel dde uchaf.

Beth mae'r eiconau (*), (!), a (↓) yn eu cynrychioli ar y siartiau?
Seren: Mae'n nodi hysbysiad cadarnhaol ar gyfer y myfyriwr, fel gweithgarwch neu raddau yn y 10%
uchaf Ebychnod: Mae'n nodi hysbysiad negyddol ar gyfer y myfyriwr, fel gweithgarwch isel mewn dosbarth
Saeth i lawr: Mae'n nodi hysbysiad gostyngiad perfformiad ar gyfer y myfyriwr, fel graddau wedi'u gostwng

Gwedd tabl

Image of the My Grade table, with rows showing the student's grade by week with color-coded percentages on the right

Mae gan wedd tabl Fy Ngradd bedair colofn: Dyddiad, Gradd gyfartalog y cwrs, Amrediad o radd gyfartalog, a Gradd Gyffredinol. Mae data yn cael ei ddangos mewn rhesi wedi'u trefnu yn ôl wythnos. Mae pob wythnos yn dechrau ar ddydd Llun. Mae gwybodaeth yr wythnos bresennol yn cael ei diweddaru bob 24 awr yn y bore cynnar. Efallai na fydd eich gradd bresennol yn cyfateb i'r hyn sydd yn y Llyfr Graddau oherwydd hyn.

 • Gradd gyfartalog y cwrs yw'r radd gyffredinol gyfartalog ar gyfer pob myfyriwr mewn cwrs fesul wythnos.
 • Amrediad o radd gyfartalog yw'r radd gyffredinol gyfartalog ar gyfer pob myfyriwr mewn cwrs fesul wythnos, gyda'r gwyriad safonol wedi'i ychwanegu neu wedi'i dynnu.
 • Gradd Gyffredinol yw eich gradd gyffredinol yn y cwrs fesul wythnos.

Fy Ngweithgarwch

Siart llinell

Image of the scatter plot accessed from My Activity, showing the student's activity in purple and the average activity for the course in gray

Mae'r siart llinell yn rhoi cynrychioliad graffigol i chi o'ch oriau mewn cwrs fesul wythnos wedi'u cymharu â myfyrwyr eraill yn y cwrs. Mae pob wythnos yn dechrau ar ddydd Llun. Mae gwybodaeth yr wythnos bresennol yn cael ei diweddaru bob 24 awr yn y bore cynnar.

Mae eich oriau mewn cwrs yn ymddangos yn borffor ac mae oriau cyfartalog y dosbarth yn ymddangos yn llwyd.

 • Dewiswch ddot i weld yr union ddyddiadau ac oriau mewn cwrs ar gyfer chi eich hun neu gyfartaledd y cwrs.
 • Fy Ngweithgarwch yw cyfanswm yr oriau mae myfyriwr wedi'u treulio ar y cyfan fesul wythnos. Mae oriau mewn cwrs yn cael eu cyfrif o'r amser mae myfyriwr yn dewis rhywbeth yn y cwrs i'r amser mae'n dewis rhywbeth y tu allan i'r cwrs. Os yw myfyriwr yn cael ei allgofnodi o sesiwn yn y cwrs oherwydd diffyg gweithgarwch, dim ond yr amser cyn y weithred olaf a gaiff ei gyfrif.
 • Nesáu neu bellhau drwy ddewis yr eiconau + a – yn y gornel dde uchaf.

Gwedd tabl

Image of the My Activity table, with a row for each week of the student's activity in the course

Mae gan wedd tabl Fy Ngweithgarwch bedair colofn: Dyddiad, Oriau cyfartalog ar y cwrs, Amrediad o oriau cyfartalog, ac Oriau gweithgarwch. Mae data yn cael ei ddangos mewn rhesi wedi'u trefnu fesul wythnos. Mae pob wythnos yn dechrau ar ddydd Llun. Mae gwybodaeth yr wythnos bresennol yn cael ei diweddaru bob 24 awr yn y bore cynnar.

 • Oriau cyfartalog mewn cwrs yw'r nifer o oriau ar gyfartaledd mae pob myfyriwr wedi'u treulio mewn cwrs fesul wythnos.
 • Amrediad o oriau cyfartalog yw'r nifer o oriau ar gyfartaledd mae pob myfyriwr wedi'u treulio mewn cwrs fesul wythnos, gyda'r gwyriad safonol wedi'i ychwanegu neu wedi'i dynnu.
 • Oriau gweithgarwch yw cyfanswm yr oriau mae myfyriwr wedi'u treulio ar y cyfan mewn cwrs fesul wythnos. Mae oriau mewn cwrs yn cael eu cyfrif o'r amser mae myfyriwr yn dewis rhywbeth yn y cwrs i'r amser mae'n dewis rhywbeth y tu allan i'r cwrs. Os yw myfyriwr yn cael ei allgofnodi o sesiwn yn y cwrs oherwydd diffyg gweithgarwch, dim ond yr amser cyn y weithred olaf a gaiff ei gyfrif.

Cyrchu'r adroddiad Sut ydw i'n wneud? drwy hysbysiadau'r ffrwd gweithgarwch

Gallwch hefyd gyrchu'r adroddiad Sut ydw i'n wneud? yn adran Ffrwd Gweithgarwch y llywio sylfaenol. Dewiswch y botwm mewn hysbysiad Sut ydw i'n wneud? i agor yr adroddiad. Gallwch weld yr adroddiad hwn mewn Cyrsiau Ultra a Chyrsiau Gwreiddiol.

Mae cyrchu'r adroddiad o'r ffrwd gweithgarwch yn caniatáu i chi gymharu eich gradd gyffredinol â'ch oriau mewn cwrs. Gallwch gymharu eich perfformiad â pherfformiad eich cyd-fyfyrwyr. Mae'r adroddiad Sut ydw i'n wneud? yn rhoi argymelliadau i chi sy'n seiliedig ar eich ymddygiad presennol.

Image of the activity stream, with the How Am I Doing? button outlined in a rectangle, as well as the Activity Screen button on the base navigation

Statws Dosbarth Presennol

Plot gwasgar

Image of the Current Class Status scatter plot, with the student represented with a purple dot and the average course activity with gray dots

Mae'r plot gwasgar yn rhoi cynrychioliad graffigol i chi o'ch gradd gyffredinol a'ch oriau mewn cwrs. Mae'r data a ddengys yn cael ei ddiweddaru bob 24 awr yn y bore cynnar. Efallai na fydd eich gradd bresennol yn cyfateb i'r hyn sydd yn y Llyfr Graddau oherwydd hyn.

Mae dot porffor yn eich cynrychioli ac mae myfyrwyr eraill yn y cwrs yn cael eu cynrychioli gan ddotiau llwyd.

Gallwch:

 • Cymharu eich oriau mewn cwrs ag oriau mewn cwrs myfyrwyr eraill yn y cwrs. Mae myfyrwyr sy'n treulio mwy o oriau mewn cwrs yn tueddu i gael graddau uwch. 
 • Nodi a allwch gael budd o dreulio mwy o oriau yn y cwrs i gael canlyniadau gwell. Neu, os yw'r dosbarth cyfan yn cael trafferth, efallai byddwch eisiau anfon neges at eich hyfforddwr am help.
 • Dewiswch ddot i ddangos eich gradd gyffredinol eich hun neu radd gyffredinol gyfartalog y cwrs, oriau mewn cwrs, a'r diwrnodau ers y mynediad diwethaf. Oriau mewn cwrs yw'r oriau mae myfyriwr wedi'u treulio ar y cyfan mewn cwrs fesul wythnos. Mae oriau mewn cwrs yn cael eu cyfrif o'r amser mae myfyriwr yn dewis rhywbeth yn y cwrs i'r amser mae'n dewis rhywbeth y tu allan i'r cwrs. Os yw myfyriwr yn cael ei allgofnodi o sesiwn yn y cwrs oherwydd diffyg gweithgarwch, dim ond yr amser cyn y weithred olaf a gaiff ei gyfrif.
 • Nesáu neu bellhau drwy ddewis yr eiconau + a – yn y gornel dde uchaf.

Sut i gael hysbysiadau yn y ffrwd gweithgarwch

Gallwch gael hysbysiadau yn y ffrwd gweithgarwch ynghylch yr adroddiad Sut ydw i'n wneud? os yw eich sefydliad wedi troi rhybuddion ymlaen. Ewch i'ch ffrwd gweithgarwch a dewiswch eicon y gêr. Ehangwch y ddewislen Fy ngraddau a gweithgarwch drwy ddewis y saeth i'r dde. Ticiwch neu ddad-dicio'r blychau dan Fy Ngraddau a gweithgarwch i addasu'r rhybuddion sy'n gysylltiedig â'r adroddiad Sut ydw i'n wneud?. Mae'r blwch ticio ar ochr chwith Fy Ngraddau a Gweithgarwch yn defnyddio eich gosodiadau ar gyfer yr holl hysbysiadau yn y categori hwn. 

Image of the activity stream notifications panel, with the My grades and activity options highlighted in blue

Mae rhybuddion Fy ngraddau a gweithgarwch yn cynnwys:

 • Dim gweithgarwch diweddar
 • Gradd yn isel neu mewn perygl
 • Gradd wedi gostwng
 • Gweithgarwch cwrs isel
 • Gradd wedi cynyddu
 • Gweithgarwch cwrs yn y 10% uchaf
 • Gradd yn y 10% uchaf

Bydd eich negeseuon rhybudd yn y ffrwd gweithgarwch yn wahanol gan ddibynnu ar dueddiadau yn eich gradd gyffredinol yn y cwrs a'r diwrnodau ers y mynediad diwethaf.

Cymryd camau

Hysbysiadau Perfformiad Uchel

Os yw eich perfformiad yn dda neu'n gwella, bydd eich rhybudd yn argymell cynnal eich perfformiad presennol.

Image of an activity stream notification encouraging the student to continue current class performance

Pan fyddwch yn gwneud yn dda mewn cwrs, cadwch y cymhelliant hwnnw! Gallwch hefyd anfon neges at eich hyfforddwr i gynnig eich helpu a rhannu'ch diddordeb mewn dod yn fentor i fyfyrwyr eraill yn y cwrs. Os ydych yn anfon neges at eich hyfforddwr, mae'n syniad da cynnwys pwrpas y neges.

Image of the How Am I Doing? report's Current Class Status scatter plot, with the student's grade highlighted and the Offer Study Help field highlighted

Ni ddangosir yr adran "Cynnig Cymorth Astudio" yn adroddiad Sut ydw i'n wneud? ar gyfer cyrsiau Gwreiddiol.

Hysbysiadau perfformiad is

Os yw eich perfformiad yn is na'r disgwyl, bydd eich rhybudd yn argymell eich bod yn adolygu cynnwys y cwrs.

Image of an activity stream notification recommending that a student boost their grade

Pan nad ydych yn gwneud mor dda â'r disgwyl mewn cwrs, peidiwch â phoeni neu deimlo'n ddigalon! Nerth yw gwybodaeth, ac rydych bellach yn ymwybodol bod angen i chi dalu sylw arbennig i gwrs. I wella eich perfformiad, gallwch:

 • Gwirio eich cwrs a chwblhau unrhyw weithgareddau heb eu cwblhau
 • Adolygu cynnwys eich cwrs ac astudio ar gyfer asesiadau sydd ar ddod
 • Ystyried sefydlu grŵp astudio gyda'ch cyd-fyfyrwyr
 • Anfon neges at eich hyfforddwr yn gofyn am ddeunydd astudio neu ofyn am fentor academaidd
Image of the How Am I Doing? report's Current Class Status scatter plot, with the student's purple dot near the 0% mark highlighted, as well as the recommendation below to review course content

Ni ddangosir yr adran "Beth Allaf Ei Wneud?" yn adroddiad Sut ydw i'n wneud? ar gyfer cyrsiau Gwreiddiol