Gweld adroddiad Gweithgarwch o'i Gymharu ag Eraill

Os yw'ch sefydliad wedi galluogi Analytics ar gyfer Learn, gallwch nawr weld gweithgarwch eich cwrs o'i gymharu ag eraill ar y cwrs. Dewiswch Offer a Gweithgarwch o'i Gymharu ag Eraill

Bydd Analytics ar gyfer Learn yn agor mewn tab newydd sy'n cynnwys manylion am eich mynediad at y cwrs, eich cyflwyniadau, eich rhyngweithio a'r amser a dreuliwyd yn Blackboard Learn, o'i gymharu â'ch cyfoedion.