Blackboard, tüm ürün ve hizmetlerimizin kullanılabilirliği ve erişilebilirliğine yatırım yapmaktadır. Erişilebilirlik konusundaki güçlü liderlik geleneğimizi sürdürmek amacıyla ürünlerimiz, genellikle uluslararası olarak tanınan Web İçeriği Erişilebilirlik Kuralları'nın (WCAG) yanı sıra 1973 tarihli Rehabilitasyon Yasası'nın değiştirildiği şekliyle Bölüm 508 standartlarına uygun olarak tasarlanmakta ve geliştirilmektedir. Blackboard, dünya çapında tanınan WCAG 2.2 Seviye AA başarı kriterlerini karşılamaya çalışmakta ve endüstri standartlarına uygunluğu değerlendirmek için ürünlerinde düzenli olarak üçüncü taraf erişilebilirlik testleri gerçekleştirmektedir.

Tüm belgeler yalnızca İngilizce olarak mevcuttur.

Erişilebilirlik uygunluğu: Anthology Ally


Alternatif Biçimlerde Gezinme

Kurs içeriği sayfasında, kurs içeriğinden veya dosya bağlantısından hemen sonra bir Alternatif Biçimler veya Alternatif Biçimleri İndir bağlantısı bulacaksınız. Bu alternatif biçimler bağlantısı seçildiğinde aşağıdaki seçenekleri içeren Alternatif biçimleri indir iletişim kutusu açılır:

 1. Etiketli PDF: Cihaza indirilir
 2. HTML: Yeni bir tarayıcı penceresinde açılır
 3. ePub: Cihaza indirilir
 4. Elektronik braille: Cihaza indirilir
 5. Ses: Cihaza indirilir
 6. BeeLine Reader: Tarayıcı penceresinde açılır
 7. Çevrilmiş sürüm: Cihaza indirilir

Ally'ın denetleme özelliği ve işlevsellik testleri

Denetleme işlemimizde test edilen özelliklerin listesine bakın.

Ally Erişilebilirlik Denetleme Özelliği ve Yapılan İşlevsellik Testleri Hakkında Daha Fazla Bilgi

Recorrer Ally como profesor con un lector de pantalla


Abrir el contenido para mejorar la puntuación de accesibilidad

En la página de contenido del curso, cada imagen y documento tiene asociado uno de los siguientes enlaces de estado:

 • Puntuación de accesibilidad: perfecta
 • Puntuación de accesibilidad: alta. Haga clic para mejorarla
 • Puntuación de accesibilidad: media. Haga clic para mejorarla
 • Puntuación de accesibilidad: baja. Haga clic para mejorarla

Diríjase al enlace del nombre del documento o la imagen para verificar que tenga el elemento que desea abrir.

Retroceda hasta el enlace de Puntuación de accesibilidad.

Presione Intro para abrir la ventana de diálogo Puntuación de accesibilidad para los siguientes tipos de contenido:


Vaya a la ventana de diálogo Comentarios para el profesor sobre la imagen

Cuando abra el Panel de comentarios para el profesor, se enfocará la Puntuación de accesibilidad del archivo de imagen. Por ejemplo, image_name.format o Hello.png.

Al navegar por el cuadro de diálogo, estas características y funciones pasan a estar disponibles:

 1. Puntuación de accesibilidad: [[valor] %
  • Por ejemplo, 20 %
 2. Botón Mostrar todos los problemas, contraído (estado predeterminado)
 3. Descripción del problema 
  • Por ejemplo, "esta imagen no tiene una descripción"
 4. Botón Lo que esto significa
 5. Botón Cómo escribir una buena descripción
 6. Instrucciones para agregar una descripción de texto o marcar la imagen como decorativa
 7. Campo de edición Introduzca una descripción para esta imagen
 8. Botón Agregar
 9. Botón Indicar que la imagen es decorativa
  • Seguido de la descripción de texto "Esta imagen solo es decorativa y no exige una descripción".
 10. Enlace de Ayuda
 11. Botón Cerrar

Diapositivas Lo que esto significa: para imágenes

Cuando se selecciona el botón Lo que esto significa, se enfoca el encabezado ¿Qué es una descripción de imagen?

En estas diapositivas, tiene la opción de escuchar la descripción de las imágenes activando los siguientes botones:

 • Diapositiva 1 de 2: ¿Qué es una descripción de imagen? (diapositiva predeterminada)
 • Diapositiva 2 de 2: Por qué es importante describir las imágenes
  • Cuando se selecciona el botón, el foco permanece en el botón, pero se lee el texto "Diapositiva que muestra: Por qué es importante describir las imágenes".

En la diapositiva 2 de 2: Por qué es importante describir las imágenes, puede realizar una de las siguientes acciones:

 • Ir al botón Cómo escribir una buena descripción para abrir las diapositivas Cómo escribir una buena descripción
 • Ir al botón Cerrar o utilizar la tecla Esc para cerrar las diapositivas
  • Se enfocará la puntuación de accesibilidad para el encabezado de [[nombre_de_imagen.formato] en la ventana de diálogo del profesor
 • Volver a la diapositiva 1 de 2: ¿Qué es una descripción de imagen? 
  • El foco permanece en el botón, pero se lee la frase "Mostrando diapositiva 1 de 2: ¿Qué es una descripción de imagen?".

Diapositivas Cómo escribir una buena descripción: para imágenes

Cuando se selecciona el botón Cómo escribir una buena descripción, el foco se centra en el encabezado Cómo escribir una buena descripción del panel de pestañas.

En estas diapositivas, puede escuchar sobre la escritura de buenas descripciones activando los siguientes botones:

 • Diapositiva 1 de 5: Proporcione una alternativa textual (diapositiva predeterminada)
 • Diapositiva 2 de 5: Proporcione una descripción significativa
 • Diapositiva 3 de 5: Sea breve y concéntrese en el contexto
 • Diapositiva 4 de 5: Proporcione un resumen para cuadros, gráficos y mapas
 • Diapositiva 5 de 5: Imágenes decorativas

Cuando vaya a una nueva diapositiva, escuchará la frase "Mostrando diapositiva:" seguida del título de la diapositiva. Por ejemplo, "Mostrando diapositiva 2 de 5: Proporcione una descripción significativa".

En la diapositiva 5 de 5: Imágenes decorativas, puede realizar una de las siguientes acciones:

 • Ir al botón Indicar que la imagen es decorativa
 • Ir al botón Cerrar para cerrar las diapositivas 
  • El foco se centrará en la puntuación de accesibilidad para el encabezado de [[nombre de imagen.formato] en la ventana de diálogo del profesor
 • Volver a la diapositiva 1 de 5: Proporcione una alternativa textual
  • El foco permanece en el botón, pero se lee la frase "Mostrando diapositiva 1 de 5: Proporcione una alternativa textual".
 • Volver a la diapositiva 4 de 5: Proporcione un resumen para cuadros, gráficos y mapas
  • El foco permanece en el botón, pero se lee la frase "Mostrando diapositiva 4 de 5: Proporcione un resumen para cuadros, gráficos y mapas".

Indicar que la imagen es decorativa

Si se activa el botón Indicar que la imagen es decorativa, el foco vuelve a la puntuación de accesibilidad para el encabezado de [[nombre de imagen.formato]

Vaya al cuadro de diálogo para escuchar lo siguiente:

 • Puntuación de accesibilidad: 100 %
 • Marcada como decorativa
 • Botón Retirar marca de imagen decorativa
 • Encabezado perfecto
 • Descripción de texto "Ha marcado correctamente esta imagen como decorativa"
 • Botón Cerrar

Retirar marca de imagen decorativa

Si indica que la imagen es decorativa por accidente o decide que debe contener texto alternativo, puede restablecerla activando el botón Retirar marca de imagen decorativa. El foco se centrará en el botón Cómo escribir una buena descripción y la Puntuación de accesibilidad vuelve a cambiar al valor original.

Ayuda

El foco se centrará en el botón Cerrar si se selecciona el enlace Ayuda. El administrador puede modificar el contenido que aparece en la ayuda. 

Al recorrer el contenido de la ayuda predeterminada de Ally, escuchará estas características y funciones:

 • Encabezado Ayuda
 • Encabezado Examinar documentación
 • Enlace Examinar la ayuda
  • Abre la Ayuda para profesores sobre Ally para LMS en una nueva pestaña del navegador
 • Encabezado Solicitar ayuda
 • Campo de edición Describa la pregunta o el problema
 • Botón Atrás
  • El foco se centra en la puntuación de accesibilidad para el encabezado de [[nombre de imagen.formato] en la ventana de diálogo del profesor cuando se selecciona el botón
 • Botón Enviar

Enviar una solicitud de ayuda

 1. Describa la pregunta o el problema en el campo de edición
 2. Vaya al botón Enviar
 3. Presione la barra espaciadora o seleccione el botón Enviar
 4. Aparecerá el mensaje con el texto "Se envió correctamente"
 5. Seleccione el botón Atrás para volver al cuadro de diálogo Comentarios para el profesor o al botón Cerrar

Vaya a la ventana de diálogo Comentarios para el profesor en PDF, Word o PowerPoint

Cuando abre el Panel de comentarios para el profesor, el foco se centra en la puntuación de accesibilidad del archivo. Por ejemplo, file_name.format or Hello.docx.

Al navegar por el cuadro de diálogo, estas características y funciones pasan a estar disponibles:

 • Puntuación de accesibilidad: [[valor] %

  Por ejemplo, 20 %

 • Descripción del problema

  Por ejemplo, "esta imagen no tiene una descripción"

 • Botón Mostrar todos los problemas, contraído (estado predeterminado, disponible de forma condicional)
 • Botón Lo que esto significa
 • Cómo [[solucionar un problema]

  Por ejemplo, Cómo corregir el contraste

 • Cargue una versión con [[problema abordado]

  Por ejemplo, Cargue una versión con una descripción de texto con contraste suficiente

 • Botón Suelte un archivo para cargarlo
 • Botón Búsquelo aquí
 • Botón Cerrar
  • Para acceder a las funciones del documento de la manera más eficaz posible, deberá presionar la tecla Tab para enfocar el campo de edición de la página actual. Presione la tecla otra vez para desplazarse hacia el botón Página siguiente. No utilice la tecla Esc, ya que se cerrará la ventana de diálogo. Una vez que el foco se encuentre en el botón Página siguiente, desplácese como lo haría normalmente.
 • Botón Página anterior (deshabilitado de forma predeterminada)
 • Página 1 de [[#]

  Por ejemplo, la Página 1 de 17 (predeterminado)

 • Botón Página siguiente
 • [[#] [[tipo de problema]

  Por ejemplo, 17 Fragmentos de texto con contraste insuficiente (habilitado de forma condicional)

 • Botón Aspecto destacado anterior (deshabilitado de forma predeterminada, habilitado condicionalmente)
 • Botón Aspecto destacado siguiente (habilitado de forma condicional)
 • Mostrando aspecto destacado 1 de [[#] en la página [[#]

  Por ejemplo, Mostrando aspecto destacado 1 de 17 en la página 1 (habilitado de forma condicional)

 • Botón de alternancia Ocultar aspectos destacados (predeterminado, habilitado de forma condicional)
 • Botón Alejar
 • Botón Acercar
 • Enlace Descargar original
 • Si continúa con la navegación, podrá escuchar el contenido del documento.

Diapositivas Lo que esto significa: para PDF, Word y PowerPoint

Cada explicación tiene temas de diapositivas únicos. En general, el recorrido de estas diapositivas será el siguiente:

 1. Encabezado de [[tema]
 2. Contenido de [[tema]
 3. Mostrar diapositiva 2 de 2: botón [[tema de dispositiva]

  Por ejemplo, Mostrar diapositiva 2 de 2: Por qué usar encabezados

 4. Mostrar diapositiva 2 de 2: botón [[tema de dispositiva]

  Por ejemplo, Mostrar diapositiva 2 de 2: Por qué usar encabezados

  • La mayoría de los temas de Lo que esto significa tienen solo dos diapositivas; por eso, los botones que dicen Anterior y Siguiente en realidad llevan a la misma diapositiva. Por esta razón, el nombre del botón se lee dos veces.
 5. Cuando se dirige a la segunda diapositiva, el foco se mueve a Mostrar diapositiva 1 de 2: [[tema de diapositiva]

  Por ejemplo, Mostrar diapositiva 1 de 2: Un encabezado no siempre es un encabezado.

  • La forma más eficaz de colocar el enfoque en la diapositiva será usar los accesos directos del teclado de encabezados. Desplácese como lo haría normalmente desde allí para escuchar el contenido de la diapositiva.
 6. En la segunda diapositiva, puede realizar una de las siguientes acciones:
  • Cierre las diapositivas desplazándose hacia el botón Cerrar o utilice la tecla Esc.
   • El foco se centrará en la puntuación de accesibilidad para el encabezado de [[nombre de documento.formato] en la ventana de diálogo del profesor
  • Volver a la diapositiva 1 de 2: [[tema de diapositiva]
   • El foco permanece en el botón, pero se lee la frase "Mostrar diapositiva 2 de 2: botón [[tema de diapositiva]"

    Por ejemplo, Mostrar diapositiva 2 de 2: Por qué usar encabezados

Diapositivas Cómo [[solucionar el problema]: para PDF

Cada recomendación tendrá sus propios temas y número de diapositivas, con la excepción de los archivos PDF escaneados. En general, el recorrido de estas diapositivas será el siguiente:

 1. Cómo [[solucionar un problema]
 2. Paso 1: encabezado Busque el documento original
 3. Texto "¿Puede conseguir una versión original o de texto de este archivo?"
 4. Botón No
 5. Botón
 6. Descripción de texto sobre la mejor forma de solucionar el problema
 7. Enlace de Ayuda
 8. Botón Cerrar o tecla Esc

Sin documento original: PDF

Cuando se seleccione el botón No en la diapositiva del Paso 1: Busque el documento original, se proporcionará la siguiente información:

 1. Encabezado Este documento exige más atención
 2. Texto "Habrá formatos alternativos disponibles para este documento para los estudiantes Sin embargo, este método puede ser muy impreciso, así que no debería considerarse como la solución definitiva".
 3. Encabezado Examinar documentación
 4. Enlace Examinar la ayuda
 5. Abre la Ayuda para profesores sobre Ally para LMS en una nueva pestaña del navegador
 6. Encabezado Solicitar ayuda
 7. Campo de edición Describa la pregunta o el problema
 8. Botón Atrás
 9. El foco se centrará en la puntuación de accesibilidad del encabezado del archivo en la ventana de diálogo del profesor cuando se seleccione.

  Por ejemplo, [[nombre de imagen.formato] or Hello.pdf.

 10. Botón Enviar
 11. Botón Cerrar o tecla Esc

Con documento original: PDF

Cuando se seleccione en la diapositiva del Paso 1: Busque el documento original, se proporcionará la siguiente información:

 1. Encabezado Cómo [[solucionar un problema]

  Por ejemplo, Cómo agregar descripciones a las imágenes de un PDF

 2. Paso 2: Abra el documento original
 3. Lista de sistemas de software de preferencia:
  1. Enlace de Word para Microsoft Office 365
  2. Enlace de Word para Microsoft Office 2016
  3. Enlace de PowerPoint para Microsoft Office 365
  4. Enlace de PowerPoint para Microsoft Office 2016
  5. Enlace de Writer para LibreOffice 5.2
  6. Enlace de Impress para LibreOffice 5.2
 4. Cuando se abre cada una de estas diapositivas de tipo de software, se sigue un patrón similar:
  1. Paso 3: Encabezado [[realice la corrección] mediante [[software]

   Por ejemplo, Paso 3: Agregue una descripción de imagen mediante LibreOffice Impress 5.2

  2. Lista de pasos
  3. Un botón con consejos adicionales

   Por ejemplo, Consejos para crear tablas

  4. Enlace Imprimir instrucciones
  5. Botón Siguiente
  6. Botón Atrás
  7. Enlace de Ayuda
  8. Botón Cerrar o tecla Esc
 5. Si activa el botón Siguiente para un tipo de sistema de software de los que aparecen en el paso 3, verá alguno de estos mensajes correspondientes al paso 4, en función del software seleccionado:
  1. Paso 4: Guarde como PDF con etiquetas mediante [[software]
   • Microsoft Word 365, Microsoft Word 2016 y LibreOffice Writer 5.2
  2. Paso 4: Cargue el documento original
   • Microsoft PowerPoint 365, Microsoft PowerPoint 2016 y LibreOffice Impress 5.2
Paso 4: Guarde como PDF con etiquetas

Si selecciona el botón Siguiente en el paso 3, pasará a una diapositiva con estos elementos:

 1. Paso 4: Guarde como PDF con etiquetas mediante [[software]

  Por ejemplo, PowerPoint Microsoft Office 2016

 2. Lista de pasos
 3. Enlace Imprimir instrucciones
 4. Botón Siguiente
 5. Botón Atrás
 6. Botón Cargue el documento original
 7. Enlace de Ayuda
 8. Botón Cerrar o tecla Esc
Paso 4: Cargue el documento original

Si selecciona el botón Siguiente en el paso 3 para Microsoft PowerPoint 365, Microsoft PowerPoint 2016 o LibreOffice Impress 5.2, o el botón Cargue el documento original del Paso 4: Guarde como PDF con etiquetas, pasará a una diapositiva con la siguiente información:

 1. Paso 4 o 5: encabezado Cargue el documento original
 2. Descripción de texto donde se explica por qué debe cargar el documento original
 3. Botón Suelte un archivo para cargarlo
 4. Botón Búsquelo aquí
 5. Texto "Esta versión reemplazará el documento PDF original".
 6. Botón Atrás
 7. Enlace de Ayuda

Cómo reparar un PDF escaneado

En la diapositiva Cómo reparar un PDF escaneado, estarán disponibles las siguientes opciones:

 1. Encabezado Cómo reparar un PDF escaneado
 2. Paso 1: encabezado Busque el documento original
 3. Texto "¿Puede conseguir una versión original o de texto de este archivo?"
 4. Botón No
 5. Botón
 6. Texto "Una versión electrónica de texto, como un archivo de PowerPoint, Word o PDF de texto, es mucho más accesible y práctica que un archivo PDF escaneado".
 7. Enlace de Ayuda
 8. Botón Cerrar o tecla Esc

Sin documento original: PDF escaneado

Cuando se selecciona el botón No, se abre una nueva diapositiva los siguientes elementos:

 1. Encabezado Cómo reparar un PDF escaneado
 2. Encabezado O brinde una referencia
 3. Botón No
 4. Botón
 5. Botón Atrás
 6. Enlace de Ayuda
 7. Botón Cerrar o tecla Esc
No se puede encontrar el documento en la biblioteca

Si selecciona el botón No en la diapositiva O brinde una referencia, se le proporcionará la siguiente información:

 1. Encabezado Este documento exige más atención
 2. Texto "La versión con ROC ya está disponible para los estudiantes en la opción 'Formatos alternativos'. El ROC (reconocimiento óptico de caracteres) se usa para extraer texto de imágenes. Sin embargo, este método puede ser muy impreciso, así que no debería considerarse como la solución definitiva".
 3. Encabezado Examinar documentación
 4. Enlace Examinar la ayuda
 5. Abre la Ayuda para profesores sobre Ally para LMS en una nueva pestaña del navegador
 6. Encabezado Solicitar ayuda
 7. Campo de edición Describa la pregunta o el problema
 8. Botón Atrás
 9. El foco se centrará en la puntuación de accesibilidad del encabezado del archivo en la ventana de diálogo del profesor cuando se seleccione.
 10. Botón Enviar
 11. Botón Cerrar o tecla Esc
El documento se puede encontrar en la biblioteca

Si selecciona el botón en la diapositiva O brinde una referencia, se le proporcionará la siguiente información:

 1. Encabezado Proporcione un enlace al documento en la biblioteca
 2. Texto "Brinde la mayor cantidad de metadatos posible para ayudar a los estudiantes a encontrar el documento en la biblioteca".
 3. Campo de edición URL
 4. Campo de edición Título
 5. Campo de edición Capítulo, volumen, número de página
 6. Campo de edición Autores
 7. Campo de edición Fecha de publicación
 8. Campo de edición Editorial o revista
 9. Botón Agregar referencia
 10. Botón Atrás
 11. Enlace de Ayuda
 12. Botón Cerrar o tecla Esc

Con documento original: PDF escaneado

Una vez que se seleccione en la diapositiva del Paso 1: Busque el documento original, se proporcionará la siguiente información:

 1. Encabezado Cómo reparar un PDF escaneado
 2. Paso 2: encabezado Cargue el documento original
 3. Texto "Una versión electrónica de texto, como un archivo de PowerPoint, Word o PDF de texto, es mucho más accesible y práctica que una versión escaneada".
 4. Botón Suelte un archivo para cargarlo
 5. Botón Búsquelo aquí
 6. Texto "Esta versión reemplazará el documento PDF original".
 7. Botón Atrás
 8. Enlace de Ayuda

Diapositivas Cómo [[solucionar el problema]: para Word y PowerPoint

Una vez que haya seleccionado el botón Cómo [[solucionar un problema] en el cuadro de diálogo Comentarios para el profesor, se abrirá una diapositiva con la siguiente información:

 1. Cómo [[solucionar un problema]

  Por ejemplo, este documento contiene imágenes sin descripción

 2. Paso 1: encabezado Busque el documento original
 3. Texto "Busque o descargue el documento original. Ábralo con el software que prefiera":
  • Enlace de Word para Microsoft Office 2016
  • Enlace de Word para Microsoft Office 2016
  • Enlace de PowerPoint para Microsoft Office 365
  • Enlace de PowerPoint para Microsoft Office 2016
  • Enlace de Writer para LibreOffice 5.2
  • Enlace de Impress para LibreOffice 5.2
 4. Botón Atrás
 5. Enlace de Ayuda
 6. Botón Cerrar o tecla Esc
 7. Cuando se abre cada una de estas diapositivas de tipo de software, se sigue un patrón similar:
  1. Paso 3: Encabezado [[realice la corrección] mediante [[software]

   Por ejemplo, Paso 3: Agregue una descripción de imagen mediante LibreOffice Impress 5.2

  2. Lista de pasos
  3. Un botón con consejos adicionales

   Por ejemplo, Consejos para crear tablas

  4. Enlace Imprimir instrucciones
  5. Botón Siguiente
  6. Botón Atrás
  7. Enlace de Ayuda
  8. Botón Cerrar o tecla Esc
 8. Si vuelve a seleccionar el botón Siguiente, aparecerán estos elementos:
  1. Paso 3: Cargue una versión con [[problema solucionado]

   Por ejemplo, Cargue una versión con descripciones de imágenes

  2. Botón Suelte un archivo para cargarlo
  3. Botón Búsquelo aquí
  4. Texto "Esta versión reemplazará el documento original".
  5. Botón Atrás
  6. Enlace de Ayuda
  7. Botón Cerrar o tecla Esc

Todos los problemas

El botón Todos los problemas está disponible cuando hay varios problemas en un documento. Si se selecciona, se expande para mostrar una lista de problemas con los siguientes tipos de información:

 1. Descripción del problema
 2. Aumenta la puntuación hasta en un [[##] %

  Por ejemplo, 20 %

 3. Botón Corregir o mensaje Pronto recibirá asistencia
  1. El foco vuelve al encabezado de puntuación de accesibilidad
  2. Se mostrarán los botones Lo que esto significa y Cómo [[solucionar un problema]
  3. Todos los problemas volverán al estado contraído del botón Mostrar todos los problemas

Cerrar ventana de diálogo Comentarios para el profesor

Cuando selecciona el botón Cerrar, el foco vuelve a la página de contenido del curso. También puede usar la tecla Esc. Cuadro de diálogo de cierre FINALIZAR