Agor cynnwys i wella’r sgôr hygyrchedd

Ar dudalen cynnwys eich cwrs, mae gan bob delwedd a dogfen un o’r dolenni statws hyn sy’n gysylltiedig ag hi:

 • Sgôr Hygyrchedd: Perffaith
 • Sgôr Hygyrchedd: Uchel, Cliciwch i’w wella
 • Sgôr Hygyrchedd: Canolig, Cliciwch i'w wella
 • Sgôr Hygyrchedd: Isel, Cliciwch i’w wella

Llywiwch i ddolen enw’r ddelwedd neu ddogfen i ddilysu bod gennych yr eitem rydych eisiau ei hagor.

Llywiwch yn ôl i ddolen y Sgôr Hygyrchedd.

Pwyswch Enter i agor ffenestr deialog y Sgôr Hygyrchedd ar gyfer y mathau hyn o gynnwys:


Llywio i ffenestr deialog Adborth i Hyfforddwyr Delwedd

Pan fyddwch yn agor y panel Adborth i Hyfforddwyr, bydd yn ffocysu ar Sgôr Hygyrchedd y ffeil delwedd. Er enghraifft, enw_delwedd.fformat neu Helo.png.

Wrth lywio trwy’r deialog, daw'r nodweddion a swyddogaethau hyn ar gael:

 1. Sgôr hygyrchedd: [gwerth] %
  • Er enghraifft, 20%
 2. Botwm Dangos pob problem, wedi’i gwympo (cyflwr diofyn)
 3. Disgrifiad o'r broblem 
  • Er enghraifft, “Mae disgrifiad y ddelwedd hon ar goll”
 4. Botwm Beth mae hyn yn ei olygu
 5. Botwm Sut i ysgrifennu disgrifiad da
 6. Cyfarwyddiadau am ychwanegu disgrifiad testun neu farcio fel addurniadol
 7. Maes golygu Nodwch ddisgrifiad ar gyfer y ddelwedd hon
 8. Botwm Ychwanegu
 9. Botwm Dynodi bod y ddelwedd yn addurniadol
  • Wedi’i ddilyn gan “Defnyddir y ddelwedd hon at ddibenion addurniadol yn unig a does dim angen disgrifiad
 10. Dolen Help
 11. Botwm Cau

Sleidiau Beth mae hyn yn ei olygu – ar gyfer Delweddau

Pan fydd y botwm Beth mae hyn yn ei olygu wedi cael ei ddewis, bydd yn ffocysu ar y pennawd Beth yw disgrifiad delwedd.

Yn y sleidiau hyn, mae gennych yr opsiwn i glywed am ddisgrifio delweddau gan ysgogi’r botymau hyn:

 • Sleid 1 o 2: Beth yw disgrifiad delwedd? (sleid ddiofyn)
 • Sleid 2 o 2: Pam mae disgrifio delweddau’n bwysig
  • Pan ddewisir y botwm, bydd y ffocws yn parhau i fod ar y botwm, ond darllenir y testun “Yn dangos sleid: Pam mae disgrifio delweddau’n bwysig”.

Ar Sleid 2 o 2: Pam mae disgrifio delweddau’n bwysig, gallwch wneud unrhyw un o'r gweithredoedd hyn:

 • Llywiwch i'r botwm Sut i ysgrifennu disgrifiad da i agor y sleidiau Sut i ysgrifennu disgrifiad da
 • Llywiwch i'r botwm Cau neu defnyddiwch y fysell ESC i gau'r sleidiau
  • Bydd yn ffocysu ar y Sgôr Hygyrchedd ar gyfer: Pennawd [enw_delwedd.fformat] yn y ffenestr deialog Hyfforddwr
 • Dychwelyd i Sleid 1 o 2: Beth yw disgrifiad delwedd? 
  • Bydd y ffocws yn parhau i fod ar y botwm, ond darllenir y testun “Yn dangos sleid 1 o 2: Beth yw disgrifiad delwedd darllen”.

Sleidiau Sut i ysgrifennu disgrifiad da - ar gyfer Delweddau

Pan fydd y botwm Sut i ysgrifennu disgrifiad da wedi cael ei ddewis, bydd yn ffocysu ar bennawd Sut i ysgrifennu disgrifiad da panel y tab.

Yn y sleidiau hyn, gallwch glywed am ysgrifennu disgrifiadau da gan ysgogi'r botymau hyn:

 • Sleid 1 o 5: Darparwch ddewis amgen ar ffurf testun (sleid ddiofyn)
 • Sleid 2 o 5: Darparwch ddisgrifiad ystyrlon
 • Sleid 3 o 5: Cadwch hi’n gryno ac yn berthnasol i'r cyd-destun
 • Sleid 4 o 5: Darparwch grynodeb ar gyfer siartiau, graffiau a mapiau cymhleth
 • Sleid 5 o 5: Delweddau addurniadol

Pan fyddwch yn llywio i sleid newydd, byddwch yn clywed “Yn dangos sleid:” wedi’i ddilyn gan deitl y sleid. Er enghraifft, “Yn dangos sleid 2 o 5: Darparwch ddisgrifiad ystyrlon.”

Ar Sleid 5 o 5: Delweddau addurniadol, gallwch wneud un o’r gweithredoedd hyn wedyn:

 • Llywiwch i’r botwm Dynodi bod y ddelwedd yn addurniadol
 • Llywiwch i'r botwm Cau i gau'r sleidiau 
  • Bydd yn ffocysu wedyn ar y Sgôr Hygyrchedd ar gyfer: Pennawd [enw_delwedd.fformat] yn y ffenestr deialog Hyfforddwr
 • Dychwelyd i Sleid 1 o 5: Darparwr ddewis amgen ar ffurf testun
  • Bydd y ffocws yn parhau i fod ar y botwm, ond darllenir y testun “Yn dangos sleid 1 o 5: Darparwch ddewis amgen ar ffurf testun”.
 • Dychwelyd i Sleid 4 o 5: Darparwch grynodeb ar gyfer siartiau, graffiau a mapiau cymhleth
  • Bydd y ffocws yn parhau i fod ar y botwm, ond darllenir y testun “Yn dangos sleid 4 o 5: Darparwch grynodeb ar gyfer siartiau, graffiau a mapiau cymhleth”.

Dynodi bod y ddelwedd yn addurniadol

Mae ysgogi’r botwm Dynodi bod y ddelwedd yn addurniadol yn dychwelyd y ffocws i'r Sgôr Hygyrchedd ar gyfer: Pennawd [enw delwedd.fformat]

Llywiwch i'r deialog i glywed y canlynol:

 • Sgôr hygyrchedd: 100 %
 • Marciwyd fel addurniadol
 • Botwm Dadosod y faner addurniadol
 • Pennawd Perffaith
 • Disgrifiad testun “Rydych wedi llwyddo marcio'r ddelwedd hon fel un addurniadol”
 • Botwm Cau

Dadosod y faner addurniadol

Os ydych yn gosod y ddelwedd fel un addurniadol yn anfwriadol neu wedi penderfynu bod angen iddi gynnwys testun amgen, gallwch ei hailosod gan ysgogi’r botwm Dadosod y faner addurniadol. Bydd yn ffocysu wedyn ar y botwm Sut i ysgrifennu disgrifiad da a newidir y Sgôr Hygyrchedd yn ôl i’w gwerth gwreiddiol.

Help

Bydd yn ffocysu ar y botwm Cau pan fydd y ddolen Help wedi cael ei dewis. Gall eich gweinyddwr newid yr hyn sy’n ymddangos yn y cynnwys Help. 

Wrth lywio cynnwys Help diofyn Ally, byddwch yn clywed y nodweddion a swyddogaethau hyn:

 • Pennawd Help
 • Pennawd Pori dogfennaeth
 • Dolen Pori’r help
  • Bydd yn agor Help Ally ar gyfer LMS Cymorth i Hyfforddwyr mewn tab porwr newydd
 • Pennawd Gofyn am gymorth
 • Maes golygu Disgrifiwch eich cwestiwn neu broblem
 • Botwm Yn ôl
  • Bydd yn ffocysu ar y Sgôr Hygyrchedd ar gyfer: Pennawd [enw_delwedd.fformat] yn y ffenestr deialog Hyfforddwr pan fydd yn cael ei ddewis
 • Botwm Anfon

Anfon cais am gymorth

 1. Disgrifiwch eich cwestiwn neu broblem yn y maes golygu
 2. Llywiwch i’r botwm Anfon
 3. Defnyddiwch y bylchwr i ddewis y botwm Anfon
 4. Bydd neges â’r testun “Anfonwyd yn llwyddiannus” ar gael
 5. Dewiswch y botwm Yn ôl i fynd yn ôl i ddeialog Adborth i Hyfforddwyr neu'r botwm Cau

Llywio ffenestr deialog Adborth i Hyfforddwyr PDF, Word, neu PowerPoint

Pan fyddwch yn agor y panel Adborth i Hyfforddwyr, bydd yn ffocysu ar Sgôr Hygyrchedd y ffeil. Er enghraifft, enw_ffeil.fformat neu Helo.docx.

Wrth lywio trwy ddeialogau, daw'r nodweddion a swyddogaethau hyn ar gael:

 • Sgôr hygyrchedd: [gwerth] %

  Er enghraifft, 20%

 • Disgrifiad o'r broblem

  Er enghraifft, “Mae disgrifiad y ddelwedd hon ar goll”

 • Botwm Dangos pob problem, wedi’i gwympo (cyflwr diofyn, ar gael yn amodol)
 • Botwm Beth mae hyn yn ei olygu
 • Sut i [drwsio problem]

  Er enghraifft, Sut i drwsio cyferbyniad

 • Uwchlwytho fersiwn gyda [phroblem a drwsiwyd]

  Er enghraifft, Uwchlwytho fersiwn gyda chyferbyniad digonol disgrifiad testun

 • Gollyngwch y ffeil i’w huwchlwytho neu’r
 • Botwm Pori
 • Botwm Cau
  • I gyrchu swyddogaethau’r ddogfen yn y ffordd fwyaf hwylus, bydd angen i chi Dabio i ffocysu ar faes golygu’r dudalen bresennol. Tabiwch eto i lywio i'r botwm Tudalen nesaf. Peidiwch â defnyddio'r fysell Esc oherwydd bydd hyn yn cau’r ffenestr deialog. Ar ôl i’r ffocws fod ar y botwm Tudalen nesaf, llywiwch fel y byddech yn arferol.
 • Botwm Tudalen flaenorol (analluogwyd yn ddiofyn)
 • Tudalen 1 o [#]

  Er enghraifft, Tudalen 1 o 17 (diofyn)

 • Botwm Tudalen nesaf
 • [#] [math o broblem]

  Er enghraifft, 17 o Ddarnau o destun â chyferbyniad annigonol (ar gael yn amodol)

 • Botwm Amlygiad blaenorol (analluogwyd yn ddiofyn, ar gael yn amodol)
 • Botwm Amlygiad nesaf (ar gael yn amodol)
 • Yn dangos amlygiad 1 o [#] ar dudalen [#]

  Er enghraifft, Yn dangos amlygiad 1 o 17 ar dudalen 1 (ar gael yn amodol)

 • Botwm toglo Cuddio’r amlygiadau (diofyn, ar gael yn amodol)
 • Botwm Pellhau
 • Botwm Nesáu
 • Dolen Lawrlwytho'r ffeil wreiddiol
 • Wrth barhau i lywio, bydd modd i chi glywed cynnwys y ddogfen.

Sleidiau Beth mae hyn yn ei olygu – ar gyfer PDF, Word a PowerPoint

Mae gan bob esboniad bynciau sleidiau unigryw. Yn gyffredinol, bydd llywio'r sleidiau hyn fel y canlyn:

 1. Pennawd [pwnc]
 2. Cynnwys [pwnc]
 3. Dangos sleid 2 o 2: Botwm [pwnc y sleid]

  Er enghraifft, Dangos sleid 2 o 2: Pam defnyddio penawdau?

 4. Dangos sleid 2 o 2: Botwm [pwnc y sleid]

  Er enghraifft, Dangos sleid 2 o 2: Pam defnyddio penawdau?

  • Mae gan y mwyafrif o sleidiau Beth mae hyn yn ei olygu 2 sleid, felly mae’r hyn sy’n ymddangos yn weledol fel botymau blaenorol a nesaf yn mynd i'r un sleid yn wirioneddol. Dyna pam darllenir enw'r botwm dwywaith.
 5. Pan fyddwch yn llywio i’r ail sleid, bydd y ffocws yn symud i’r Dangos sleid 1 o 2: [pwnc y sleid]

  Er enghraifft, Dangos sleid 1 o 2: Nid yw pennawd yn bennawd bob tro.

  • Y ffordd fwyaf effeithiol i ffocysu ar y sleid fydd defnyddio bysell hwylus eich pennawd. Llywiwch fel y byddech yn arferol o yno i glywed cynnwys y sleid.
 6. Ar yr ail sleid, gallwch wedyn wneud un o'r gweithredoedd canlynol:
  • Cau'r sleidiau gan lywio i’r botwm Cau neu ddefnyddio'r fysell Esc
   • Bydd yn ffocysu wedyn ar y Sgôr Hygyrchedd ar gyfer: Pennawd[enw_delwedd.fformat] yn y ffenestr deialog Hyfforddwr
  • Dychwelyd i Sleid 1 o 2: [pwnc y sleid]
   • Bydd y ffocws yn parhau i fod ar y botwm ond darllenir darllen “Dangos sleid 2 o 2: Botwm [pwnc y sleid]”

    Er enghraifft, Dangos sleid 2 o 2: Pam defnyddio penawdau?

Sleidiau Sut i [drwsio’r broblem] – ar gyfer PDF

Bydd gan bob argymhelliad bynciau sleid unigryw ei hun a nifer o sleidiau unigryw, heblaw ffeiliau PDF wedi'u sganio. Yn gyffredinol, bydd llywio'r sleidiau hyn fel y canlyn:

 1. Sut i [drwsio problem]
 2. Pennawd Cam 1: Dod o hyd i'r ddogfen wreiddiol
 3. Testun “A ydych chi'n gallu cael gafael ar fersiwn gwreiddiol neu seiliedig ar destun o'r ffeil hon?
 4. Botwm Na
 5. Botwm Ie
 6. Disgrifiad testun ar y ffordd orau i drwsio'r broblem
 7. Dolen Help
 8. Botwm Cau neu'r fysell Esc

Dim dogfen wreiddiol – PDF

Pan ddewisir y botwm Na ar sleid Cam 1: Dod o hyd i'r ddogfen wreiddiol, rhoddir y wybodaeth hon i chi:

 1. Pennawd Mae'r ddogfen hon angen rhagor o sylw
 2. Testun “Bydd fformatau amgen ar gael i fyfyrwyr ar gyfer y ddogfen hon. Fodd bynnag, gall y dull hwn fod yn anfanwl iawn a ni ddylid meddwl amdano fel datrysiad terfynol.
 3. Pennawd Pori dogfennaeth
 4. Dolen Pori’r help
 5. Bydd yn agor Help Ally ar gyfer LMS Cymorth i Hyfforddwyr mewn tab porwr newydd
 6. Pennawd Gofyn am gymorth
 7. Maes golygu Disgrifiwch eich cwestiwn neu broblem
 8. Botwm Yn ôl
 9. Bydd yn ffocysu ar Sgôr hygyrchedd ar gyfer pennawd y ffeil yn y ffenestr deialog Hyfforddwr pan fydd wedi’i dewis.

  Er enghraifft, [enw_delwedd.fformat] neu Helo.pdf.

 10. Botwm Anfon
 11. Botwm Cau neu'r fysell Esc

Ie, dogfen wreiddiol – PDF

Pan ddewisir Ie ar sleid Cam 1: Dod o hyd i'r ddogfen wreiddiol, rhoddir y wybodaeth hon i chi:

 1. Pennawd Sut i [drwsio problem]

  Er enghraifft, Sut i ychwanegu disgrifiad at ddelweddau mewn PDF

 2. Cam 2: Agor y ddogfen wreiddiol
 3. Rhestr o hoff feddalwedd:
  1. Dolen Word ar gyfer Microsoft Office 365
  2. Dolen Word ar gyfer Microsoft Office 2016
  3. Dolen PowerPoint ar gyfer Microsoft Office 365
  4. Dolen PowerPoint ar gyfer Microsoft Office 2016
  5. Dolen Writer ar gyfer LibreOffice 5.2
  6. Dolen Impress ar gyfer LibreOffice 5.2
 4. Pan fydd wedi’u hagor, mae sleidiau’r mathau hyn o feddalwedd yn dilyn patrwm tebyg:
  1. Pennawd Cam 3: [Trwsio] gan ddefnyddio [meddalwedd]

   Er enghraifft, Cam 3: Ychwanegu disgrifiad delwedd gan ddefnyddio LibreOffice Impress 5.2

  2. Rhestr camau
  3. Botwm gydag awgrymiadau ychwanegol

   Er enghraifft, Awgrymiadau ar gyfer creu tablau

  4. Dolen Argraffu'r cyfarwyddiadau
  5. Botwm Nesaf
  6. Botwm Yn ôl
  7. Dolen Help
  8. Botwm Cau neu'r fysell Esc
 5. Trwy ysgogi'r botwm Nesaf ar gyfer math o feddalwedd yng Ngham 3, bydd gennych yr ymadrodd canlynol yng ngham 4 ar sail y feddalwedd a ddewiswyd:
  1. Cam 4: Cadw fel PDF wedi’i dagio gan ddefnyddio [meddalwedd]
   • Microsoft Word 365, Microsoft Word 2016, a LibreOffice Writer 5.2
  2. Cam 4: Uwchlwytho'r ddogfen wreiddiol
   • Microsoft PowerPoint 365, Microsoft PowerPoint 2016, a LibreOffice Impress 5.2
Cam 4: Cadw fel PDF wedi'i dagio

Bydd dewis y botwm Nesaf o Gam 3 yn mynd â chi i sleid sy’n cynnwys y canlynol:

 1. Cam 4: Cadw fel PDF wedi’i dagio gan ddefnyddio [meddalwedd]

  Er enghraifft, PowerPoint Microsoft Office 2016

 2. Rhestr camau
 3. Dolen Argraffu'r cyfarwyddiadau
 4. Botwm Nesaf
 5. Botwm Yn ôl
 6. Botwm Uwchlwytho dogfen wreiddiol
 7. Dolen Help
 8. Botwm Cau neu'r fysell Esc
Cam 4: Uwchlwytho'r ddogfen wreiddiol

Bydd dewis y botwm Nesaf o Gam 3 ar gyfer Microsoft PowerPoint 365, Microsoft PowerPoint 2016, neu LibreOffice Impress 5.2, neu’r Uwchlwytho dogfen wreiddiol o’r Cam 4: Cadw fel PDF wedi'i dagio yn mynd â chi i sleid sy’n cynnwys y canlynol:

 1. Pennawd Cam 4 neu 5: Uwchlwytho'r ddogfen wreiddiol
 2. Disgrifiad testun sy’n esbonio pam mae angen i chi uwchlwytho'r ddogfen wreiddiol
 3. Gollyngwch y ffeil i’w huwchlwytho neu’r
 4. Botwm Pori
 5. Testun “Bydd y fersiwn hwn yn disodli’r ddogfen PDF wreiddiol.
 6. Botwm Yn ôl
 7. Dolen Help

Sut i drwsio PDF wedi’i sganio

Ar y sleid Sut i drwsio PDF wedi’i sganio, bydd y canlynol ar gael:

 1. Pennawd Sut i drwsio PDF wedi’i sganio
 2. Pennawd Cam 1: Dod o hyd i'r ddogfen wreiddiol
 3. Testun “A ydych chi'n gallu cael gafael ar fersiwn gwreiddiol neu seiliedig ar destun o'r ffeil hon?
 4. Botwm Na
 5. Botwm Ie
 6. Testun “Mae fersiwn electronig, sy'n seiliedig ar destun, megis ffeil PDF, Word neu PowerPoint, yn llawer mwy hygyrch a hawdd ei defnyddio na PDF wedi'i sganio.
 7. Dolen Help
 8. Botwm Cau neu'r fysell Esc

Dim dogfen wreiddiol – PDF wedi’i sganio

Pan ddewisir y botwm Na, bydd sleid newydd yn agor gyda’r canlynol:

 1. Pennawd Sut i drwsio PDF wedi’i sganio
 2. Pennawd Neu darparwch gyfeirnod
 3. Botwm Na
 4. Botwm Ie
 5. Botwm Yn ôl
 6. Dolen Help
 7. Botwm Cau neu'r fysell Esc
Nid oes modd canfod y ddogfen yn y llyfrgell

Pan ddewisir y botwm Na ar y sleid Neu darparwch gyfeirnod, rhoddir y wybodaeth ganlynol i chi:

 1. Pennawd Mae'r ddogfen hon angen rhagor o sylw
 2. Testun “Bydd fersiwn OCR ar gael i fyfyrwyr o dan yr opsiwn “Fformatau Amgen”. Defnyddir OCR (Adnabod Nodau Gweledol) i echdynnu testun o ddelweddau. Fodd bynnag, gall y dull hwn fod yn anfanwl iawn a ni ddylid meddwl amdano fel datrysiad terfynol.
 3. Pennawd Pori dogfennaeth
 4. Dolen Pori’r help
 5. Bydd yn agor Help Ally ar gyfer LMS Cymorth i Hyfforddwyr mewn tab porwr newydd
 6. Pennawd Gofyn am gymorth
 7. Maes golygu Disgrifiwch eich cwestiwn neu broblem
 8. Botwm Yn ôl
 9. Bydd yn ffocysu ar Sgôr hygyrchedd ar gyfer pennawd y ffeil yn y ffenestr deialog Hyfforddwr pan fydd wedi’i dewis.
 10. Botwm Anfon
 11. Botwm Cau neu'r fysell Esc
Mae modd canfod y ddogfen yn y llyfrgell

Pan ddewisir y botwm Ie ar y sleid Neu darparwch gyfeirnod, rhoddir y wybodaeth ganlynol i chi:

 1. Pennawd Darparwch ddolen i'r ddogfen yn y llyfrgell
 2. Testun “Helpwch fyfyrwyr i ddarganfod y ddogfen yn y llyfrgell trwy ddarparu cymaint o fetaddata â phosib.
 3. Maes golygu URL
 4. Maes golygu Teitl
 5. Maes golygu Pennod, cyfrol, rhif tudalen
 6. Maes golygu Awdur(on)
 7. Maes golygu Dyddiad cyhoeddi
 8. Maes golygu Cyhoeddwr neu ddyddlyfr
 9. Botwm Ychwanegu cyfeirnod
 10. Botwm Yn ôl
 11. Dolen Help
 12. Botwm Cau neu'r fysell Esc

Ie, dogfen wreiddiol – PDF wedi’i sganio

Pan ddewisir Ie o’r sleid Cam 1: Dod o hyd i'r ddogfen wreiddiol, rhoddir y wybodaeth ganlynol i chi:

 1. Pennawd Sut i drwsio PDF wedi’i sganio
 2. Pennawd Cam 2: Uwchlwytho'r ddogfen wreiddiol
 3. Testun “Mae fersiwn electronig, sy'n seiliedig ar destun, megis ffeil PDF, Word neu PowerPoint, yn llawer mwy hygyrch a hawdd ei defnyddio na fersiwn wedi'i sganio.
 4. Gollyngwch y ffeil i’w huwchlwytho neu’r
 5. Botwm Pori
 6. Testun “Bydd y fersiwn hwn yn disodli’r ddogfen PDF wreiddiol.
 7. Botwm Yn ôl
 8. Dolen Help

Sleidiau Sut i [drwsio’r broblem] – ar gyfer Word a PowerPoint

Ar ôl i chi ddewis y botwm Sut i [drwsio problem] o'r deialog Adborth i Hyfforddwyr, bydd sleid sy’n cynnwys y canlynol yn agor:

 1. Sut i [drwsio problem]

  Er enghraifft, Mae’r ddogfen hon yn cynnwys delweddau gyda disgrifiad coll

 2. Pennawd Cam 1: Dod o hyd i'r ddogfen wreiddiol
 3. Testun “Dewch o hyd i leoliad y ddogfen wreiddiol neu ei lawrlwytho. Agorwch hi gan ddefnyddio'ch hoff feddalwedd:
  • Dolen Word ar gyfer Microsoft Office 2016
  • Dolen Word ar gyfer Microsoft Office 2016
  • Dolen PowerPoint ar gyfer Microsoft Office 365
  • Dolen PowerPoint ar gyfer Microsoft Office 2016
  • Dolen Writer ar gyfer LibreOffice 5.2
  • Dolen Impress ar gyfer LibreOffice 5.2
 4. Botwm Yn ôl
 5. Dolen Help
 6. Botwm Cau neu'r fysell Esc
 7. Pan fydd wedi’u hagor, mae sleidiau’r mathau hyn o feddalwedd yn dilyn patrwm tebyg:
  1. Pennawd Cam 3: [Trwsio] gan ddefnyddio [meddalwedd]

   Er enghraifft, Cam 3: Ychwanegu disgrifiad delwedd gan ddefnyddio LibreOffice Impress 5.2

  2. Rhestr camau
  3. Botwm gydag awgrymiadau ychwanegol

   Er enghraifft, Awgrymiadau ar gyfer creu tablau

  4. Dolen Argraffu'r cyfarwyddiadau
  5. Botwm Nesaf
  6. Botwm Yn ôl
  7. Dolen Help
  8. Botwm Cau neu'r fysell Esc
 8. Bydd dewis y botwm Nesaf eto yn eich arwain i’r canlynol:
  1. Cam 3: Uwchlwytho fersiwn gyda [phroblem a drwsiwyd]

   Er enghraifft, Uwchlwytho fersiwn gyda disgrifiadau delweddau

  2. Gollyngwch y ffeil i’w huwchlwytho neu’r
  3. Botwm Pori
  4. Testun “Bydd y fersiwn hwn yn disodli’r ddogfen wreiddiol.
  5. Botwm Yn ôl
  6. Dolen Help
  7. Botwm Cau neu'r fysell Esc

Pob problem

Mae'r botwm Pob problem ar gael pan fydd sawl problem mewn dogfen. Pan fydd wedi’i ddewis, bydd yn ehangu i ddangos rhestr problemau gyda’r mathau canlynol o wybodaeth:

 1. Disgrifiad o'r broblem
 2. Cynyddu'r sgôr hyd at [##]%

  Er enghraifft, 20%

 3. Botwm Trwsio neu neges Arweiniad yn dod yn fuan
  1. Bydd yn ffocysu eto ar bennawd y Sgôr hygyrchedd
  2. Dangosir y botymau Beth mae hyn yn ei olygu a Sut i [drwsio problem]
  3. Bydd Pob problem yn dychwelyd i’r botwm Dangos pob problem, mewn cyflwr wedi’i gwympo

Cau ffenestr deialog Adborth i Hyfforddwyr

Pan ddewisir y botwm Cau hwn, bydd yn ffocysu eto ar dudalen cynnwys y cwrs. Gallwch hefyd ddefnyddio'r fysell Esc. Deialog Cau GORFFEN